Podatek kościelny pozbawi Kościół resztek niezależności od państwa

Papież Leon XIII nauczał, że własność rodzinna, do której rodzina ma pierwszeństwo jako instytucja pierwotna w stosunku do państwa, jest czynnikiem jedności rodziny i umocnieniem trwałości rodzinnej wspólnoty

0
foto. pixabay.com

„W tym roku ze względu na pandemię w wielu parafiach ksiądz nie będzie chodził po kolędzie. Jak wpłynie to na finanse kościoła? – Nie ma religii bez pieniędzy. (…) Konieczne w Polsce jest wprowadzenie podatku kościelnego, spójnego i sprawiedliwego finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Takie systemy są wszędzie w Europie – mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof i etyk Z UKSW”.

Ks. prof. Kobyliński* może chce dobrze, ale działa na szkodę Kościoła. Jest profesorem katolickiego uniwersytetu (UKSW), ale nie zapominajmy, że jest on w rzeczywistości państwową uczelnią i profesor pobiera comiesięczną pensję, a to ma wpływ na jego punkt widzenia. Kościół nie może swojego istnienia uzależnić od państwowych struktur.

Tylko własność prywatna jest gwarantem bezpieczeństwa. W sytuacjach kryzysowych państwo może wykorzystać to narzędzie do walki z Kościołem, który jedną decyzją rządu może być nagle pozbawiony środków niezbędnych do pełnienia swojej misji.

Pokusa urządzania sprawiedliwego świata przy pomocy państwa niesie jeszcze inne niebezpieczeństwo. Zachwiane zostaną oddolne więzi wiernych z ich duszpasterzami, a księży z biskupami. Księża będą postrzegani przez wiernych jako państwowi urzędnicy i oni sami z biegiem czasu zaczną tak myśleć o sobie.

Kościół powinien zachowywać swoją niezależność bez względu na to, kto jest w rządzie. Mam tu na myśli nie tylko Kościół, ale wszystkich, z zwłaszcza rodziny. W społecznym nauczaniu Kościoła jednym z głównych argumentów za własnością prywatną jest to, że jest ona istotna dla utrzymania i ochrony rodziny. Dzisiaj przy pomocy polityki fiskalnej rodziny pozbawiane są ich własnych owoców pracy. O tym, że wysokie podatki niszczą prawo własności prywatnej, pisał papież Leon XIII w encyklice „Rerum novarum”.

Należy podkreślić, że wysokie podatki nie spełniają również celu, dla którego zostały ustanowione. Podatek progresywny, którego celem jest doprowadzenie do doskonałej równości finansowej wszystkich obywateli, uderza paradoksalnie w mniej zamożnych i jest autodestrukcyjny, gdyż hamuje proces tworzenia się kapitału.

Papież Leon XIII nauczał, że własność rodzinna, do której rodzina ma pierwszeństwo jako instytucja pierwotna w stosunku do państwa, jest czynnikiem jedności rodziny i umocnieniem trwałości rodzinnej wspólnoty. Pozwala ona każdej rodzinie na przejmowanie dziedzictwa, które następnie przekazuje dzieciom. Własność rodzinna zapewnia także autonomię rodziny i chroni przed ingerencją państwa w życie rodzinnej wspólnoty, do której ma prawo wkraczać tylko wtedy, gdy rodzina potrzebuje takiej pomocy.

Jacek Gniadek

Źródło: Facebook Autora

*Wypowiedź ks. Kobylińskiego za money.pl 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here