Decydując się na skorzystanie z faktoringu przedsiębiorca może stosować wobec swoich kontrahentów wydłużone terminy płatności, zachowując jednocześnie płynność finansową i regulując swoje zobowiązania w terminie. Jak działa faktoring?

Kto korzysta na faktoringu?

Wypłacalność przedsiębiorstwa, a jednocześnie możliwość sprzedaży towarów i usług na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, zwiększa jego pozycję wśród konkurencji. Skorzystanie z faktoringu zalecane jest szczególnie tym przedsiębiorstwom, które rozpoczynają współpracę z nowym kontrahentem i nie wiedzą, czy terminowo uiszcza on należności (faktoring bez regresu – pełny), a także tym, które mają stałych odbiorców towarów i usług, ale chcą w krótkim czasie otrzymać pieniądze za sprzedaż produktów. Otrzymywanie należności od odbiorców usług i towarów ma znaczenie również dla tych przedsiębiorstw, które chciałyby się rozwijać, a oczekiwanie na środki zatrzymuje potencjalne inwestycje.

Na czym polega umowa faktoringu?

Faktoring jest umową nienazwaną, co oznacza, że nie regulują jej przepisy kodeksu cywilnego, ale zawierana jest zgodnie z zasadą wolności umów. Znajdują się w niej elementy zarówno pożyczki, jak i sprzedaży oraz zlecenia, ale w głównej mierze – przelewu wierzytelności. Przypomina nieco zaciągnięcie kredytu i może stanowić dla niego alternatywę. Stronami umowy są faktorant, a więc przedsiębiorca oraz faktor, czyli firma zajmująca się nabywaniem wierzytelności. Większość faktorów w Polsce, to faktorzy bankowi , ale działają w naszym kraju  również firmy niezależne od banków, jak np. Bibby Financial Services. Skorzystanie z usług tej drugiej grupy jest korzystne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które nie mogą liczyć na finansowanie z banku. Faktor nabywa wierzytelności faktoranta, niekiedy również ryzyko niewypłacalności kontrahenta (faktoring bez regresu), a w zamian otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek i prowizji.

Faktury sprzedaży i zakupu

Faktoring może obejmować zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu. W pierwszym przypadku faktor wpłaca na konto przedsiębiorstwa należności, jakie winien jest mu kontrahent, ale pomniejsza tę kwotę o odsetki i prowizje. Jeśli faktoring dotyczy faktur zakupu, wtedy faktor wypłaca dostawcy towarów i usług przedsiębiorstwa należne mu kwoty, zaś faktorant zwraca te sumy (również powiększone o odsetki i prowizję) faktorowi (faktoring odwrotny). W umowie zawieranej pomiędzy stronami określa się sposób współpracy, a więc limit finansowania, wysokość pobieranej prowizji (zależnej m.in. od wspomnianego już limitu) i odsetek, a także poziom finansowania dla poszczególnych transakcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here