Publikujemy interpelację posła Roberta Winnickiego w związku z przyjęciem przez Senat USA ustawy, która może otworzyć środowiskom żydowskim furtkę do występowania z wielomiliardowymi roszczeniami majątkowymi w stosunku do Polski.

„Interpelacja nr 18213 do ministra spraw zagranicznych w sprawie potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski

Zgłaszający: Robert Winnicki
Data wpływu: 15-12-2017

Szanowny Panie Ministrze!

12.12.2017 r. Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447czyli Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafiła obecnie do Izby Reprezentantów. Po zatwierdzeniu przez amerykański parlament trafi do podpisu na biurko prezydenta i stanie się obowiązującym w USA prawem.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie, to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

2. Czy Pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Z poważaniem,
Robert Winnicki”

Źródło: Sejm

3 KOMENTARZE

  1. Interpelacja bardzo słuszna, lecz rozszerzyłbym jeszcze adresatów – Ministerstwo s.Wewn., Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów i najważniejsze, o TRZY adresy – Prezydent Polski, Premier rządu polskiego i zwykły poseł, a jednocześnie Naczelnik Państwa, półbrygadier (bo całym brygadierem, to był Piłsudski Józef, agent austriackiego wywiadu i rabuś z Bezdan) Kaczyński Jarosław. Jak tych 7 ludzi odpowie, co odpowie na powyższe pytania będzie wiadomo, czy mamy z FINIS POLONIA. A miała być DOBRA ZMIANA, a mamy chyba początek ZŁEGO KOŃCA???

  2. Ja bym rozszerzył jeszcze na MON gdzie żydowski agent Antoni gotów jest pół Polski oddać za „sojusz z Usraelem”

  3. akurat MON za sprawy zagraniczne, prawo, problemy wewnętrzne i finanse nie odpowiada, ale można i jemu taką interpelacyję założyć; głos z ludu jest głosem ludu

Comments are closed.