Z naszej poczty…
Od posła Antoniego Macierewicza otrzymaliśmy kolejne oświadczenie. Oto jego treść:
„ABW umorzyła postępowanie w sprawie ewentualnego zabrania certyfikatu Antoniemu Macierewiczowi i odstąpiła od dalszego postępowania. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk przekazał Posłowi Macierewiczowi decyzję nr 73/2009 o umorzeniu postępowania sprawdzającego wobec Posła. Szef ABW w trybie art. 105 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uznał kontrolne postępowanie sprawdzające wobec Posła Macierewicza za „bezprzedmiotowe”; w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. O ochronie informacji niejawnych. Postępowanie to ABW wszczęła po tym, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał nieważność decyzji Premiera Tuska o odebraniu certyfikatu Posłowi Macierewiczowi. WSA uznał bowiem, że w sprawie Antoniego Macierewicza to ABW była właściwą instytucją, a nie SKW. Teraz także ABW odstąpiła od postępowania przeciwko Posłowi Antoniemu Macierewiczowi.
Antoni Macierewicz”

1 KOMENTARZ

  1. Jakie to ma znaczenie dla nas, wolnościowców? Przecież SS (Służby Specjalne) w Polsce to zamknięty krąg, więc, za Panem Michalkiewiczem, ich „niesnaski między sobą” nie powinny nas obchodzić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here