Ważne zmiany czekają przedsiębiorców – podatników VAT już niedługo. Przepisy zmieniają się dokładnie 1 lipca 2015. Poniżej omawiamy dwie grupy zmian w przepisach, które będą dotyczyć niemalże wszystkich firm.

Odwrotne obciążenie

Pierwsza grupa zmian dotyczy obszaru transakcji oznaczanych jako „odwrotne obciążenie”, czyli sprzedaży, dla której podatek VAT za sprzedawcę rozlicza kupujący. Na czym dokładnie polegają te zmiany i o czym powinni pamiętać wszyscy podatnicy?

1. „Odwrotne obciążenie” towarów w obrocie krajowym, według stanu prawnego obowiązującego do końca czerwca 2015 roku, dotyczy wyłącznie takich transakcji, w których sprzedawcą jest VATowiec (czyli czynny zarejestrowany podatnik VAT), a nabywcą jest firma, bez względu na swój status rejestracji do VAT (czyli odwrotne obciążenie dotyczy również podatników niezarejestrowanych do VAT i zwolnionych z VAT). Od 1 lipca „odwrotne obciążenie” towarów w obrocie krajowym będzie miało zastosowanie wyłącznie do tych transakcji, w których zarówno sprzedawca, jak i nabywca są przedsiębiorstwami zarejestrowanymi jako czynny podatnik VAT.

Skutkiem tej zmiany będzie wyłączenie podatników niezarejestrowanych i zwolnionych z VAT z obowiązku płacenia VAT od transakcji „odwrotnego obciążenia”. Uwaga: sprzedawca, który chce poprawnie wystawić fakturę na towar objęty „odwrotnym obciążeniem”, będzie musiał zweryfikować nie tylko fakt istnienia przedsiębiorstwa nabywcy, ale i fakt jego rejestracji do podatku VAT.

2. „Odwrotne obciążenie” dotyczy towarów, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług – i to nie ulega zmianie. Rozszerza się jednak zawartość tego załącznika. Na dzień dzisiejszy, w tym załączniku – tabeli są wymienione przeróżne rodzaje wyrobów hutniczych, a także odpadów i surowców wtórnych. Od 1 lipca 2015, do tabeli zostaną dodane:

  •     arkusze żeberkowane,
  •     aluminium, ołów, cynk, cyna, nikiel,
  •     surowce, półprodukty do wytwarzania biżuterii, części biżuterii ze złota lub srebra,
  •     złoto inwestycyjne,
  •     laptopy, notebooki, tablety, konsole do gier, smartfony, telefony komórkowe.

Każdy z tych towarów jest w tabeli – załączniku nr 11 dokładnie opisany za pomocą symbolu PKWiU. Sprzedawcy, w razie wątpliwości jak opodatkować sprzedaż danego towaru, powinni polegać właśnie na klasyfikacji danego towaru według PKWiU. Wprawdzie przepisy nie przewidują obowiązku umieszczania na fakturach symboli PKWiU, to dodanie tych kodów może być dla obu stron transakcji przydatne.

3. Do końca czerwca 2015, dla powstania obowiązku przeniesienia obciążenia podatkowego na kupującego w ramach „odwrotnego obciążenia” nie ma znaczenia wartość danej transakcji czy towaru. Tu również czekają nas zmiany od 1 lipca, przy czym – uwaga – wprowadzenie progu kwotowego dotyczy wyłącznie sprzedaży laptopów, notebooków, tabletów, konsoli, smartfonów i telefonów komórkowych. Pamiętajmy zatem, że przy sprzedaży odpadów czy wyrobów hutniczych nawet za kilka złotych należy zastosować procedurę „odwrotnego obciążenia”, natomiast przy sprzedaży jednego telefonu komórkowego – transakcja będzie zwyczajnie opodatkowana VATem (sprzedawca wykaże kwotę VAT na fakturze). Wynika to stąd, że ustawodawca wyznaczył próg kwotowy na poziomie 20.000zł netto. Podsumowując, sprzedaż laptopów, smartfonów itp. artykułów elektronicznych do wartości 20.000zł netto będzie udokumentowana zwykłą fakturą z VAT, a powyżej tej wartości – fakturą bez podatku, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”. Ważne: próg 20.000zł dotyczy nie jednego towaru, faktury, dostawy czy zamówienia, lecz „jednolitej gospodarczo transakcji”, przez co zasadniczo należy rozumieć umowę.

Uwaga: gdyby w wyniku udzielenia rabatu okazało się, że transakcja nie przekracza wartości 20.000zł, ostatecznie należy ją rozliczyć na zasadach właściwych w momencie wystawienia faktury pierwotnej.

4. Począwszy od rozliczenia VAT za lipiec lub za 3. kwartał (w zależności od stosowanego okresu rozliczeniowego), każdy podatnik, który sprzedał cokolwiek w ramach „odwrotnego obciążenia” towarów, będzie miał obowiązek składać dodatkowy formularz do urzędu skarbowego: jest to informacja podsumowująca o symbolu VAT-27. Zawartość tego formularza jest analogiczna jak informacji podsumowującej VAT-UE. W formularzu tym wykazuje się wszystkich krajowych nabywców, którym wystawiono faktury za towary oznaczone „odwrotne obciążenie”, wraz z podaniem wartości tej sprzedaży w okresie rozliczeniowym. Dzięki tym formularzom, fiskus będzie mógł szybko zweryfikować, czy nabywca rozliczył VAT od danej transakcji.

Odliczenie VAT od paliwa

Druga grupa zmian to zasadniczo…. jedna zmiana, czyli wejście w życie przepisu, który jest w ustawie już od 1 kwietnia 2014, lecz był „zawieszony” do końca czerwca 2015 właśnie. Mowa o odliczeniu VAT od paliwa do samochodów osobowych, które – z różnych powodów – nie „załapały” się na prawo do odliczenia 100% VAT.  A zatem w przypadku samochodów osobowych, dla których od 1 kwietnia 2014 odliczamy 50% VAT od rozmaitych wydatków, od 1 lipca będzie można odliczać te 50% również od paliwa (benzyny, oleju napędowego, gazu). Warto przy tym zwrócić uwagę, dla uwzględnienia tego prawa liczy się nie faktyczna data poniesienia wydatku, lecz data wpływu faktury do firmy.

Autor:
Artykuł przygotowany przez ekspertów współpracujących z Firmino.pl – programem do faktur online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here