„Życie Warszawy” pisze o szokującym wyznaniu Andrzeja Leppera, który chwali niektóre dokonania Adolfa Hitlera:
„Miał naprawdę dobry program. Postawił Niemcy na nogi, zlikwidował bezrobocie, stworzył szeroki front prac” – takie poglądy ujawnił niespodziewanie Andrzej Lepper w rozmowie z reporterami „Życia Warszawy”. Suchej nitki na Lepperze nie zostawia też socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis. „Hitler już w początkach swojej działalności robił czystki. Bezrobocie zlikwidował poprzez masowe zbrojenia, których konsekwencją była wojna. Patrząc na przedwyborcze sondaże, w których Samoobrona bywa liderem, powinniśmy zacząć się martwić” – alarmuje Staniszkis. Skąd u Leppera takie poglądy? – zastanawia się dziennik. Zbigniew Witaszek, były polityk Samoobrony wyjaśnia, że słynne „Mein Kampf” Hitlera jest ulubioną książką przewodniczącego. Wśród lektur Andrzeja Leppera znalazły się także „dzieła” Josepha Goebbelsa, bliskiego współpracownika Hitlera. Stworzył on model propagandy oparty na kłamstwach, prowokacji, starannie wyreżyserowanych wiecach i paradach.
„Nie wstydzę się tego, że przeglądałem książki pisane przez Goebbelsa. Polityk powinien znać dużo różnych ludzi, którzy doprowadzają innych do sukcesu” – mówi dziennikowi Andrzej Lepper.”
W wyniku podobnych artykułów prasowych jak powyższy, A. Lepper publicznie, w TV odżegnuje się od wzorowania się na A.Hitlerze. Jak jest naprawdę? Czy rzeczywiście te postaci i ich ugrupowania nie mają ze sobą nic wspólnego? Czy przypadkiem program Samoobrony nie jest zbliżony do niektórych założeń NSDAP? Te oraz inne wydarzenia, których jesteśmy świadkami jak i zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego – w którym Samoobrona ma szansę uzyskać ok. 50% miejsc przyznanych Polsce, skłoniły mnie do wykonania analizy porównawczej, pomiędzy organizacjami którymi kierowali obaj przywódcy. Jej przestudiowanie pomoże nam zrozumieć dlaczego tak naprawdę A.Lepper jest groźny dla Polski, nawet jeśli odżegnuje się od retoryki wojennej i antysemickiej – jaką prowadził A. Hitler (chociaż A.Hitler na początku był w miarę grzeczny). Sytuacja gospodarcza, do której ze swoim programem p.A.Lepper jest w stanie doprowadzić, może postawić Polskę na poziomie najbiedniejszych państw afrykańskich, które z powodu biedy, rokrocznie płacą za swoje nieudolne i kierujące się lewicową ideologią rządy, głodem i śmiercią od chorób – na których leczenie brakuje pieniędzy, milionów mieszkańców tego kontynentu.
Dokonane poniżej porównanie, pokazuje że polskie społeczeństwo w ogromnej części (skoro Samoobrona zyskuje tak wysokie poparcie), kiedy nie widzi nowych, nie ubrudzonych w aferach polityków, z samobójczą złością oddaje glosy na tych którzy grożą mu jeszcze większą tragedią (większym kryzysem gospodarczym) niż do niego doprowadziły wszelkiej maści rządy minione. Wydaje mi się, że jest to więc społeczeństwo nieudolnie poszukujące dla siebie nadziei na poprawę swego losu, nie orientujące się w prawidłowościach ekonomii i gospodarki, kierujące się słuchaniem ogólnikowych i miło brzmiących dla ucha haseł, w jakich celuje A.Lepper. Na takie teksty wygrać z nim może tylko historia lub ugrupowanie nowych ludzi, którzy nie byli jeszcze u steru władzy – bardziej sympatycznych od ludzi A.Leppera i mówiących zrozumiałym, w miarę prostym językiem. Niestety, takich partii w sondażach się nie wymienia, chociaż np. UPR (Unia Polityki Realnej) jest tego typu organizacją, w dodatku bardzo przychylną problemom rolników.
Porównując program Samoobrony do programu NSDAP, w ich zgodnościach należy widzieć nie tyle pokrywanie się błędów ideowych obu organizacji (gdyż są w nich też wątki zupełnie pożądane dla każdego narodu i nieszkodliwe dla ludzkości – jak np. dbałość o zdrowie obywateli), co raczej jako wzorowany na NSDAP sposób socjotechnicznego pozyskiwania głosów przyszłych wyborców. Samoobrona porusza w swoim programie, przeważnie w sposób bardzo ogólnikowy (podobnie jak NSDAP), pewne problemy społeczne i w podobnym duchu obiecuje ich naprawę. W końcu tylko dlatego, że A.Hitler jadał widelcem, nie można widelca nazywać teraz narzędziem zbrodniarzy. Czy też podobnie, dlatego że A.Hitler był jaroszem, nie można twierdzić ze wszyscy wegetarianie są potencjalnie niebezpieczni. Tak też nie ma takiego znaczenia treść programu Samoobrony. Znaczenie ma to, czemu ten program naprawdę służy i tutaj to zrozumiemy, dostrzegając uderzające podobieństwo w jego socjotechnicznej budowie do programu NSDAP.
Ważną zgodnością programów obu partii, przekładającą się na społeczną popularność, jest niesłychanie olbrzymi ładunek treści narodowo socjalistycznych w programie Samoobrony, pozornie dziwny jak na partię rodem z kraju o totalitarnej przeszłości komunistycznej z epoki PRL-u, ciężko doświadczonego ręką socjalizmu Hitlerowskiego i Stalinowskiego. Co ciekawe, treści te zawarte są głównie w obszarze tematyki rolnej, co upoważnia mnie do stwierdzenia, że partia A.Leppera „Samoobrona”, jest organizacją, którą śmiało można by nazywać; „Narodowo Socjalistyczną Rolniczą Partią Polski”, w odróżnieniu od partii A.Hitlera która szukała swojego zaplecza głównie w mieście i w robotnikach. A.Hitler sięgnął co prawda w późniejszym okresie do poparcia rolników, w tym zamożnych gospodarzy, tak jak dzisiaj Samoobrona zyskuje coraz wyższe poparcie w miastach, gdzie dla nadziei na polityczne konfitury garnie się do niej coraz więcej ludzi, nawet z wyższym wykształceniem. Tutaj miłym dla mnie zaskoczeniem są mieszkańcy Warszawy, którzy na tyle nielicznie popierają Samoobronę, że niektórzy jej działacze zapragnęli podobno przenieść stolicę kraju do innego miasta. Tylko kto za taki eksperyment zapłaci? Chyba że znowu Samoobrona eksperymentuje tylko teoretycznie i nie zdążyła jeszcze policzyć kosztów przeniesienia administracyjnej infrastruktury państwa do np. małego Gniezna.
Program NSDAP A. Hitlera
(Narodowo Socjalistyczna Robotnicza Partia Niemiec)
1.Żądamy zjednoczenia wszystkich Niemców i powstania Wielkich Niemiec, zgodnie z prawem narodów do samostanowienia.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
(oraz mój komentarz – pisany tekstem pochyłym)
VIII. FINANSE
1. Zmiana prawa bankowego.
2. Zmiana ustawy o NBP.
3. Utworzenie Narodowych Banków Inwestycyjnych.
Partia chce też rozwiązania 60 proc. rezerwy rewaluacyjnej NBP.
W wypowiedziach A.Leppera i powyższym zapisie programowym Samoobrony, jest sporo dowodów na narodowo socjalistyczny charakter Samoobrony. A.Lepper oficjalnie przyznaje że jest socjalistą, w czym jest również podobny do A.Hitlera, a jego PZPR-owska przeszłość nie stanowi dla niego żadnego wstydu. Narodowe Banki Inwestycyjne, to nic innego jak banki dotowane z kieszeni podatników. No i oczywiście słynny dodruk i rozdanie pieniędzy, który według A.Leppera nieźle pobudzi gospodarkę. Co prawda p. A.Lepper z tego i podobnych pomysłów cichaczem się wycofuje, twierdząc ze to miało być inaczej lub, że poddał je publicznej weryfikacji i co nieco musi teraz poprawić. Wynika z takiego postępowania, ze A.Lepper idzie do władzy (a w zasadzie już ją posiada gdyż od dawna tworzy w Sejmie nieoficjalną koalicję z SLD) nie przygotowany merytorycznie i nie tyle chodzi mu o dobry program, co o taki, który zyska mu jak najmniej przeciwników i jak najwięcej zwolenników. Widocznie dla niego podobnie jak dla A.Hitlera, „cel uświęca środki”, skoro nie liczy się powiedziane słowo, zastanowienie czy wiedza. Liczy się tylko władza!!!
