Wystarczy tak niewiele, by stracić płynność finansową i popaść w długi. Utrata pracy, choroba, wypadek losowy to tylko nieliczne czynniki, które sprawiają, że zmagamy się z problemami finansowymi. Istnieje jednak recepta na skuteczne pozbycie się długów. Mowa o upadłości transgranicznej. Dzięki niej dłużnicy mogą odciąć się od piętrzących zobowiązań. Ogłoszenie upadłości to szansa na nowe życie bez wierzycieli i długów. Kto może jednak ogłosić upadłość w Wielkiej Brytanii? I jak przebrnąć przez procedurę upadłości transgranicznej?

Bankructwo transgraniczne wybawieniem od długów

Procedura upadłości systematycznie zyskuje na popularności. Nic też dziwnego, skoro dzięki niej dłużnicy mogą zyskać szansę na wyjście z długów. Ustawodawstwo krajowe przewiduje dla konsumentów, również możliwość ogłoszenia upadłości. Niestety mimo złagodzenia przepisów nadal są to działania bardzo mało popularne wśród naszych rodaków. Inaczej ma się bankructwo osobiste w Europie Zachodniej. Obserwując statystyki sądownictwa brytyjskiego da się zauważyć, że każdego dnia wielu dłużników skutecznie ogłasza upadłość. Mimo wystąpienia z UE Wielkiej Brytanii procedura bankructwa osobistego nadal obejmuje Polaków. Dlatego nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o upadłości transgranicznej. Skorzystanie z bardziej łaskawych przepisów może umożliwić nam wyjście ze spirali zadłużenia.

Kto może ogłosić upadłość w Wielkiej Brytanii?

Mogłoby się wydawać, że o bankructwie w Wielkiej Brytanii mogą myśleć jedynie jej obywatele. Nic bardziej mylnego, na upadłość transgraniczną mają szansę osoby fizyczne (obywatel polski), a także przedsiębiorcy, którzy mają działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Do ogłoszenia upadłości niezbędne jest odprowadzanie podatków w UK przez minimum 6 miesięcy, posiadanie COMI – Centrum Interesów Życiowych, konta bankowego, adresu zamieszkania, miejsca pracy lub  siedziby firmy, a także numeru ubezpieczenia społecznego. Doradztwo prawne świadczone w tym zakresie pozwoli nam załatwić wszelkie formalności w obrębie bankructwa osobistego. Doświadczony radca prawny to nieoceniona pomoc. W celu rozpoczęcia procedury upadłościowej należy złożyć wniosek do sądu brytyjskiego. Niezbędne będzie w późniejszym czasie osobiste wstawiennictwo na kilku rozprawach. Dlatego pomoc prawna może dla wielu dłużników okazać się niezbędna. Sąd pozytywnie rozpatrując wniosek dłużnika wyznacza plan spłaty zobowiązań, który dłużnik musi rzetelnie wypełnić.  Powinien być świadomy, że syndyk wyprzeda wszelki posiadany przez niego majątek. Jest to jeden z warunków ogłoszenia upadłości. Środki zebrane ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości zostaną przeznaczone na poczet spłaty częściowej zobowiązań. Realizacja wyznaczonych planów  przez dłużnika jest gwarantem uwolnienia od reszty długów. Uzyskując przychylny wyrok przed sądem brytyjskim dłużnik skutecznie uwalnia się od zadłużenia, również na terenie innych państw Unii Europejskiej. Wszelkie sprawy o zapłatę toczone przeciwko upadłemu ulegają umorzeniu.