Wódka
foto. pixabay.com

Rada Miasta Bielska-Białej jednogłośną Uchwałą Nr LVI /1288/2023 z dnia 23.03.2023 roku, zdegradowała status schroniska „Stefanka” na Koziej Górze do poziomu najzwyklejszego „obiektu turystycznego”.

Niedawno protestowałem w Ratuszu przeciwko dewastacji ponad stuletniego, zabytkowego toru saneczkowego z Koziej Góry na Błonia, ale Rada Miasta nie tylko pozostała głucha i zobojętniała wobec saneczkarzy i sportów bobslejowych, ale najwyraźniej doszła do jednogłośnego wniosku, że sprzedaż piwa, wina i wódki na Koziej Górze jest ważniejsza nie tylko od sportów saneczkowych, ale również od zachowania przez zabytkowy obiekt „Stefanka” statusu schroniska.

Gdyby nie spostrzegawczość jednego z dziennikarzy portalu www.bielsko.biala.pl i Kroniki Beskidzkiej, to przeciętny mieszkaniec stolicy Podbeskidzia nie wyczytałby z samej treści Uchwały, że dotyczy ona degradacji schroniska „Stefanka”.

Pozwolę sobie zacytować najważniejszą część tego aktu degradacji: „Rada Miejska postanawia: w Uchwale.[…..]RM B.-B. z dnia 19 maja 2022roku [……] wprowadza się następującą zmianę;
1. Zmienia się treść poz.3.Załącznika do Uchwały, która przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.”…

Znam wszystkich bez wyjątku Radnych Bielska-Białej i wiem, że takie sprytne ukrycie w Załączniku najważniejszego sensu tejże uchwały nie było przypadkowe, bo Radni są na tyle inteligentni, że wiedzą , iż niewielu mieszkańców Bielska-Białej zada sobie trudu, aby szperać w archiwum za zeszłoroczną Uchwałą oraz załącznikiem nr 3 do tamtej Uchwały tylko po to, aby analizować załącznik nr 1 do tegorocznej Uchwały.

A przecież dopiero w ostatnim zdaniu Załącznika nr 1 zapisano: „[…] konieczne jest dokonanie zmiany [….] polegającej na wpisanie w kolumnie ‘przeznaczenie nieruchomości” w miejsce słowa „schronisko” słów „obiekt turystyczny”.

Czyli niezorientowany w kulisach całej sprawy czytelnik Uchwały mógłby dojść do wniosku, że chodzi o…kosmetyczną zmianę w jakiejś tam rubryce jakiegoś dokumentu.

Mając na uwadze barbarzyńsko zabetonowany tor saneczkowy zadałem sobie trudu wnikliwej analizy tej sprawy.

W Urzędzie Skarbowym dowiedziałem się, że w 2022 roku sprzedaż piwa na Koziej Górze osiągnęła wartość znacznie większą niż cały obrót piwem w Browarze Bielskim w tym samym okresie. Urzędnik skarbowy nie chciał mi ujawnić wolumenu tej sprzedaży alkoholu na Stefance, ale powiedział mi, że żaden inny lokal gastronomiczny w Bielsku-Białej nie sprzedał w ubiegłym roku tyle piwa co dzierżawcy schroniska na Koziej Górze i położonej na tejże polanie budki z piwem o potocznej nazwie „Koliba”.

Udałem się następnie do Urzędu Miasta do Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie dowiedziałem się, że UM udzielił dzierżawcy „Obiektu turystycznego” na Koziej Górze już nie tylko koncesji na sprzedaż piwa w 2023 roku, ale równocześnie koncesji na handel wódą, koniakami, winami, likierami i wszelkimi napojami wyskokowymi zawierającymi nieograniczoną ilość alkoholu, byleby tylko posiadały banderole akcyzy.

Komentarz był prosty: „Skoro Rada Miasta uchwaliła, że to już nie jest schronisko górskie, no to może tam się lać piwo hektolitrami, a wóda i koniaki całymi litrami!”

Wiadomo, że gdyby tam funkcjonował nadal tor saneczkowy, to „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości” nie zezwala na handel alkoholem tuż przy torze saneczkowym!

Z kolei statut każdego schroniska górskiego zawiera rygorystyczne przepisy dotyczące ciszy nocnej i nie dopuszcza do libacji alkoholowych nawet w ciągu dnia.

Natomiast w „obiekcie turystycznym” można chlać wódę i piwsko do białego rana, a jeżeli jakiemuś turyście to się nie spodoba, to dzierżawca „obiektu turystycznego” pokaże mu kserokopię merytorycznego Załącznika nr 1 do Uchwały RM z dnia 23 03.2023 roku, bo odtąd na Koziej Górze ważniejsza od schroniska będzie sprzedaż wódy i piwska!

Zadałem sobie trudu i wyciągnąłem z Rejestru Sądowego inne koncesje dzierżawcy (podaję z nr statystycznymi):

56.10A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
ruchome placówki gastronomiczne
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie wyspecyfikowana
47.11Z.Sprzedaż detaliczna z przewagą napojów i wyrobów tytoniowych
46.73.z. Sprzedaż hurtowa drewna
46.24.Z. Sprzedaż hurtowa skór
46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
85.51Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Najbardziej mnie zaciekawiła koncesja udzielona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na „Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych” na Koziej Górze, wypełnionej tłumem konsumentów piwa, wódki i innych napojów alkoholowych, gdy równocześnie prowadzona może tam być działalność rozrywkowa.

Przypomniał mi się taki kabaret, gdzie dwóch alkoholików umówiło się na zawody, który z nich pierwszy pokona dystans cztery razu sto, czyli, który wypije szybciej cztery razy po sto gramów wódki.

Rajmund Pollak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here