Program NSDAP A. Hitlera
2. Żądamy równości praw dla Niemców w ich stosunkach handlowych z innymi narodami i unieważnienia pokojowych traktatów z Wersalu i St. Germain
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Żądania podobnego typu są kierowane przez Samoobronę w stronę Unii Europejskiej, której nierówne traktowanie Polski Samoobrona bardzo umiejętnie wykorzystuje dla swoich celów politycznych.
Samoobrona chce też zmiany ustawy o NBP, rzekomo w celu zapewnienia spójności polityki pieniężnej z polityką gospodarczą państwa i określenia odpowiedzialności władz NBP za skutki polityki pieniężnej”. „Zakłada się upływ kadencji zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej z chwilą uchwalenia nowej ustawy”
Samoobrona wielokrotnie nazywała Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Balcerowicza, odpowiedzialnymi za polskie nieszczęścia.
Program NSDAP A. Hitlera
3. Żądamy ziemi i terytoriów (kolonii) w celu wyżywienia naszego narodu i osiedlenia ciągle wzrastającej liczby ludności
Program SAMOOBRONY A. Leppera
To oczywiście bardzo siłowe żądanie, ale i Samoobrona pokazała blokując ogólnokrajowe drogi czy Sejmowa mównicę, że siłowe cele nie są jej obrzydliwe. Opowiadanie więc, że nie jest zdolna do przemocy, jest takim samym zwodzeniem obywateli jak cały jej program. Obawiam się bardzo, ze Samoobrona uzyska w Polsce realna władzę, pozwalająca jej objąć pełnie kontroli na środkami przymusu, wówczas nie chcąc zostać odpowiednio przez Naród rozliczona z kryzysu, do którego doprowadzi oraz nie chcą utrącić łatwych profitów z władzy, tak łatwo już jej nie odda i może dojść do zaostrzenia jej polityki wewnętrznej. Nic tutaj nie pomoże rzekomo głęboka polska demokracja, bo gdyby taka ona rzeczywiście była, to Samoobrona nie mogłaby bezkarnie łamać prawa i nie miałaby takiego poparcia. Już nie raz ci intelektualiści którzy pokładają nadzieję w rozsądku Polaków i dojrzałości naszej demokracji, się mylili w ocenie warchołów i politycznych przestępców. Podobnie było w przedhitlerowskich Niemczech, których nikt w Europie, jako wysoce humanistycznego i kulturalnego narodu, nie podejrzewał o zdolność do zbrodni, których później dokonał. Strzeżmy się, więc sami odpowiednio wcześnie, bo strzeżonego Pan Bóg strzeże!
Program NSDAP A. Hitlera
4. Tylko członkowie narodu mogą być obywatelami państwa. A tylko ci, w których żyłach płynie niemiecka krew, bez względu na wyznanie, mogą być członkami narodu. Dlatego żaden Żyd nie może być członkiem narodu.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
A.Lepper unika retoryki antysemickiej, a nawet wręcz zażegnuje się od takiej ideologii. Chyba zdaje sobie sprawę, że liczba zwolenników antysemityzmu jest w Polsce wyraźnie mniejsza od ich przeciwników.
Program NSDAP A. Hitlera
5. Ten, kto nie jest obywatelem państwa, może mieszkać w Niemczech jedynie w charakterze gościa i musi być traktowany jak podmiot prawa obcego państwa.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Brak odniesienia.
Program NSDAP A. Hitlera
6. Prawo wyborcze oraz całe prawodawstwo ma przysługiwać wyłącznie obywatelom państwa. Dlatego żądamy, aby wszystkie urzędowe nominacje – obojętnie, jakiego szczebla – w Rzeszy, w państwie czy małych miejscowościach przyznawano tylko obywatelom państwa
Sprzeciwiamy się korupcyjnym obyczajom obowiązującym w parlamencie przy obsadzaniu stanowisk. Decyzje te powinno się pozostawić Partii i podejmować bez powoływania się na osobowość czy zdolności danej osoby.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
V. RZĄD, PARLAMENT I SAMORZĄD
1. Zakaz łączenia stanowisk władzy ustawodawczej i wykonawczej.
2. Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową, likwidacja listy krajowej oraz likwidacja Senatu.
3. Jawność finansowania partii politycznych-zakaz finansowania z pieniędzy podatników.
4. Zmniejszenie liczby radnych o 50% na wszystkich szczeblach.
5. Zmniejszenie liczby ministerstw i pracowników administracji rządowej o 40%.
Program NSDAP A. Hitlera
7. Żądamy, aby państwo uznało za swój podstawowy obowiązek ożywienie przemysłu i poprawę warunków życia obywateli państwa. Jeżeli wyżywienie całej ludności państwa okaże się niemożliwe, obcokrajowcy będą zmuszeni do opuszczenia Rzeszy
Program SAMOOBRONY A. Leppera
I. GOSPODARKA – jej rozwój rozumiany jako podstawa do zapewnienia godnego życia obywatelom
No jasne! Czyli można się spodziewać, że kiedy rynek się załamie, to A.Lepper powie, że zysk jest be! I wtedy gospodarce będzie przyświecał tylko jeden cel; godne życie obywateli. Tak jakby celem wolnego rynku – którego A.Lepper sobie nie ceni, nie było umożliwianie godnego życia ogółu obywateli poprzez zaspokajanie ich wszelkich potrzeb po najniższej cenie i kosztach dzięki najwyższej konkurencji!?
Samoobrona zakłada wprowadzenie czwartego progu podatkowego w wysokości 50 proc. od dochodów osobistych powyżej 144 tys. złotych rocznie.
Tego rodzaju rozwiązanie, nastawione na łupienie najzamożniejszych spowoduje tylko przeniesienie siedzib dużych firm do innych państw, gdzie w ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania unikną one tak wysokiego podatku a ich dochody posłużą większym zyskom podatkowym tych państw, do których się przeniosą.
Inny punkt to zmiana przepisu o opodatkowaniu dywidendy wypłacanej z zysku przedsiębiorstw akcjonariuszom i udziałowcom poprzez podniesienie stawki do 30 proc.
Taki pomysł spowoduje z kolei ucieczkę od obrotu akcyjnego i spadek obrotów giełdy.
Program NSDAP A. Hitlera
8. Należy uniemożliwić migrację wszystkim, którzy nie są niemieckiego pochodzenia. Żądamy, aby nie-Aryjczycy, którzy przybyli do Niemiec po 2 sierpnia 1914 roku, natychmiast opuścili Rzeszę
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Brak odniesienia.
Program NSDAP A. Hitlera
9. Wszyscy obywatele państwa będą posiadali równe prawa i obowiązki.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
II. POLITYKA WOBEC WSI I ROLNICTWA
1. Równe traktowanie wszystkich gospodarstw rolnych (indywidualnych, spółdzielczych i innych).
VII.
1. Równy dostęp do wykształcenia na wsi i w mieście.
7. Równe prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych(supermarkety, firmy zachodnie i z kapitałem zachodnim zwalniane z podatków)-budżet traci ok. 3 mld USD.
Program NSDAP A. Hitlera
10. Najważniejszą powinnością każdego obywatela państwa powinna być praca umysłowa albo fizyczna. Zakres działania jednostki nie może kolidować z interesami większości, ale powinien się mieścić w ramach społecznych i służyć ogółowi.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
III/3. Rozwiniemy na szeroką skalę system robót interwencyjnych i publicznych.
