Jeśli cenisz wolność, szanuj cudzą własność

0

Podczas VII Konferencji Prawicy Wolnościowej jaka odbyła się w Warszawie w dniach 9 – 10 XI 2019 roku głos zabrał m.in. założyciel i fundator Fundacji PAFERE, Jan Michał Małek. Swoje wystąpienie poświęcił on ukazaniu przeszkód jakie stoją na drodze do tego, by Polska mogła stać się zamożnym gospodarczo i silnym militarnie państwem. Wymienił tu m.in. rozbuchaną przez państwo opiekuńcze mentalność roszczeniową.

“Jedna z najpoważniejszych trudności do pokonania to niechęć ludzi do myślenia i działania w oparciu o prawdę, jaka by ona nie była. Inna – to zjawisko masowej kradzieży zinstytucjonalizowanej przez państwo. Państwo okrada obywateli w majestacie prawa, natomiast obywatele okradają się wzajemnie. Chrześcijanie, łącznie z duchowieństwem, wydają się tego nie zauważać” – stwierdził Jan M. Małek w swoim wystąpieniu.

Prelegent zwrócił się do polityków Konfederacji, których 11-osobowa reprezentacja zasiadać będzie w obecnym sejmie, by działania swoje opierali na wartościach chrześcijańskich wpisanych w Dekalog i Ewangelie. “Stosowanie się do nich przybliża nas do osiągnięcia postawionych celów” – podkreślił założyciel PAFERE.

“Jeśli cenimy wolność musimy najpierw nauczyć się szanować prawo człowieka do jego uczciwie nabytej własności. Jeśli szanujemy przywiązanie do wartości chrześcijańskich i do nich odwołujemy się w programach polityczno-społecznych pamiętajmy, że prawo własności jest prawem naturalnym, a zakaz kradzieży zawarty jest w kilku przykazaniach dekalogu.

Zapraszamy do obejrzenia całego wystąpienia Jana M. Małka…

Za pafere.org