Laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza został red. Bronisław Wildstein za książkę „Dolina nicości”. Jury nagrody im. Mackiewicza przyznało w tym roku cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Michał Wojciechowski za „Moralną wyższość wolnej gospodarki”, Sławomir Cenckiewicz za „Sprawę Lecha Wałęsy”, Grzegorz Eberhard za „Pisarza dla dorosłych” oraz Krzysztof Koehler za tom wierszy „Porwanie Europy”.
Prof. Michał Wojciechowski tuż po otrzymaniu wyróżnienia za książkę propagującą etyczną stronę wolnej przedsiębiorczości i wolności gospodarczej powiedział m.in.: „Nagroda imienia Józefa Mackiewicza ma za motto jego hasło „tylko prawda jest ciekawa”. Właśnie z tego powodu przyznanie jej jest prawdziwym zaszczytem, zwłaszcza wobec tak znakomitej konkurencji. Mam nadzieję, że na swe wyróżnienie zasłużyłem, gdyż istotnie starałem się w tej książce przekazać ważną i ciekawą prawdę, a przeciwstawić się popularnemu fałszowi…
(…) Istnieje przekonanie, że życie gospodarcze, skoro zajmuje się rzeczami materialnymi, jest moralnie neutralne i nie powinno być krępowane przez moralistów. Taki pogląd góruje współcześnie. Pewni ideolodzy lewicy, a co gorsza i pewni moraliści chrześcijańscy, uznają wręcz tę dziedzinę za moralnie podejrzaną.
Tymczasem wytwarzanie dóbr potrzebnych do życia jest z natury służbą ludziom, rzeczą moralną. Przedsiębiorca służy innym przez swe zwykłe, codzienne działania. Co więcej, gospodarka moralna, to znaczy oparta na przykazaniu „nie kradnij!”, które chroni uczciwą własność, oraz na wolności, jest zarazem gospodarką efektywną. Natomiast brak zasad, korupcja, biurokratyczne przepisy i wyzysk podatkowy gospodarkę niszczą. Przesąd o niemoralności gospodarki powoduje wielkie szkody.
Dla szemranych biznesmenów i ich politycznych protektorów stanowi usprawiedliwienie – bowiem ich zdaniem, wszyscy kradną. Z kolei dla centralnej biurokracji pogląd ten stał się pretekstem dla nakładania na obywateli daleko idących i całkowicie zbędnych ograniczeń. W ten sposób ustrój biurokratyczny, oparty na wyzysku obywateli przez rządzących, wyparł w kręgu kultury europejskiej ustrój wolnościowy.
(…) Wypada jeszcze podziękować. Najpierw bezpośrednim inspiratorom tej książki. U jej powstania stoi inicjatywa portalu Opoka, który zamawiał u mnie artykuły na tematy moralno-ekonomiczne. Do powstania formy książkowej przyczyniła się fundacja edukacji ekonomicznej PAFERE oraz oczywiście wydawnictwo Prohibita. W szerszym sensie pomogli mi wszyscy, którzy już przedtem przychylnie przyjmowali moje tezy. Tezy te, zaznaczę na koniec, są owocem dwóch czynników. Jeden to podstawowa wiedza ekonomiczna, którą miałem okazję wcześnie uzyskać dzięki ojcu, profesorowi tej dziedziny, Bronisławowi Wojciechowskiemu. Drugi czynnik to oczywiście późniejsze studia nad Pismem Świętym i tradycją chrześcijańską.”
P.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here