Kolejny priorytet Samoobrony to wprowadzenie „szczególnej ochrony Skarbu Państwa” i tak zwanego „interesu publicznego”. „W tym celu Sejm w drodze ustawy określi strategiczne sektory i dziedziny, w jakich Skarb Państwa zachowa pełną, a w jakich ograniczoną kontrolę oraz powoła niezbędne instytucje sprawowania tej kontroli oraz ochrony majątku i interesu publicznego, tj. Prokuratorię Generalną i Brygady Ochrony Skarbu Państwa”
Pod tego typu „społecznymi” uzasadnieniami, Samoobrona będzie zdolna łamać wszelkie zasady prawa rzymskiego, gdzie dobro obywatela jest równie ważne jak dobro państwa i państwo służy realizacji marzeń obywateli. Jest to zrozumiałe dla Samoobrony, która jako partia socjalistyczna zmierza do daleko posuniętego podporządkowania obywateli celom państwa a w zasadzie jego rządu w wydaniu jedynie rozsądnej partii, jak za PRL-u.
Program NSDAP A. Hitlera
Dlatego żądamy:
11. Niehonorowania dochodów nie osiągniętych przez pracę.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Nierzadko p.A.Lepper zapowiadał sprawdzenie czy majątki Polaków są osiągnięte uczciwie? Jak to uczyni? Przecież kto nie prowadzi działalności gospodarczej, nie musi gromadzić rachunków ze swoich wydatków a rachunki z wynagrodzeń tylko przez 5 lat??? Myślę że takie zapowiedzi, podszyte socjotechniczną retoryką ścigania złodziei, spełzną na niczym albo zamienią się w ściganie „czarownic”.
Program NSDAP A. Hitlera
12. Z uwagi na ogromne ofiary życia i mienia, które pochłania wojna, osobiste wzbogacenie wskutek wojny będzie uważane za przestępstwo przeciwko narodowi. Dlatego żądamy bezwzględnej konfiskaty wszelkich korzyści uzyskanych w takich okolicznościach.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
VI. PRAWORZĄDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
2. Konfiskata mienia dla aferzystów i walka z korupcją.
3. Rozliczenie z prywatyzacji: kto, co sprywatyzował, (który rząd po 1989 roku) za ile i gdzie są pieniądze
VIII / 8. Rozliczanie afer-budżet traci ok. 4 mld USD.
A. Hitler doszedł do władzy miedzy innymi dzięki bezustannemu podkreślaniu ze rozliczy złodziei, tych, którzy dopuścili się korupcji i którzy wzbogacili się na wojnie. Podobnie jak w obecnej Polsce gdzie mamy kryzys gospodarczy (wysokie bezrobocie), tak wówczas i w Niemczech panował głęboki kryzys i żerowanie na zawiści oraz obiecywanie porządku, było niezłym chwytem.
Program NSDAP A. Hitlera
13. Żądamy nacjonalizacji wszelkich przedsięwzięć, które dotychczas ukształtowały się w formie kompanii (trustów)
Program SAMOOBRONY A. Leppera
I/1. Przedsiębiorstwo strategiczne i monopole w rękach państwa.
A.Lepper żąda nacjonalizacji bardzo wielu gałęzi gospodarki, a w efekcie centralizacji w kierowaniu gospodarką. Wydaje się ze dla niego wszystkie maja znaczenie strategiczne. Ten człowiek nie jest w stanie zrozumieć, jakim cudem najpotężniejsza armia świata (USA) może być obsługiwana przez prywatny przemysł zbrojeniowy…. W każdym razie, grozi nam ze za rządów A.Leppera dalej będziemy dopłacać ze swoich kieszeni olbrzymie kwoty do; PKP, górnictwa, stoczni, hutnictwa, energetyki, lotnictwa, telekomunikacji itd. Bo wątpliwe jest by A.Lepper potrafił tymi gałęziami zarządzać wydajniej i oszczędniej niż konkretny, prywatny właściciel.
Program NSDAP A. Hitlera
14. Żądamy rozdzielenia korzyści osiągniętych w drodze handlu hurtowego.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
II/7. Uszczelnienie i monitoring granic.
VIII/.
5. Uszczelnienie granic-połowa towarów pochodzi z przemytu (bez cła, podatku i akcyzy)-oszczędność ok. 0,5 mld USD.
Jak widać na tym przykładzie, A.Lepper chce podobnie co NSDAP, a przy tym często się powtarza w swoim programie – chyba celowo, aby dobitniej utrwalić w umysłach wyborców swoje dążenia, lub też nie ma za wiele do powiedzenia gdy chodzi o konkrety. Uszczelnienie granic i cła które proponuje, będą ewidentną barierą dla handlu hurtowego, czego chciał A.Hitler.
Program NSDAP A. Hitlera
15. Żądamy wszechstronnego zabezpieczenia socjalnego dla ludzi w wieku emerytalnym.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
III. BEZROBOCIE I SPRAWY SOCJALNE
1. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych zostanie przedłużona na czas nieokreślony.
2. Wprowadzimy wcześniejsze emerytury w rejonach najwyższego bezrobocia.
4. Zmienimy prawo lokalowe-zakaz eksmisji na bruk.
5. Wprowadzimy ustawowo minimum socjalne gwarantujące pokrycie potrzeb bytowych dla wszystkich wywiązujących się z obowiązków wobec państwa.
6. Wprowadzimy pełne renty dla niepełnosprawnych.
A. Lepper idzie ze swoim socjalizmem jeszcze dalej, gdyż publicznie ogłasza przyznanie każdemu bezrobotnemu 900zł / mc zasiłku, co wywoła ogromna inflację oraz zwolnienie się wielu obywateli po to tylko by taka kwotę pobierać a dorabiać w szarej strefie.
Program NSDAP A. Hitlera
16. Żądamy stworzenia i utrzymania zdrowej średniej klasy, natychmiastowego uspołecznienia nieruchomości służących działalności hurtowej i oddania ich w dzierżawę drobnym kupcom za niewielką opłatą. Szczególną uwagę należy zwrócić na drobnych dostawców dla państwa, władz okręgowych i mniejszych miejscowości.
17. Żądamy reformy własności ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania, zniesienia odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemią.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
I/.
2. Preferencje dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez:
obniżenie stopy procentowej kredytów do poziomu 3-4 punkty ponad inflacje
urealnienie kursu dolara-obecny kurs promuje import
preferencje dla gospodarki proeksportowej
obniżenie podatków
Ktoś kto zamierza prowadzić sztuczną regulację stóp procentowych, skazuje się tylko na syzyfową gonitwę za inflacją.
3. Preferencje dla rozwoju budownictwa tak, aby w ciągu trzech lat ilość oddawanych mieszkań powiększyła się 3-krotnie w stosunku do 2000 roku.
kredyty preferencyjne na budownictwo oprocentowane 50% poniżej stopy inflacji
ułatwienie w pozyskiwaniu terenów pod budownictwo
szczególne preferencje dla młodych rodzin
A kto za te preferencyjne kredyty zapłaci? Czy nie ten, kto będzie później kupował te mieszkania, szary obywatel i nie ci, co trzymają swoje zaskórniaki w bankach? W efekcie, ludzie wycofają pieniądze z banków, bo obniżone zostaną stopy procentowe wkładów, a firmy budowlane korzystające z kredytów zbankrutują, bo dostaną figę. Obywatele przerzucą oszczędności do banków zagranicznych i nikt im tego nie uniemożliwi. Lub jak za PRL-u zamrożą je w złocie lub dewizach. Tak historia kołem się toczy.… II.
2. Wspieranie spółdzielczości rolniczej i wiejskiej jako gospodarczej organizacji rolników na wzór rozwiązań w innych krajach europejskich ( podatki, kredyty, ubezpieczenia, nowoczesne prawo spółdzielcze)
3. Wprowadzenie prawidłowych zasad ekonomii w rolnictwie tak, aby rolnik wiedział: co ma produkować?, ile? , za ile?, kto kupi i kiedy zapłaci?
4. Wprowadzenie opłacalnych cen.
5. Przywrócenie kontraktacji.
6. Kredytowanie uwzględniające cykl i specyfikę produkcji rolnej a kredyty preferencyjne 50% poniżej stopy inflacyjnej.
8. Wprowadzenie paliwa rolniczego.
9. Rolnicy płatnikiem podatku VAT o zerowej stawce.
10. Powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i zwierząt.
11. Coroczne sporządzanie bilansu potrzeb żywnościowych kraju.
VIII/.
