RODO

RODO

Ustawa RODO weszła w życie 25.05.2018 r.

1. Danymi osobowymi znajdującymi się w zasobach Portalu Prokapitalizm.pl administruje osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Kontakt z administratorem: kapitalizm@poczta.onet.pl

2. Posiadamy tylko dane osobowe świadomie podane w adresowanej do nas korespondencji e-mailowej oraz dane generowane automatycznie podczas publikacji komentarzy (adres IP komputera, godzina i data publikacji komentarza). Dane te nie są w żaden sposób przetwarzane i administrator nie przekazuje danych osobom trzecim, z wyłączeniem upoważnionych organów w przypadku złożenia przez nie zgodnych z prawem wniosków. Poza administratorem, dostęp do danych mogą mieć osoby pomagające portalowi w rozwiązywaniu problemów technicznych (dostęp do bazy danych portalu).

3. Dane będą przechowywane bezterminowo na serwerach dzierżawionych od firmy dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania. Zaprzestanie dodawania komentarzy na portalu nie powoduje automatycznego usunięcia komentarzy archiwalnych, a tym samym przypisanych im danych osobowych.