Z naszej poczty…
Otrzymaliśmy prośbę o wsparcie starań o ustanowienie dnia 25 maja, rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego,  Dniem Walki z Totalitaryzmem. Publikujemy niżej petycję autorstwa Michała Tyrpy.  Jej autor apeluje o to, by kierować ją masowo na adresy polskich parlamentarzystów.

Do: Posłanki i Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego opinii publicznej, mediów Parlament Europejski Rue Wiertz WIB
03M081 B-1047 Bruksela
jerzy.buzek@europarl.europa.eu, adam.bielan@europarl.europa.eu, jarosaw.kalinowski@europarl.europa.e
Od stycznia 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum prowadzi akcję społeczną „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”). 4 września 2009 r. fundacja zwróciła się do polskich europosłów nowej kadencji z prośbą o pomoc w ustanowieniu rocznicy śmierci rtm.Pileckiego europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.
My, niżej podpisani, wyrażamy poparcie dla lansowanego przez Fundację Paradis Judaeorum od ponad półtora roku projektu ustanowienia 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.
Zwracamy się do Posłanek i Posłów Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego z apelem o dołożenie wszelkich starań celem ustanowienia dnia 25 maja – rocznicy zamordowania rtm.Witolda Pileckiego – europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.
Ustanowienie tego święta będzie wyrazem hołdu dla wszystkich Bohaterów zmagań z nazistowskim i komunistycznym złem, a także wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia.
Dokumentacja akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu”(„Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) w materiałach publikowanych od stycznia 2008 r. pod adresem www.michaltyrpa.blogspot.com
Niżej podpisany/a:
Michał Tyrpa
Fundacja Paradis Judaeorum
30-363 Kraków
michal.tyrpa@gmail.com
Więcej szczegółów znajdziesz na http://www.petycje.pl/4376

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here