6. Odbudowa handlu z byłymi republikami ZSRR-kwota ok. 3 mld USD.
Taka odbudowa handlu z Rosją, to jak A.Lepper nie raz opowiadał, potrzebna jest przede wszystkim naszemu rolnictwu. Prawda jest jednak taka, ze jeśli będzie ono w taki sposób jak A.Lepper planuje – dotowane i centralnie regulowane na koszt polskich podatników, to w efekcie rzeczywiście handel z Rosją ogromnie nam wzrośnie. Za cenę tego że Rosyjscy obywatele staną się dotowani przez polskich obywateli z miasta, gdyż będą kupowali polską, dotowaną żywność. Ale co tam miasto! Sprawiedliwość widocznie musi być po chłopskiej stronie…
A.Lepper, proponuje powyżej socjalizmy gospodarcze typu stalinowskiego, czyli w najostrzejszym wydaniu. Co prawda głownie w obszarze rolnictwa, ale należy pamiętać ze podobne rozwiązania doprowadziły dzięki rządom bolszewików, do śmierci na Ukrainie 2 milionów jej mieszkańców. Przed podobnym efektem może nie uratować Samoobrony prywatna własność ziemi, jaka występuje w Polsce a jaką na Ukrainie wówczas zniesiono, gdy okaże się, że obywatele zamieszkali w mieście nie będą mieli za co kupować dotowanych z ich kieszeni, nadmiernie i nieoszczędnie (nieekonomicznie) produkowanych dóbr. Wówczas, wieś się wyżywi ale miasto zdechnie.
Należy podkreślić jak bezczelnie kłamliwa jest socjotechnika Samoobrony, która pisze w punkcie 3. „Wprowadzenie prawidłowych zasad ekonomii w rolnictwie tak, aby rolnik wiedział: co ma produkować?, ile? , za ile?, kto kupi i kiedy zapłaci?”. Przecież takie gwarantowanie z góry co i jak, przeczy zasadom zdrowej ekonomii. Jeśli są one takie zdrowe, to warto zapytać p.A.Leppera, dlaczego nie zastosuje ich we wszelkich innych dziedzinach gospodarki? Niech np. zagwarantuje szewcowi kupca na jego buty i jeszcze po opłacalnej cenie! Niech p.A.Lepper zastąpi swoja osoba i ludźmi, cały wolny rynek i zamieni się w jeden potężny komputer, który to wszystko zmierzy, wyliczy i wdroży. Nawet jeśli mu się to uda (co jest niemożliwe bo rynek to też i psychologia społeczna która jest niewymierna), to i tak będzie droższy od wolnego rynku, bo ten czyni to bez kosztów takiego wyliczania a setkom tysięcy urzędników p. A.Leppera będzie trzeba zapłacić. Nawet jeśli będą się oni zajmowali tylko rolnictwem, to i tak nie uda mu się zaoszczędzić tych 20% o których pisze że w wyniku jego programu nastąpi; „VII/. 9. Likwidacja kominów płacowych i redukcja zatrudnienia w administracji rządowej…. to oszczędność ok. 3 mld zł rocznie.”
Powyższe zapisy, są ewidentnym lepem na drobnych przedsiębiorców bez ekonomicznej wiedzy, a przede wszystkim na rolników.
W odniesieniu do takich socjalizmów i związanych z nimi potężnych dotacji do rolnictwa czy kredytów, absurdalnie brzmią zapisy przytoczone poniżej, szczególnie pn. V.5, o rzekomym zmniejszeniu wydatków na administrację. Uzyskana przez A.Leppera oszczędność 3 mld. zł, nawet, jeśli nastąpi, zostanie zjedzona przez wielokrotnie wyższe koszty powyższych socjalizmów. Ponadto nie będzie możliwe likwidowane agencji i administracji, gdy pozostaniemy przy centralnym zarządzaniu gospodarka rolną, gdyż centra decyzyjne muszą posiadać swoje filie, a socjalizm cechuje wysoce rozwinięte pośrednictwo zarządzania, gdyż każdy urzędnik w tym systemie tworzy innego urzędnika i unika bezpośredniej odpowiedzialności. A.Lepper najwyżej tylko zmieni nazwę istniejących agencji, tak jak uczynił to L.Miller z Kasami Chorych, zamieniając je w filie NFZ.

VIII/.
4. Likwidacja większości Agencji, agend, fundacji i funduszy finansowanych z budżetu państwa – oszczędność ok. 25% budżetu.
V/.
5. Zmniejszenie liczby ministerstw i pracowników administracji rządowej o 40%.
Jedna z najnowszych wersji programu Samoobrony, prawdopodobnie podyktowana jego dotychczasową krytyką przez drobnych przedsiębiorców i próbą przejęcia części elektoratu Platformy Obywatelskiej, głosi że Samoobrona dokona zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Stawka podatku ma być obniżona z 19 proc. do 10 proc.
Taki krok, jeśli nawet będzie miał miejsce – w co bardzo wątpię traktując ten zamysł jako nabieranie wyborców, nie przyniesie rozwoju gospodarczego w obliczu inflacji jaka się rozwinie i poszukiwania środków na łatanie dziur budżetowych – owoców swoich wyborczych obietnic.
Program NSDAP A. Hitlera
18. Żądamy stosowania bezwzględnych środków prawnych wobec tych, których działalność jest sprzeczna z interesem społecznym. Nikczemni kryminaliści występujący przeciwko narodowi, lichwiarze, spekulanci, etc. muszą być karani śmiercią, bez względu na ich wyznanie czy rasę.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
VI. PRAWORZĄDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
1. Likwidacja przyczyn wzrostu przestępczości a nie tylko skutków.
Ale jakim sposobem???
2. Konfiskata mienia dla aferzystów i walka z korupcją.
VII/.
9. Likwidacja kominów płacowych i redukcja zatrudnienia w administracji rządowej, samorządowej oraz zmniejszenie liczby radnych to oszczędność ok. 3 mld zł rocznie.
Tak naprawdę to każdy, kto próbuje osiągnąć zysk, nawet rolnik – ze sprzedaży swego produktu, jest spekulantem! Kiedy rozmawiałem ze zwolennikami Samoobrony, to zapowiedzieli mi oni powołanie robotniczo-chłopskich patroli badających wysokość cen. Ciekaw jestem, kto będzie kontrolował te kontrole i ile sprzedawca na bazarze będzie musiał im dać w łapę, aby dali mu spokój? W każdym razie w Polsce może to się skończyć podobnymi restrykcjami, co w programie NSDAP, jeśli upadek gospodarki rynkowe spowoduje głęboką biedę a rządząca Samoobrona będzie chciała to po swojemu naprawić.
A. Lepper jest zwolennikiem kary śmierci, w czym podobny jest do niektórych polityków prawicowych. Nie raz wyrażałem swój sprzeciw wobec tej najwyższej kary (chociaż wyższą byłyby zapewne tortury w czasie jej zadawania, do czego mam nadzieje że nie powrócimy), gdyż łatwo stać się może ona narzędziem trwałej eliminacji politycznych przeciwników w ustroju monopartyjnym, którym odpowiednie służby zawsze są w stanie spreparować dowody winy, a w efekcie wieloletniego zastraszenia Narodu. Niesłusznie lub błędnie osadzonego obywatela, zawsze jest szansa uwolnić i zrehabilitować za słusznym odszkodowaniem, a uśmierconego już nie. Dlatego dopuszczam jedynie możliwość karania śmiercią za zbrodnie ludobójstwa w kategoriach określanych umowami międzynarodowymi, bo są to zbrodnie nie ulęgające ukryciu lub manipulacjom politycznym czy błędom sądowym. Moje stanowisko nie ma w tym wypadku nic do wykładni religijnej, która jest zupełnie innego rodzaju i ulega przemianom historyczno – cywilizacyjnym.

Program NSDAP A. Hitlera
19. Żądamy, aby prawo rzymskie, które służy materialistycznemu porządkowi świata, zastąpić nowym systemem prawnym w całych Niemczech.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
V.
2. ……. likwidacja Senatu.
