Od NC po CNC – poznaj działanie cyfrowych tokarek

0

Komputerowa kontrola numeryczna (CNC) to zaawansowana forma skomputeryzowanej produkcji. Jednak CNC nie było pierwszą formą produkcji części w oparciu o techniki programowania. Poprzedziło to wcześniej sterowanie numeryczne.

Czym jest sterowanie numeryczne (NC)?

Koncepcja sterowania numerycznego (NC) rozpoczęła się, gdy automatyzacja obrabiarek oryginalnie zawierała określone koncepcje programowalnej logiki. Pierwsze maszyny NC zostały zbudowane w 1940 roku. Bardziej zaawansowane maszyny NC pojawiły się w latach pięćdziesiątych. Te maszyny produkcyjne zostały skonstruowane w oparciu o istniejące narzędzia, które zostały zmodyfikowane za pomocą silników przeznaczonych do poruszania elementami sterującymi maszyny.

Te elementy sterujące były zgodne z konkretnymi punktami, które zostały wprowadzone bezpośrednio do maszyny na perforowanej taśmie. Te wczesne mechanizmy zostały później ulepszone za pomocą zarówno komputerów analogowych, jak i cyfrowych. Wprowadzenie technologii komputerowej do koncepcji sterowania numerycznego doprowadziło do tego, co obecnie znamy jako komputerowe sterowanie numeryczne (CNC).

CNC – czym jest dokładnie?

Komputerowe sterowanie numeryczne, zwykle określane skrótem CNC, jest koncepcją działania części maszyn, takich jak tokarki karuzelowe CNC, czy też obrabiarki numeryczne CNC w oparciu o to, w jaki sposób części i odpowiednie narzędzia są zaprogramowane do działania. Precyzyjnie kodowane instrukcje są przesyłane do tak zwanego mikroprocesora wewnętrznego w systemie sterowania obrabiarki, czego z całą pewnością nie potrafią frezarki konwencjonalne.

Ten mikroprocesor działa zasadniczo jako mały komputer, który może odbierać zakodowane informacje – akceptuje instrukcje informacyjne, a następnie:

  •     interpretuje je, by wiedzieć w jaki sposób mają być one implementowane z punktu widzenia produkcji
  •     fizycznie wykonuje pożądaną funkcję maszyny CNC.

Główną zaletą CNC jest to, że te wstępnie zakodowane funkcje mogą być o wiele bardziej specyficzne i wykonywane znacznie dokładniej niż to, co ktoś może zrobić ręcznie przy użyciu konwencjonalnych maszyn. Ta precyzja jest znacznie lepsza od tradycyjnej kontroli numerycznej.

CNC ma za zadanie pomóc w:

  •     automatyzacji procesów,
  •     zwiększeniu ich wydajności,
  •     zmniejszeniu, a nawet wyeliminowaniu, ilości pracy ręcznej związanej z ich wykonywaniem.

Jako takie, maszyny CNC są często wykorzystywane przy oprogramowaniu wspomaganym komputerowo (CAD) i komputerowym (CAM). Popularne maszyny CNC to tokarki, frezarki oraz obrabiarki.

Jak w każdej innej technologii i tutaj istnieją prymitywne i mniej wydajne wersje maszyn, które z biegiem czasu ulegają znacznej poprawie, są po prostu zakorzenione w różnych epokach rozwoju tej technologii.

Przykład tokarek typu karuzelowego znajdziesz na stronie firmy Janus