Z naszej poczty…
Od posła Antoniego Macierewicza otrzymaliśmy oświadczenie następującej treści:
„Prokuratura Wojskowa wszczęła śledztwo przeciwko podpułkownikowi SKW, który  bezprawnie prowadził postępowanie w sprawie odebrania certyfikatu Antoniemu  Macierewiczowi. Wojskowy Prokurator Okręgowy płk Piotr Wojnowski  poinformował Posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza, że wszczęto śledztwo w sprawie o popełnienie przestępstwa określonego w art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego, tj. przekroczenia uprawnień i działania na szkodę Posła Antoniego Macierewicza, w okresie od 10 lipca 2008r. do 10 października 2008r. przez funkcjonariusza publicznego, żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową w stopniu podpułkownika, wyznaczonego na stanowisko służbowe w Biurze Ochrony informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Antoni Macierewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here