Z wielu tez A.Leppera wynika, że nie jest mu drogie prawo rzymskie, a likwidacja Senatu, który jako przydatny organ kontrolny poczynań Sejmu ma w Cesarstwie Rzymskim wielkie tradycje, wyraźnie to potwierdza. Tym samym A.Lepper stawia miedzy Samoobrona a SLD znak równości, bo oba ugrupowania chciały i chcą dalej likwidacji Senatu. Jest to im potrzebne na wypadek gdyby społeczeństwo – co bywa jego zwyczajem, chciały do Senatu wybrać bardziej inteligentną część swego narodu lub ktoś tak jak przed wojną, spopularyzował kandydowania do Senatu tylko obywateli z wyższym wykształceniem. Wówczas, potężna w Sejmie partia A.Leppera, mogłaby zostać trochę przystopowana w swoich zapędach. I o to tak naprawdę chodzi, gdyż oszczędność na dietach i obsłudze Senatu, jest dla kraju znikoma a korzyści z jego funkcjonowania mimo wielu błędów i również politykierstwa, jednak znaczące.
A.Lepper wraz z posłami Samoobrony, pokazał, że postępowanie oparte na szacunku do prawa rzymskiego i do demokracji, jest mu obce, gdy blokując mównicę sejmową uniemożliwił innym posłom, równe prawo do wypowiedzi, które jest istotą demokracji.

Program NSDAP A. Hitlera
20. W celu stworzenia każdemu zdolnemu i przedsiębiorczemu Niemcowi możliwości dalszego kształcenia się i osiągania dzięki temu postępu – państwo musi dokonać gruntownej przebudowy narodowego systemu edukacyjnego. Program nauki wszystkich instytucji oświatowych musi odpowiadać praktycznym potrzebom życia codziennego. Rozumienie idei państwa (państwowa socjologia) musi być przedmiotem nauczania i to od najmłodszych lat. Żądamy, aby państwo dbało o utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez względu na ich kategorię społeczną czy zawód. Państwo jest zobowiązane kształcić je na swój koszt.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
VII. EDUKACJA, KULTURA, OŚWIATA I SPORT
1. Równy dostęp do wykształcenia na wsi i w mieście.
2. Bezpłatna nauka na każdym szczeblu.
pieniądze nie mogą decydować o tym czy młody zdolny człowiek zdobędzie wykształcenie
3. Stypendia dla tych, którzy rzeczywiście ich potrzebują. pomoc studentom niepełnosprawnym
Program NSDAP A. Hitlera
21. Państwo musi troszczyć się o podniesienie poziomu zdrowia narodu przez objęcie opieką matki i dziecka, zakazanie pracy dzieci, wzrost sprawności fizycznej ustanawiając w szkołach z mocy prawa obowiązek ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu, a także przez udzielanie szerokiego poparcia klubom zajmującym się rozwojem fizycznym młodzieży.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
IV. SŁUŻBA ZDROWIA-BEZPŁATNA
1. Zapewnimy wzrost wydatków na służbę zdrowia o 50%.
2. Zatrzymamy likwidację placówek służby zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego.
3. Podniesiemy płacę pracownikom służby zdrowia do wysokości gwarantującej godne życie pracownikom i ich rodzinom.
4. Zlikwidujemy kasy chorych.
5. Wprowadzimy bezpłatne leki produkcji krajowej dla emerytów, rencistów i niepełnosprawnych.
6. Przywrócimy III grupę inwalidzką.
VII/.
4. Taka ilość środków finansowych, aby kultura i masowy sport mogły prawidłowo się rozwijać.
Program NSDAP A. Hitlera
22. Żądamy zniesienia płatnej armii i sformowania armii narodowej .
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Brak odniesienia.
Program NSDAP A. Hitlera
23. Żądamy podjęcia środków prawnych przeciwko Świadomym kłamstwom i oszczerstwom politycznym i propagowaniu ich przez prasę. W celu ułatwienia procesu tworzenia narodowej prasy niemieckiej domagamy się:
a) aby wszyscy wydawcy gazet posługujący się językiem niemieckim i ich zastępcy byli członkami narodu;
b) aby wprowadzić obowiązek uzyskania specjalnej zgody państwa na wydawanie gazet nie niemieckich;
c) aby wszystkim, poza Niemcami, prawo zakazywało udziału finansowego lub wywierania wpływów w gazetach niemieckich, a sankcją prawną za naruszenie tego przepisu prawa było zlikwidowanie gazety i natychmiastowa deportacja osób zaangażowanych w takim przedsięwzięciu, a nie będących Niemcami.
Należy zakazać wydawania prasy, która nie przyczynia się do pomyślności narodu. Domagamy się stosowania środków prawnych umożliwiających zwalczanie wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, które występują przeciwko wymienionym zadaniom.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
A.Lepper publicznie zapowiedział ściganie prawne wszystkich osób (w tym dziennikarzy), którzy porównują go do A.Hitlera, twierdząc, że jest jako poseł osobą publiczną i reprezentuje Naród. Mnie na pewno on nie reprezentuje, nie tylko za to ze gwałci moje obywatelskie prawo do posiadania wolnego organu przedstawicielskiego, jakim jest Sejm, swoimi blokadami mównicy. Pan A.Lepper swoja groźbą okazuje brak szacunku do obyczajów demokracji zabezpieczających ją przed wybieraniem do władzy demagogów, populistów i potencjalnych przestępców, właśnie dzięki mechanizmowi umożliwiającemu znacznie większą krytykę osób publicznych w odróżnieniu od zwykłych obywateli. A.Hitler wyciszył tę krytykę tworząc bojówki NSDAP, dzięki czemu otumaniony i zastraszony naród niemiecki wybrał go w wyborach demokratycznych do władzy, a tam, mimo że A.Hitler nie miał większości, szybko sobie poradził z resztą towarzystwa poprzez pokazanie zębów i dzięki wsparciu części innych ugrupowań. Ci, którzy wspierają teraz Samoobronę, oby nie byli winni podobnej tragedii!
Program NSDAP A. Hitlera
24. Żądamy wolności dla wszystkich wyznań religijnych; jej granice stanowić będą bezpieczeństwo państwa oraz wystąpienia naruszające poczucie moralności narodu niemieckiego. Partia, jako taka, popiera chrześcijaństwo, ale nie wiąże się w kwestii wiary z żadną religią. Zwalcza w nas i poza nami żydowskiego materialistycznego ducha i jest przekonana, że nasz naród może czerpać siłę tylko z zasady:
Interes ogółu ponad własnym
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Brak odniesienia.
Program NSDAP A. Hitlera
25. W celu realizacji powyższych zadań żądamy utworzenia silnego centralnego ośrodka władzy w państwie. Dlatego potrzebna jest niekwestionowana władza politycznie scentralizowanego parlamentu ponad całą Rzeszę i jej organizacjami oraz utworzenie izb parlamentarnych dla poszczególnych warstw społecznych i zawodów w celu stosowania praw wprowadzonych przez Rzeszę w różnych państwach konfederacji.
Przywódcy Partii przysięgają uczynić wszystko – nawet poświęcić życie, jeżeli będzie to konieczne – aby niezawodnie wywiązać się z powyższych zobowiązań.
Program SAMOOBRONY A. Leppera
Program Samoobrony, jeśli zostanie zrealizowany, wyraźnie narzuci Polsce centralistyczny ustrój władzy. Zarządzanie krajem w taki sposób, jest bardzo bliskie i miłe A.Lepperowi, jako byłemu dyrektorowi byłego PGR-u, który jak większość tych „przedsiębiorstw” rolniczych, był placówką mającą na celu tworzenie sztucznych miejsc pracy, dotowana z kieszeni obywateli, zarządzaną przez lokalnych i wojewódzkich sekretarzy PZPR decydujących, co ma w nich być produkowane i za ile sprzedawane.
A.Lepper, opowiada się jako zwolennik silnej władzy prezydenckiej, która jest pożądana w kraju o silnym Parlamencie i rozwiniętej konkurencji wolnych mediów, zapobiegających jej nadużywaniu. Czy jednak A.Lepper który nie ma szacunku do wolności wypowiedzi w Sejmie (blokada mównicy Sejmowej) i wolności obywateli przemieszczających się po kraju (blokady dróg), wykaże szacunek do krytykowania go przez posłów i media, gdy uzyska jeszcze większą władzę? Jest ktoś tak naiwny, kto by w to uwierzył? Jeśli tak, to ktoś taki nie zna starego, ludowego powiedzenia: „Daj chamowi palec, a rękę urwie!”

