Co wpływa na zdolność kredytową przy staraniu się o kredyt hipoteczny?

0

Zdolność kredytowa jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą kwestią przy staraniu się o kredyt hipoteczny. Banki decydując o tym, czy przyznają kredyt danemu klientowi, przede wszystkim badają zdolność kredytową kredytobiorcy. Na zdolność kredytową składa się kilka czynników, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem procesu starania się o kredyt na zakup nieruchomości. Przyjrzyjmy się, co ma znaczenie przy decyzji kredytowej banku.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową jest wysokość dochodów. Banki na podstawie tej informacji oceniają, czy kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty kredytu. W tym przypadku ocenia się, jaki procent miesięcznego dochodu netto stanowić będzie rata kredytu.

Z wysokością dochodu wiąże się forma zatrudnienia. W gorszej sytuacji znajdują się osoby, które wykonują pracę na zasadach umów cywilno-prawnych. Kredytobiorcy pracujący na tzw. śmieciówkach muszą wykazać regularność otrzymywania wynagrodzenia. Forma zatrudnienia wpływa również bardzo często na wysokość dochodów. Osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych to przeważnie osoby wykonujące niskopłatną pracę. Poza tym, banki oceniając zdolność kredytową osób zatrudnionych na takich umowach, pomniejsza ich dochód netto o koszty uzyskania przychodu.

Banki przy ocenianiu zdolności kredytowej badają również historię kredytową. Ma to na celu sprawdzenie, czy klient starający się o kredyt posiada inne zobowiązania finansowe i czy spłaca je terminowo. Informacji na temat historii kredytowej udziela Biuro Informacji Kredytowej. Kredytobiorcy chcący zaciągnąć kredyt hipoteczny powinni dbać o terminową spłatę innych posiadanych zobowiązań. Zwiększy to szanse przyznania kredytu hipotecznego.

Na zdolność kredytową ma wpływ także wartość posiadanego przez kredytobiorcę majątku. W sytuacji problemów ze spłatą kredytu hipotecznego, bank może zarządzać dodatkowych gwarancji. Warto zwrócić uwagę na różnice w ocenie wartości majątku kredytobiorcy przez różne banki.

Banki analizują również wiek kredytobiorcy oraz wielkość rodziny. Ma to na celu ocenę ryzyka kredytowego. Młodszy kredytobiorca jest bardziej pożądany. Dodatkowo, jeśli jego partner również pracuje zarobkowo i przy tym nie posiadają dzieci wzrasta dochód do dyspozycji takiego gospodarstwa domowego i pozytywnie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

Charakterystyka kredytu także ma wpływ na decyzję kredytową banku. Zdolność kredytowa musi być adekwatna do charakterystyki kredytu hipotecznego. Ważną kwestią jest wysokość kredytu, okres kredytowania oraz wartość nabywanej nieruchomości. Obecnie, według rekomendacji KNF kredyty hipoteczne nie mogę być udzielane na okres powyżej 35 lat, a przy zaciąganiu kredytu klient musi posiadać wkład własny w wysokości 10% wartości nabywanej nieruchomości. Nietrudno się domyśleć, iż klienci nie posiadający odpowiedniej zdolności kredytowej mogą liczyć się z odmową banku, jeśli w ich ocenie kredyt hipoteczny będzie zbyt dużym obciążeniem dla kredytobiorcy.

Jeśli myślisz o zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania, sprawdź ranking kredytów mieszkaniowych na oferty-kredytow.com.