Z naszej poczty…
Trwa nabór do Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznym rozwojem, Obwód Łódzki Związku Strzeleckiego „Strzelec” ogłasza powszechną rekrutację. Poszukujemy patriotów, ludzi ideowych, chętnych by zaangażować się w działalność na rzecz dobra Rzeczpospolitej. Wyznaczając cele i prezentując opartą o tradycyjne wartości misję Związku, pozostawiamy duże pole inicjatywom lokalnym, wyznając zasadę, że rozwój i pomyślność „małych ojczyzn” służy dobru i rozwojowi Państwa.


Związek Strzelecki „Strzelec” jest organizacją ogólnopolską, kontynuującą tradycje strzeleckie II Rzeczpospolitej. Podejmuje działania szkoleniowo – wychowawcze, z uwzględnieniem wszystkich nowoczesnych technik i środków. Jest organizacją samodzielną, apolityczną, za najwyższą wartość uznającą dobro i pomyślność Polski.

W działaniach wychowawczych nastawia się na rozwój samodzielności, kreatywności, inicjatywy własnej z jednoczesnym podkreśleniem wartości pracy zespołowej. Tworzy jednolite, zhierarchizowane struktury, wytyczając ścieżki awansu i samorozwoju, dbając jednocześnie o jedność i integrację grupową.

Każdy myślący podobnie, w kategoriach pro-państwowych, znajdzie u nas miejsce i zadania skrojone dla swojej osoby, potrzeb i kompetencji – niezależnie od wieku, płci i zainteresowań. Stanowimy płaszczyznę zrzeszającą najróżniejszych ludzi, połączonych jednak wartością nadrzędną – niemodną dziś miłością do własnej Ojczyzny.

Dziś musimy policzyć się na nowo. Liczymy, że także Ty, Drogi Czytelniku, odhaczysz swoje nazwisko na liście obecności.

Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się na stronie www.strzelec1200.pl . Napisz lub zadzwoń. Przekonaj się jak działamy na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych i II Konspiracji.

Zapraszamy do kontaktu – razem możemy więcej!
Łączymy wyrazy szacunku,
Sztab Obwodu Łódzkiego Związku Strzeleckiego „Strzelec”
sztab1200@wp.pl

2 KOMENTARZE

  1. A później wymarsz Pierwszej Kadrowej, sanacja, czwarta, piąta i kolejna brygada, pierwsza brygada gospodarcza etc. Harcerstwo i inne organizacje skautowskie już widocznie nie wystarczają, Narodowe Siły Rezerwowe też, wojsko zawodowe także….Każdy musi mieć swoją bojówkę.
    Szefem „strzelca” jest obecnie historyk prof. Janusz Cisek (nb. w ostatnich wyborach kandydat do senatu z PSL), który karierę zawdzięcza kolportowaniu legendy nt. Piłsudskiego i rządów sanacyjnych i jednoczesnym oczernianiu innych zasłużonych Polaków z tamtego okresu vide powtarzane przez niego niedawno w dodatku do „RZ” kalumnie pod adresem generała Rozwadowskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here