Program Rzetelna Firma powstał w celu honorowania firm, które w swojej działalności kierują się wyższymi wartościami, którym nie przyświeca tylko chęć zysku, ale także wysokie normy etyczne. Na certyfikat przyznawany przez Rzetelną Firmę zasługują przedsiębiorcy, którzy udzielają się społecznie i w szczególny sposób dbają o swoich pracowników.

Certyfikatem przyznawanym przez Rzetelną Firmę może już się pochwalić wiele większych i mniejszych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. W tym zaszczytnym gronie znajdują się firmy reprezentujące przeróżne branże – od jubilerstwa, poprzez informatykę, handel i usługi, aż po produkcję telewizyjną. Nad prawidłowością przyznawania certyfikatów czuwa Kapituła Rzetelnej Firmy. Jej zadaniem jest promowanie idei Rzetelnej Firmy, doradztwo, a także ocena kandydatów biorących udział w edycjach Złotych Certyfikatów Rzetelności. Program Rzetelna Firma powstał w roku 2009 i od tej pory szczęśliwych posiadaczy certyfikatów stale przybywa. Posiadanie certyfikatu Rzetelnej Firmy świadczy bowiem o tym, że firma jest rzetelna, wiarygodna i godna zaufania.

Jakie korzyści daje certyfikat Rzetelna Firma – opinie tych, którzy skorzystali z programu można znaleźć w Internecie i są one w większości bardzo pochlebne. Okazuje się bowiem, że Rzetelna Firma nie tylko promuje firmy, które są godne zaufania, ale w swojej działalności również kieruje się tym, by spełniać najwyższe standardy moralne. Ale jak wiadomo, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi – dlatego zdarzają się sytuacje, w których klienci nie są zadowoleni z usług firmy mogącej pochwalić się certyfikatem przyznanym za rzetelność. Każda wyrażona na ten temat opinia pozwala monitorować działalność firm, które są posiadaczami certyfikatu. Dlatego pojawiają się też głosy postulujące, by przynależność do Rzetelnej Firmy była obowiązkowa. Choć to raczej tylko pobożne życzenie, to jest dowodem na to, że posiadanie certyfikatu Rzetelna Firma jest nie tylko nagrodą, ale i zobowiązaniem do bycia coraz lepszym, bardziej rzetelnym i wiarygodnym.