Podsumowanie:
Program „Samoobrony” jest takim samym, socjotechnicznym lepem na obywateli, jakim był program „NSDAP”. Jest on napisany w podobnym duchu, pełnym podobnych odniesień i socjalistycznych obietnic. Jego wydźwięk nie jest groźny, dlatego że może doprowadzić do realizacji utopijnego ustroju, który w pełni skutecznie nigdzie nie został zrealizowany a więc i w Polsce też nie powstanie, lecz dlatego że może on skutecznie pomóc w dojściu do władzy partii, która teraz oszukuje Naród i żeruje na jego problemach a w przyszłości karmić go będzie bezustannymi kłamstwami i reformami reform, tak jak to się podobnie dzieje w socjalizmie dzisiejszym. Nie powinniśmy więc patrzeć na to co jest w nim zapisane, rozważać co jest wartościowe lub złe, ale co Samoobrona i A. Lepper wyprawiają realnie, bo jest przecież powiedziane; „po owocach ich poznacie”.
Znam osobiście, wydawałoby się poważnych ludzi, którzy mi zdradzili że znaleźli się w Samoobronie tylko dla kariery, dla ucieczki przed bezrobociem, dla szansy na posadę w kraju gdzie tak ogromnie brakuje pracy. Tak się zdarza i w innych partiach, dlatego te z nich, które bardziej dbają o swoje programowe założenia niż o przyciąganie ludu, są w ustroju demokratycznym na ogół przegrane i nie mogą pokazać swoimi rządami że są w stanie rozruszać gospodarkę i poprawić byt obywateli. Samoobrona do takich partii się nie zalicza, bo jej założenia programowe to dokończenie rujnacji już i tak dość zrujnowanej, polskiej gospodarki. Samoobrona to partia która wyrosła na polskim kryzysie gospodarczym, podobnie jak na kryzysie w przedhitlerowskich Niemczech wyrosła NSDAP. Dla A.Leppera, największą wodą na młyn jego popularności, podobnie jak kiedyś dla A.Hitlera, jest ciągle wysokie, polskie bezrobocie.
Kiedy to zrozumiemy, uznamy że w takim razie prawdziwymi twórcami sukcesu Samoobrony są wszystkie ugrupowania które od przełomu roku 89-tego rządziły Polską, czy to centro prawicowe czy też centro lewicowe. Bo to one, reprezentując rządy oparte na służeniu dwóm panom w postaci socjalizmu jak i kapitalizmu – nazywanego „wolnym rynkiem” lub „gospodarką liberalną” a tak naprawdę będącą hybrydą w postaci „soc-kapitalizmu”, doprowadziły do tego, że owoce kapitalizmu zaistniały tylko w znikomej części, uwidocznionej głównie w postaci większego wyboru produktów. Pozostałe owoce, dalej funkcjonują jako dzieło bożka lewicy – socjalizmu, a są nimi wysokie bezrobocie i realnie niskie płace oraz niewydolność instytucji publicznych i pozaprawny wyzysk pracowników szantażowanych utratą miejsc pracy – w firmach prywatnych. Jednak autorstwo tych drugich, duża część narodu, przypisuje nagminnie rzekomemu kapitalizmowi, skoro rządzący tak nazywają panujący w Polsce ustrój. Bo niestety, obywatele nie znają lub nie rozumieją szczegółów tej gospodarki i prawdziwości określających ją pojęć.
Sposób na usunięcie Samoobrony z bytu politycznego kraju, znajdziemy wówczas, gdy znajdziemy sposób na dotarcie z tą wiedzą do ogółu. Wówczas, będą mogły pokonać Samoobronę jedynie te ugrupowania, które jeszcze u steru władzy nie zaistniały a więc co do których obywatele nie mogą postawić im zarzutu; korupcji, układów, powiązań, złodziejstwa, nieudolnego rządzenia.
Sposób na uzmysłowienie części elektoratowi Samoobrony że się myli pokładając w niej swoje nadzieje jest. Musimy mu przypomnieć, że nie raz w historii świata oszukano cale Narody tylko jednym słowem. I tak np. uczestnicy bardzo pożytecznego skądinąd Porozumienia Okrągłostolowego, umówili się oficjalnie do budowania demokracji socjalistycznej (słynna wypowiedź C.Kiszczaka) i dalej tego rodzaju ustrój realizują. Jego podszywanie się pod kapitalizm, miało na celu zdyskredytowanie kapitalizmu i przechwycenie nastrojów społecznych które w latach 90-tych miały socjalizmu po dziurki w nosie. Jednak dawni sekretarze i działacze PZPR-u, zawsze marzyli o powrocie na swoje spokojne posadki i sprawowanie władzy bez rzeczywistych, rynkowo-demokratycznych ograniczeń występujących w kapitalizmie, związanych z dużą odpowiedzialnością polityczną i krytyką rzetelnie konkurujących mediów. Twórcy tego porozumienia, zwyczajnie oszukali Naród, wpisując do Konstytucji RP zapis o „społecznej gospodarce rynkowej”, dlatego że nie jest to żadna gospodarka rynkowa, a co najwyżej w bardzo skromnym wymiarze.
Można też tutaj przypomnieć obywatelom, że w podobny sposób znacznie mniejsza od swojej konkurencji politycznej partia kierowana przez W.Lenina, nazwała się kiedyś w Rosji partią bolszewików, co po rosyjsku oznacza „większość”. Uczyniła to całkowicie celowo, po to aby zmniejszyć znaczenie partii L.Trockiego stanowiącej wówczas wyraźną większość, a którą bolszewicy równie celowo określili mianem „mieńszewików”. W ten sposób, za pomocą tylko jednego słowa i innych manipulacji, W. Lenin realizował wraz z Niemcami którzy go do Rosji wysłali w zaplombowanym wagonie, konkretny cel polityczny. Bo tak to już bywa, czy ktoś w to wierzy czy nie, że realizowane są długookresowe manipulacje polityczne zwane czasami spiskową teorię dziejów i że tego typu strategie opracowują nierzadko specjaliści zatrudniani przez rządy państw. Tak jak przynajmniej część przewrotów w krajach Ameryki Południowej opracowali specjaliści amerykańscy, czy też jak część aparatu partyjnego Związku Radzieckiego realizowała program „Pierestrojki” mający na celu złagodzić i wykorzystać dla celów rosyjskich, nastroje w krajach obozu sowieckiego. Oni świetnie znają znaczenie słów, wiedzą jaka jest w nich ukryta siła i że często od nich wszystko się zaczyna. Rewolucje, wojny, przejęcia władzy. Tak jak podobnie tylko od słowa cały świat się zaczął, bo „na początku było Słowo…”. Tyle że to Słowo było akurat prawdą.
W to wielkie znaczenie słów, szczególnie słów wypowiadanych w telewizji lub przeczytanych drukiem, łapią się czasem sami działacze Samoobrony, którzy tak jak np. p. Renata Beger, po przeczytaniu prima aprilisowego kawału o sobowtórze prezydenta A.Kwaśniewskiego zwiedzającym Irak, powtarzają taki artykuł jako fakt na oczach całego Narodu.
Podobnie, manipulowali słowami Amerykanie podczas wojny w Wietnamie, podobnie czynili to Rosjanie przedstawiając zdjęcia Amerykanów na tle spacyfikowanych przez komunistyczną partyzantkę wiosek – jako wioski wymordowane przez Amerykanów, podobnie czynią to dzisiejsze Chiny eksponując na świat tylko swój szybki rozwój gospodarczy, a odcinając wszelkie informacje ze sterroryzowanego Tybetu, podobnie czyni Francja przeciwstawiając się wojnie w Iraku tak naprawdę nie dlatego, że uważa ją za złą ale dlatego, że traci przez nią miliardy dolarów jakie był jej winien S.Husajn, oraz dlatego, że boi się setek tysięcy mieszkających we Francji Arabów. Podobnie czyniła Ameryka atakując Irak bez dowodów terroryzmu, które temu państwu zarzucała a prawie pomijając najlepszy powód swej interwencji, czyli ludobójcze rządy, które jeszcze niedawno wspierała, podobnie czyni Unia Europejska rozważając przyjęcie do swego grona Turcji która łamie prawa człowieka i niewoli kurdyjski naród. itd. itd. Wszystko to są manipulacje hasłami, słowami, prawdą.
