Zabezpieczenie się na 25 lat spłaty kredytu hipotecznego jest w interesie nie tylko twoim, ale i samego pożyczkodawcy. Bank zmusi cię do podpisania przynajmniej kilku polis, którymi ograniczy swoje ryzyko inwestycyjne. Pytanie tylko, które z nich są dobrowolne?

Ubezpieczenie nieruchomości i życia to nie wszystko

Każdy kredyt hipoteczny składa się z kilku bazowych kosztów, a w tym przede wszystkim:

  • oprocentowania,
  • obowiązkowych polis ubezpieczeniowych,
  • dodatkowych opłat operacyjnych (np. za wydanie dokumentacji).

Co ważne – o ile poziom oprocentowania może być w pewnym zakresie negocjowany, bo jego bazę stanowi nie tylko tzw. współczynnik WIBOR, ale i marża określona przez bank, o tyle od przynajmniej części polis ubezpieczeniowych nie ma ucieczki.

Polisy ubezpieczeniowe przy kredycie hipotecznym można podzielić na:

  • obowiązkowe,
  • dodatkowe.

Polisami obowiązkowymi są przynajmniej: ubezpieczenie pomostowe oraz ubezpieczenie nieruchomości przed zdarzaniami losowymi (utratą wartości z tytułu np. pożaru, opadów atmosferycznych, awarii instalacji wodnej itd.).

Bierzesz kredyt hipoteczny – Sprawdź, czy wiesz o nim wszystko >>

Których polis ubezpieczeniowych nie będziesz musiał podpisywać?

To, jakich polis nie będziesz musiał podpisać zależy wyłącznie od dobrej woli banku. W uproszeniu – im niższą zdolnością kredytową możesz się pochwalić, tym wyższe prawdopodobieństwo, że bank zmusi cię do podpisania kilku dodatkowych umów ubezpieczeniowych.

Dotyczy to także tych kredytobiorców, którzy pracują w warunkach podwyższonego ryzyka.

Przykład!

Dotyczy m.in. osób pracujących na budowach, gdzie prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia jest znacznie wyższe niż w przypadku analityka rynkowego spędzającego 8 godzin przed biurkiem.

Wśród polis, które można zakwalifikować (zależy od polityki banku i twojej zdolności kredytowej) jako dodatkowe są m.in. ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek utraty pracy oraz utraty zdolności do pracy.

Warto wiedzieć! Polisy ubezpieczeniowe przy kredycie hipotecznym możesz zawrzeć z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym. Wcześniej zrób szybką kalkulację, czy to rzeczywiście opłacalne, bo wiele instytucji zastrzega, że jeśli klient nie skorzysta z pośrednictwa banku, marża za udzielenie kredytu hipotecznego będzie odpowiednio wyższa.

– –

[1] Za źródłem: http://ub.comperia.pl/ubezpieczenie-mieszkania