Firma badawcza ARC Rynek i Opinia na przełomie maja i czerwca 2017 roku przeprowadziła badania dotyczące preferencji Polaków w kwestii zaciągania pożyczek pozabankowych, tzw. chwilówek. Wykazało ono, że 20 proc. pożyczek branych za pośrednictwem Internetu, nie przekracza kwoty 500 zł.
   

Wysokość pożyczek pozabankowych

ARC Rynek i Opinia wykazało, że najpopularniejsze wśród polskich konsumentów są pożyczki z przedziału od 1001 zł do 2000 zł. W tej grupie są przede wszystkim pożyczki darmowe, udostępniane przez liczne firmy działające w sieci dla nowych klientów. Jest to element ich akcji marketingowej, mającej na celu przyciągnięcie jak największej liczby nowych pożyczkobiorców. Każde kolejne zobowiązanie jest już płatne zgodnie z tabelą opłat i prowizji, udostępnianą przez pożyczkodawcę dla potencjalnych klientów.

W badaniu oszacowano także, że co piąta pożyczka zaciągana w sieci nie przekracza 500 zł. 8 na 10 badanych szuka w internecie zdecydowanie większego wsparcia finansowego na wiele różnych celów.

Jaką popularnością cieszą się firmy pożyczkowe?

Największa grupa badanych przez ARC Rynek i Opinia przyznała, że po pożyczkę wybiera się do banku, a 13 proc. zaciąga pożyczki przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Około 4 proc. odwiedza w celu zaciągnięcia zobowiązania finansowego stacjonarne punkty instytucji pożyczkowych.

Spośród wszystkich osób, które deklarowały w badaniu, że wzięły pożyczkę online, aż 41 proc. zrobiło to tylko raz. Można więc wysnuć daleko idące wnioski, że mogli oni skorzystać z preferencyjnej, pierwszej darmowej pożyczki w poszczególnych instytucjach finansowych. Po 19 proc. odpowiedzi wskazywało na to, że pożyczkobiorcy online wzięli pożyczkę dwa razy lub co najmniej trzy razy.

Dystrybucja pożyczek w sieci cieszy się nadal dużym potencjałem wzrostu, zwłaszcza w porównaniu z korzystaniem przez polskich klientów z innych produktów finansowych.

O badaniu

Przedstawione wyniki zostały opracowane na podstawie badania ARC Rynek i Opinia, które przeprowadzono z wykorzystaniem metody CAWI – computer assisted web interview. W badaniu udział wzięło 937 Polaków, w wieku od 15 do 55 lat, a struktura próby była reprezentatywna dla populacji Polski ze względu na takie kryteria jak płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, region statystyczny GUS oraz posiadane wykształcenie przez respondentów.

zobacz również: Kto, ile i na co pożycza pieniądze w Polsce?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here