Na czym polega faktoring firmy?

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że odbiór należności za usługę zlecony jest firmie faktoringowej, usługodawca może być pewny zapłaty. Ile kosztuje faktoring i od czego zależy jego cena?

9

Co to jest faktoring? To usługa, która daje gwarancję sprzedawcy produktu lub usługi na uzyskanie za nie należności. Usługobiorca rozlicza się z firmą faktoringową, a nie bezpośrednio z wierzycielem. Wyróżnia się dwa rodzaje faktoringu: pełny i z regresem. Który z nich jest popularniejszy i wart stosowania w małych firmach?

Co to jest faktoring?

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem możemy rozumieć także usługę, która polega na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorcy nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Faktoring wspomaga działania finansowe firm, które pozwalają swoim klientom na odroczenie terminu płatności. Zapewnia również szybki dostęp do gotówki, daje możliwość skorzystania z dodatkowych usług, np. prowadzenia kont rozliczeniowych, egzekwowania należności czy ich monitorowanie, a także finansowanie faktur.

Wykup wierzytelności stanowi alternatywę dla kredytu dla firm czy szybkiej pożyczki dostępnej np. w https://ofin.pl/. Dzięki temu, że firma faktoringowa od razu wypłaca należność za fakturę, nie musimy czekać na płatność.

Umowa faktoringu – podstawa prawna działania

Według polskiego prawa umowa faktoringu jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie ma jednolitych przepisów, które dotyczyłyby wykupu wierzytelności. Do uregulowania tego procesu stosuje się przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

Jego art. 509 mówi o swobodzie przelewu wierzytelności: wierzyciel może bez zgody swojego dłużnika przenieść wierzytelność na kolejną osobę pod warunkiem, że nie sprzeciwia się ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Ponadto osoba, która przejmuje wierzytelność, ma całkowite prawo do egzekwowania należności wynikającej z zaległych odsetek.

Co istotne, w prawie istnieje konwencja, która reguluje działanie faktoringu. To konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym. Według dokumentu umowa faktoringu jest umową zawartą pomiędzy dwiema stronami: faktorem i faktorantem. Pierwszy przenosi na drugiego wierzytelności, które są wynikiem umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy nim a dłużnikiem.

Wykup wierzytelności – krok po kroku

Jeśli decydujemy się na współpracę w oparciu o umowę i fakturę, warto jest się zabezpieczyć. Choć dokumenty te są wystarczające, aby egzekwować swoją należność, warto skorzystać z usługi faktoringu. Działanie faktoringu można przedstawić następująco:

 1. Oferujemy i sprzedajemy swojemu kontrahentowi usługę lub produkt. Wystawiamy mu fakturę, na podstawie której będzie musiał dokonać płatności. Czas na zapłatę sięga maksymalnie 90 dni;
 2. Przesyłamy firmie faktoringowej dokumenty potwierdzające transakcję oraz nasze prawo do otrzymania płatności;
 3. Otrzymujemy od faktora zaliczkę na poczet należności wynikającej z wcześniej dokonanej transakcji;
 4. Nasz kontrahent w wyznaczonym na fakturze terminie spłaca należność firmie faktoringowej, której zleciliśmy pobór pieniędzy;
 5. Firma faktoringowa wypłaca nam całą należność.

Co istotne, zaliczka, którą wypłaca nam faktor, wynosi nawet 100 proc. wartości faktury netto. W przypadku wartości brutto jest to ok. 90 proc. Pieniądze pojawią się na naszym koncie do dwóch dni roboczych. Pamiętajmy, że faktor może pobrać od nas dodatkowe opłaty wynikające z prowizji czy odsetek.

Faktoring pełny jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Wyróżnia się dwa rodzaje faktoringu. Faktoring pełny (bez regresu) i faktoring niepełny (z regresem). Czym charakteryzują się oba rodzaje wykupu wierzytelności?

Faktoring bez regresu skierowany jest do dużych przedsiębiorstw. Wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem transakcji. Dzięki niemu klient firmy faktoringowej przerzuca ryzyko dotyczące braku zapłaty za towar lub usługę na faktora.

Faktoring z regresem – czym jest i kiedy warto go zastosować?

Faktoring niepełny sprawdzi się w mniejszych firmach. Umowa obowiązująca między klientem a usługodawcą nie jest objęta ubezpieczeniem. Nie musimy zatem ponosić dodatkowych kosztów. Faktoring z regresem polega na realizowaniu faktur bez przyjmowania ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jeśli ten nie dokona opłaty na rzecz firmy faktoringowej, będziemy musieli zwrócić jej zaliczkę.

Koszty wykupu wierzytelności

Koszt faktoringu nie jest jasno określony. Każda z firm, która oferuje tego rodzaju usługę, świadczy ją w oparciu o własne warunki. Warto jednak pamiętać, że na cenę wykupu wierzytelności składają się następujące czynniki:

 • prowizja, która naliczana jest jako procent od finansowanej kwoty;
 • oprocentowanie ustalane według stawki referencyjnej WIBOR.
 • Pamiętajmy, że korzystając z faktoringu oferowanego przez banki, mogą zostać nam naliczone dodatkowe opłaty. Będzie to miesięczna prowizja w formie opłaty ryczałtowej, opłata przygotowawcza za zrealizowanie usługi czy opłata za zmianę warunków umowy.

9 KOMENTARZE

 1. Bardzo korzystna usługa i na szczęście coraz częściej używana przez przedsiębiorców. Jest wielu, którzy nie mogą się rozwijać bo myślą tylko o tym kiedy w końcu dostaną pieniądze za wykonaną usługę, żeby wiązać koniec z końcem…dlatego tu faktoring jest super rozwiązaniem

 2. Nie do końca przekonuje mnie idea faktoringu z banku. Ja wolę za faktora mieć firmę „pozabankową”, aktualnie jest to bibby financial services

 3. W przypadku firm faktoringowych jak na przykład IdeaMoney mogą one oferować usługi dodatkowe, takie jak zarządzanie portfelem wierzytelności, rozliczanie należności czy raportowanie płatności od kontrahentów co sprzyja utrzymaniu płynności finansowej

 4. Firmy specjalizujące się w usługach faktoringowych nie oczekują przenoszenia konta bankowego do siebie jak w przypadku faktoringu oferowanego przez banki

 5. ja tez korzystam z faktoringu i w ogóle nie żaluję że się zdecydowałem i na pewno nie wziąłbym teraz kredytu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here