Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – PAFERE obchodziła niedawno 10-lecie swojej działalności na terenie Polski. Kulminacyjnym punktem obchodów tego jubileuszu była uroczysta kolacja w restauracji „Literctka” przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W kolacji tej, oprócz założyciela Fundacji Jana M. Małka oraz prezesa Jana Kubania uczestniczyło wielu znamienitych gości od wielu lat współpracujących z PAFERE oraz sympatyków. Myliłby się jednak ten, kto pomyślałby, że podczas kolacji jedynie świętowano, przemawiano i wznoszono toasty. Jednym z jej uczestników był szef Stowarzyszenia Wolni Obywatele, legendarny burmistrz Kamienia Pomorskiego – Stefan Oleszczuk. To właśnie z jego Stowarzyszeniem w dniu 26 maja 2017 roku PAFERE podpisała porozumienie o współpracy – dla dobra Polski.

Dlatego z radością informujemy naszych sympatyków w Polsce i na całym świecie, że taki fakt miał miejsce. Mamy nadzieję, że to dopiero początek współpracy i że dołączą do niej także inne organizacje, którym głęboko na sercu leży silnie gospodarczo Polska, bogata bogactwem swoich zamieszkujących ją ludzi. 

Umowa między Fundacją PAFERE reprezentowaną przez fundatora Pana Jana Michała Małka i Prezesa Jana Kubania oraz Stowarzyszeniem Wolni Obywatele reprezentowanym przez Prezesa stowarzyszenia Stefana Oleszczuka  obejmuje zasady współpracy, sposoby rozwiązywania sporów oraz zakres ideowy, który ujęty został poniżej w punktach:

2.1. Rozwój świadomości ekonomicznej społeczeństwa;
2.2. Promocja Chrześcijańskiej Myśli Ekonomicznej;
2.3. Promocja szkół ekonomii wolnorynkowej;
2.4. Promocja postaw pro-obywatelskich;
2.5. Promocja postaw uczciwości i transparentności w działalności urzędów i instytucji samorządowych i państwowych;
2.6. Promocja odpowiedzialności indywidualnej.

Nasza dewiza „Wspólnie możemy więcej!” nas zobowiązuje! Pragniemy pokazać, że jedynie mądra i uczciwa współpraca może rokować sukcesy na przyszłość!

Za pafere.org…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here