Jak podaje WIKIPEDIA: „Terroryzm = użycie siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa  mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.

Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. Terroryzm jest też używany do zwiększania podziałów i rozniecania konfliktu między grupami, co prowadzi do sytuacji, w której przywódcy głoszący wrogość między grupami wydają się najbardziej sensownymi i powoduje wzrost ich poparcia”.

Analizując tę definicję słowo po słowie i zdanie po zdaniu można śmiało dojść do wniosku, że brutalna napaść policji francuskiej w dniu 3.08.2016r,  połączona z profanacją mszy świętej  i naruszeniem nietykalności osobistej księdza sprawującego posługę kapłańską oraz wywleczeniem wiernych  z kościoła pw. Św. Rity w Paryżu, miała charakter ataku terrorystycznego.

Wierni zbierali się od samego rana dnia 3.08.2016 roku  w kościele pw. św. Rity w XV dzielnicy Paryża , gdy tylko dotarła do nich informacja, że budynek ma być w tym dniu wyburzony. Przeciw protestującym osobom wysłano jednostki  (anty???) terrorystyczne policji, które użyły gazu łzawiącego. Dokonano niespotykanej od czasów Rewolucji Francuskiej profanacji świątyni w trakcie odbywającej się mszy świętej. Brutalnie rzucono na posadzkę sprawującego liturgię kapłana i siłą wywleczono katolików z ich świątyni!

Działania policji zostały potępione przez katolików we Francji, zwłaszcza,  że brutalny atak terrorystyczny policji paryskiej odbył się w czasie żałoby po zabiciu księdza w Saint-Etienne-du-Rouvray.  Do morderstwa księdza  przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

Warto przytoczyć  oryginalne komentarze francuskich katolików:

La République applique a la lettre la déchristianisation de la France tzn.: Republika prowadzi dechrystianizację Francji!

SainteRita sera la 33eme église détruite en France depuis 2000. Pendant ce temps, on a construit 1000 mosquées .… tzn: Święta Rita będzie 33. kościołom zburzonym we Francji od 2000 roku. W tym samym czasie zbudowano 1000 meczetów!

Zatem można śmiało powiedzieć, że rządy Francji konsekwentnie wspierają islamistów i brutalnie zwalczają katolicyzm! 1000 nowych meczetów, to tysiąc nowych wylęgarni ekstremistów muzułmańskich, którzy bardzo się cieszą, że paryska policja pomaga im w przekształceniu Paryża w kolejny kalifat islamski.

Moim zdaniem każdy, kto brutalnie przerywa nabożeństwo katolickie i wywleka siłą wiernych przy użyciu  gazu łzawiącego jest terrorystą, choćby nawet był przebrany w mundur francuskiej policji. Paryska policja zachęciła w ten sposób islamistów do kolejnych ataków na katolików.

Rajmund Pollak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here