Większość z nas ciągle inwestuje oszczędności w standardowe produkty bankowej – takie jak lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Duża część oszczędności zdeponowanych jest na kontach osobistych inaczej nazywanych rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. Jak wynika ze statystyk, tylko nieduża grupa osób w Polsce oszczędza pieniądze wykorzystując do tego rynki kapitałowe.

Według danych NBP sprzed trzech lat, prawie 25% osób mieszkających w Polsce nie ma podstawowego rachunku osobistego w banku. Co takie osoby robią z oszczędnościami? Prawdopodobnie trzymaj je w domu.

Jak podaje portal Analizy Online, oszczędność Polaków do końca I kwartału 2015 roku wynosiły 1,130 bln zł. Około połowa tych środków – 620 mld zł – zostało ulokowana na depozytach bankowych. Popularność tego typu rozwiązania wynika z prostoty produktów bankowych oraz bezpieczeństwa oszczędności tam ulokowanych. Wpływ również ma na to niski poziom wiedzy na temat inwestowania i dostępnych produktów finansowych. Innym powodem może być niemożność oszczędzania. Prawie połowa Polaków nie jest w stanie odłożyć ani grosza w ciągu miesiąca, a tylko 10% społeczeństwa posiada oszczędności powyżej 10 tys. zł.

Inwestowanie kojarzy się Polakom przede wszystkim z giełdą oraz rynkami walutowymi (forex). Te z kolei mają negatywne konotacje i są uważne za bardzo ryzykowne. Z danych opublikowanych przez GPW, liczba otwartych rachunków maklerskich wynosi w Polsce 1,38 mln. Z tego, tylko 200 tys. rachunków jest aktywnych. Jeśli już inwestujemy na rynkach kapitałowych to wybieramy najczęściej akcje spółek giełdowych – ok. 85% osób aktywnie lokujących oszczędności. Na drugim miejscu, o dziwo znalazły się lokaty bankowe. Ok. 30% osób inwestujących na rynkach kapitałowych założyło lokatę w banku. Część osób zdecydowało się na ulokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Inne formy inwestowania cieszą się znacznie mniejszą popularnością. W nieruchomości i obligacje inwestuje niecałe 10% osób aktywnie lokujących oszczędności.

Sprawdź również ranking lokat bankowych i porównaj oferty banków.