Słowo „kapitalizm”, które nam wmawiają różnej maści rządzący pół czy w pełni socjaliści, dla rozsądnie myślącego człowieka brzmi śmiesznie w kraju gdzie; funkcjonuje olbrzymi obszar gospodarki państwowej pochłaniającej w postaci dotacji większość oszczędności obywateli, w kraju gdzie ogromna liczba koncesji i licencji skutecznie ograniczyła konkurencję rynkową, w kraju gdzie wysokie podatki uniemożliwiają rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej przeciętnym obywatelom i szybkie tworzenie klasy średniej, w kraju gdzie polowa społeczeństwa (rolnicy) żyje przeważnie na koszt pozostałej połowy i dzięki systemowi dotacji emerytalnych (KRUS) nie jest zainteresowana opuszczeniem swych małych poletek na których często produkuje żywność tylko dla siebie, w kraju w którym mieszkalnictwo obkłada się najwyższymi podatkami podczas gdy bez tanich mieszkań obywatele nie będą mieli zdolności przemieszczania się w poszukiwaniu pracy, w kraju gdzie jednym udziela się grubych odpraw a innym daje figę jeśli nie mają poparcia związków zawodowych, w kraju gdzie opowiada się o lekach za złotówkę a lekarstwa obkłada wysokim VAT-em i nie pozwala odliczać ich od podatku dochodowego.
Mniej szokujące ale bardziej śmieszne socjalizmy, zyskały sobie miejsce w mediach które delikatnie sobie z nich pokpiwają, jak np. w konkursie „Gazety Wyborczej” i „Radia Eska” w którym przyznawana jest Nagroda Złotej Muszli za największą Bzdurę Roku, gdzie pierwszym miejscem za 2003 wyróżniono Polskie Koleje Państwowe. Uhonorowano też takie popisy jak: samorząd Skierniewic za wybudowanie kosztem 5 mln zł stadionu na którym bieżnia jest o 70 m krótsza od standardowej, sędziego z Jarosławia który polecił spalić 23 ikony zarekwirowane na granicy, Urząd Miejski w Zgierzu (łódzkie) za zaszyfrowanie zamków w toalecie dla petentów, MPK we Wrocławiu za to, że według przedsiębiorstwa pasażer tramwaju nie może przesiąść się z wagonu do wagonu z tym samym biletem i musi skasować nowy bilet.
Powyższe popisy wykpiwa się jednak bez nazywania ich po imieniu – czyli socjalizmami, bo niektóre media czasami same są nieodrodnym dzieckiem socjalizmu, jak np. te których od zera nie zbudował kapitalista lub chociaż nie kupił ich na publicznym przetargu, a jedynie objął w posiadanie na mocy politycznych układów. W kraju niekapitalistycznym, media są ze swej natury bardzo łagodne wobec panujących rządów, bo to od nich zależą przyznawane im koncesje. W Polsce, szczególnie jaskrawym upolitycznieniem kontroli nad mediami radiowo – telewizyjnymi, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, gdzie zasiadają przedstawiciele wiodących ugrupowań. Rada ta ma olbrzymi wpływ na świadomość Polaków, opiniując firmy dopuszczone do przetargów na koncesje, czyli kto tak naprawdę będzie prowadził ich najpopularniejszą, telewizyjną i radiową edukację. Efekty tego mamy teraz w bardzo słabej wyrazistości politycznej mediów, (przykładem ucieczki od niej jest również wyrzucenie z TVN p. T.Lisa), sprawiającej że obywatel na który kanał TV nie kliknie to ma tam prawie taką samą informację. Tak jakby dziennikarze nie powinni mieć własnego zdania, autorskiego komentarza i w ogóle osobowości i niezależności wyrażanych poglądów. Faktycznie, dzisiaj ich poglądy musza być poglądami właścicieli tych mediów, jadających obiadki z najwyższej rangi politykami i urzędnikami. A przecież w wolnym kraju, obywatel zdobywa świadome zdanie na podstawie własnej oceny, dokonywanej przez porównywanie często z sobą sprzecznych stanowisk. Gdzie więc mamy tę wolność i rynkowy kapitalizm? Przyjrzyjmy się, jak np. bardzo długo, tygodnik „WPROST” gloryfikował osobę prezydenta A.Kwaśniewskiego, aby zacząć go wyraźnie krytykować dopiero w ostatnich latach jego rządów, podczas gdy obserwowaliśmy już w ich początkowym okresie szereg posunięć bardzo szkodliwych dla rozwoju gospodarczego kraju, jak chociażby zablokowanie minimalnej obniżki podatków forsowanej przez p.L.Balcerowicza – na którą można było sobie wówczas pozwolić bardziej niż dzisiaj. Nie liczmy więc teraz na to, ze media, nas, szarych obywateli wspomogą i zaczną wszechobecny w naszym życiu socjalizm nazywać zwyczajnie, socjalizmem.
Dla nich, PKP będzie dalej źle zarządzaną firmą ale nie dlatego że ciągle nie jest ona podzielona i z nikim nie konkuruje, że nie ma konkretnego czyli prywatnego właściciela. Ale dlatego, że w kraju rządzi zła partia która tworzy złe ustawy o majątku Skarbu Państwa, mianuje złych dyrektorów PKP i szpitali czy ZUS-u, w którą akurat można śmielej uderzać bo jest w rozsypce. Dla nich głupi sędzia będzie tylko przejawem głupoty ludzkiej, a nie wadliwego prawa ustrojowego w którym sądownictwo jest bezkarnym narzędziem socjalizmu charakteryzującym się przyrodzonym temu ustrojowi brakiem odpowiedzialności osobistej urzędników. A czemuż to nie możemy mieć Sądów oraz administracji rządowej i samorządowej – prywatnych, wybieranych przez przedstawicieli Narodu (obywateli, radnych, posłów i senatorów) w konkursach organizowanych pośród sędziów atestowanych przez Izby Sądownicze, kontrolowanych później przez publiczne urzędy kontroli, łatwiej rozliczanych i karanych pozbawieniem pracy bez cienia wstrzemięźliwości gdy łamią prawo lub źle gospodarują? Czy nie byłoby łatwiej wówczas zakończyć ich funkcjonowanie jako trampoliny do kariery poprzez rodzinne czy partyjne koneksje? Czy wówczas, prywatny Zarząd miasta który wybudował stadion nie spełniający swej funkcji za tak olbrzymie pieniądze, musiałby czekać na odwołanie? Stałoby się to w ciągu tygodnia, a nie tak jak teraz, czyli być może nigdy, gdyż to radni do niego kandydowali lub też mają w nim swoich kolegów z partii. Czy prywatny Urząd Miasta lub MPK, mające wówczas swoje akcje na giełdzie, zainteresowane byłoby antyreklamą zamykając swoim klientom dostęp do toalet lub zdzierając z nich na biletach? Wszystkie nasze codzienne bolączki organizacji życia społecznego i gospodarczego rozwoju kraju, wynikają oczywiście z braku kompetencji, ze zwykłej głupoty i z nieodpowiedzialności wielu obywateli którzy o czymś decydują, ale istnieją one tylko dlatego tak częste i tak rażąco, że ciągle żyjemy w państwie socjalistycznym które im szczególnie sprzyja, nie posiadając rynkowych narzędzi zapobiegania im, wykluczania ich w naturalny i szybki sposób do nich nie dopuszczając, przynajmniej w takiej skali. Bo Socjalizm jak to w podobnym sensie powiedział kiedyś śp. S.Kisielewski, współtwórca UPR-u, to bezustanna walka z problemami które nie istnieją tam gdzie z niego zrezygnowano.
