Z naszej poczty…
Fundacja Republikańska i Fundacja Aurea Libertas mają zaszczyt zaprosić Państwa na II Kongres Republikański:
POLSKA NA PROGU REPUBLIKAŃSKIEGO PRZEŁOMU?
Kongres jest kontynuacją corocznych zjazdów odbywających się w Warszawie w okolicach święta Niepodległości. Odbędzie się w sali kinowej naszego partnera, Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, przy ul. Tuwima 34 w sobotę 22 maja.
W trakcie Kongresu chcemy dyskutować na temat zmian, jakie w polskim życiu publicznym przyniosła tragedia smoleńska. Co powinno zniknąć z polskiej rzeczywistości po 10 kwietnia? Czy Polacy na nowo stali się wspólnotą? Czy obywatelskie zaangażowanie uda się przełożyć na działalność instytucji? Czy Polska ma potencjał, by odmienić oblicze współczesnej Europy? Czy wiemy, jakiej republiki potrzebujemy? Czy mamy narzędzia, żeby ją budować?
To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadać będą m.in.:
Jacek Bartyzel, Tomasz Gabiś, Piotr Lisiewicz, Michał Łuczewski, Jarosław Makowski, Krzysztof Mazur, Paweł Milcarek, Bartłomiej Radziejewski, Arkady Rzegocki, Tomasz Terlikowski, Łukasz Warzecha oraz Przemysław Wipler.
Plan Kongresu:
10.00-11.00 Rejestracja gości
11.00-11.30 Otwarcie Kongresu
Polska przed przełomem: diagnoza
11.30-13.00 Co nie powinno wrócić? – dyskusja z udziałem publicystów na temat potrzeby zmiany w polskim życiu publicznym i dyskursie medialnym.
13.00-13.15 Przerwa kawowa
Przełom: Czy Polska ma potencjał odnowy?
13.15-14.45 Co Polska może dać Europie? – dyskusja z udziałem filozofów i publicystów na temat potencjału Polski i jej roli we współczesnej Europie i świecie.
14.45-16.00 Przerwa obiadowa
16.00-17.30 Jakiej republiki potrzebujemy? – dyskusja z udziałem ekspertów i działaczy organizacji pozarządowych na temat wizji polskiego republikanizmu oraz możliwości zaangażowania na rzecz dobra wspólnego.
Planowana jest również debata przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Po części debat zapraszamy wszystkich uczestników na wieczór integracyjny, w czasie którego przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli okazję przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na najbliższą przyszłość.
Zgłoszenie na Kongres odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie: http://thokk.nstrefa.pl/republika/informacje/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here