Teraz wybuchła panika w mediach, ze oto grożą nam rządy Samoobrony. Całkiem słuszna, tyle tylko ze zbyt późna i ciągle nie szczera, bo nie mówią media nic o tym, że rządy tego ugrupowania są groźne głównie dlatego, że wejdą w porządek prawny kraju o ustroju socjalistycznym, tylko z cząstkowymi elementami gospodarki rynkowej i demokracji wyborczej, co sprzyjać będzie ogromnie jego upadkowi. To jest tak jakby do olbrzymiego zbiornika wody stojącego nad miastem, wlano tej wody za dużo i tama może pęknąć. I tak już weszła Samoobrona do władzy, faktycznie tworząc niejawne koalicje z SLD. Weszła dzięki nie poszanowaniu przez twórców dzisiejszego ustroju, nawet zasad pełnej demokracji (pełnej o ile jest to tylko technicznie i finansowo możliwe). Przecież szczególnie teraz, przydałaby się większa zdolność referendalna obywateli, przynajmniej lokalna w celu umożliwienia im głębszej samorządności (na wzór Szwajcarski), co zawsze zapobiega pokładaniu nadziei w innych partiach – gdy większość bezpośrednio zależy od nas samych. Okazuje się również, że i takie ograniczenie demokracji jakie nastąpiło przez wprowadzenie prawa do rejestrowania partii politycznych wymagające dużej liczby członków już na samym starcie, uderzyło w społeczeństwo w ten sposób że skupia teraz polityczne aspiracje obywateli nie zawsze w odpowiedzialnej grupie. A wcale nie pomogło sprawnemu zarządzaniu krajem. To już wołałem śmiesznie brzmiące nazwy dawnych partii. Gdyby nie to posuniecie, mogliśmy zapewne mieć podobnie rozgadany Sejm do obecnego, ale słabszą Samoobronę bo większą do niej konkurencję. Podobnie jest z procedura wyborcza która manipuluje progami wyborczymi, które zamiast doceniać to że i w demokracji większość często się myli i że ludzie niezwykle mądrzy ale potrzebni społeczeństwu ze swoja nietuzinkowością bywają w mniejszości, zamiast zastosować tylko wyliczalne mandaty w wyborach do parlamentu, (aby jedynie nie wchodziła do niego polowa obywatela), która stosuje jakieś kilkuprocentowe progi i listy grupowe, powodujące że obywatele nie są zainteresowani tworzeniem lub popieraniem małych partii i pojedynczych, konkretnych ludzi, acz bardzo rozsądnych. Czy to jest demokracja szanująca wolność, w tym wolny wybór obywateli i polityczną konkurencję, czy też raczej podszyta socjalizmem peleryna, nie cierpiącego wszelkiej konkurencji i wynikającej z niej groźby edukacyjnej kontrrewolucji, nakrywająca prawdziwą demokrację i czyniąca z niej tylko parodię?
Teraz, wielkimi krokami nadchodzi dzień w którym hybryda socjalizmu zjedzona zostanie przez potwora politycznej bezwzględności w dążeniu do celu, braku taktu, szacunku do demokracji i rozumu, jakiego urodziła – Samoobronę. Nie zdziwię się gdy partia ta przejmie większą cześć stołków w jakby idealnie wyściełanej dla niej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pozbawi podskakujące media koncesji, w efekcie licznych skarg przed Trybunałem w Sztrasburgu zerwie układ z Unią Europejską lub doprowadzi do politycznego izolowania Polski w Radzie Europy i Parlamencie UE, a do tego wszystkiego skaże nas na długoletnią Białoruś – Bis, likwidując wolny rynek tam gdzie jakoś dobija się on do głosu, oraz rozmnoży wszelkie dotacje i przywileje branżowe.
Aby Samoobrona nie zdobyła władzy i nie zrujnowała tego kraju doszczętnie, musimy postarać się aby stała się prawda i panujący w naszym kraju ustrój, wreszcie nazwano po imieniu; „socjalizm”. A wówczas zwolennicy A.Leppera przestaną tęsknić do czegoś co przecież od dawna mają! Czy to nie proste? Tylko sztuka w tym, jak i kim tego skutecznie dokonać?
Niestety, jak na razie, podobnie jak A.Hitler doszedł do władzy dzięki demokratycznym procedurom, a następnie dzięki koalicjom z partiami niemieckiego parlamentu które były mu potrzebne gdy nie posiadał w nim większości, tak teraz i Samoobrona jest już u władzy i szykuje się do jeszcze większego sukcesu wyborczego dzięki ślepym nadziejom moich rodaków. Tak teraz i ona przygotowuje się do objęcia pełni władzy, wykorzystując niskie notowania PSL-u który u jej boku rozpaczliwie szuka szansy na zachowanie stołków dla swoich liderów „znających” się jedynie na polityce, a które to ugrupowanie pan A.Lepper jeszcze niedawno wyzywał od: „tych szkodników, złodziei, aferzystów, którzy przez 14 lat swych rządów doprowadzili kraj do ruiny, rozkradli, rozprzedali”. Teraz, wraz z PSL-em oraz pseudokatolickim LPR-em (gdzie znam ludzi jeszcze niedawno w lokalnych koalicjach z SLD, np. w Zarządach samorządów), która to partia widocznie chce popełnić ten sam błąd jaki popełniła chadecja w republice weimarskiej popierająca kiedyś A.Hitlera, zawiązuje Samoobrona lokalne porozumienia przygotowujące strategię współpracy w przyszłym Sejmie RP. A w efekcie zdominowanie sceny politycznej i wprowadzenie w kraju swoich porządków ustawowych, w tym być może przez znalezienie sposobu na odsuniecie od władzy swoich niedawnych sojuszników. Podobnie jak uczynił to kanclerz Rzeszy. Bo czyż Samoobrona nie jest jedyna w swoim rodzaju, powołana do samodzielnego rządzenia?
Moje kasandryczne myśli, przypominają mi trochę pieśń nad rozlanym mlekiem, jaką swojego czasu była książka utajnionego z nazwiska wysokiego funkcjonariusza państwa polskiego, wydana tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, bo w lipcu 1939r, pod tytułem; „Podnieśmy ja w górę!”, a w której autor zdecydowanie przewiduje napaść na Polskę Hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego oraz podważa wszelkie argumenty o zdolności Polski oparcia się tej napaści. Czynie tak jednak dlatego, gdyż czuję ze zwyczajnie muszę mówić prawdę i wiem, że tylko jeden miesiąc zgodnego i głośnego nazwania Polskiej rzeczywistości po imieniu, pozbawiłby Samoobronę większości energii społecznej jaka jest w niej pokładana. Czy jest to jednak możliwe, skoro ci od których to zależy, w tym media, nie wierzą w to sami, że wolny rynek posiada rozwiązania zapobiegające skuteczniej społecznej nędzy niż wszelkie socjalistyczne regulacje i że wcale nie oznacza on braku ludzkich zasad? Czy to jest możliwe gdy aż tylu jest korzystających na tej mętnej wodzie w której łatwo im ryby łapać? Czy jest to możliwe, skoro do dzisiaj nie powstała na polskiej scenie politycznej ani jedna partia z przymiotnikiem w swej nazwie; „kapitalistyczna” czy „antysocjalistyczna”, lub chociażby „wolno rynkowa”? Tak się wstydzimy odważnie wystąpić z tą prawdą? Tak się boimy nie popularności?
Mam nadzieję że wreszcie coś się wydarzy i czwarte „S”, na drodze polskiej historii, będzie naprawdę wielkie. Że po epoce oficjalnego „Socjalizmu”, po epoce zbudowania wzorcowej dla innych narodów, politycznej „Solidarności” obywateli – w wyniku której jak i innych działań kraj odzyskał „Suwerenność”, będzie można wreszcie w pełni przemienić jego ustrój w zwyczajną „Sprawiedliwość” – którą jest przecież również prawdziwa wolnością obywateli, a więc i prawdziwa, głęboka demokracja i daleko posunięta wolność gospodarczą – a więc kapitalizm. Jak i głęboka odpowiedzialność za wszelkie szkody na zdrowiu, prawach lub majątku innych obywateli. Mam wielką nadzieję, że tym czwartym „S” nie będzie „Samoobrona”, która jest przeciwnością wolności gospodarczej a więc w sposób oczywisty i prawdziwej wolności obywatelskiej, której wolny rynek jest niezbędnym, naturalnym składnikiem. Ale może musimy przejść i przez taką udrękę, aby większość to zrozumiała? Tylko, po co, skoro półwiecza podobnej udręki ta większość nie zrozumiała do tej pory i jeszcze za nią tęskni?

Rafał Kopko
(7 czerwca 2004)
Redakcja Strony Prokapitalistycznej nie podziela wszystkich poglądów zawartych w artykule p. Rafała Kopko