W ankiecie przeprowadzonej przez jeden z polskich banków wśród swoich klientów, oszczędzanie było najczęściej wymienianą czynnością zaplanowaną na 2015 rok. Pomimo niskich stóp procentowych, Polacy wciąż preferują odkładać środki pieniężne na oprocentowanych lokatach terminowych. To najchętniej wybierany sposób oszczędzania wśród Polaków. Jednak w ostatnim czasie klienci banków w Polsce coraz częściej narzekają na niskie oprocentowanie depozytów.

Okres oszczędzania na lokatach – jak długo chcemy oszczędzać na depozytach?

Większość z nas traktuje lokaty jako dobrą inwestycję długoterminową, a nie tylko sposób na pomnożenie oszczędności w krótkim terminie. Takie podejście reprezentuje 30 proc. ankietowanych. 13 proc. osób byłaby skłonna wpłacić oszczędności na rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie – czyli np. na konto oszczędnościowe. Ponad 8 proc. respondentów zastanowiłoby się na ulokowaniem oszczędności długoterminowo w funduszach inwestycyjnych, a niecałe 8 proc. zainwestowałoby w akcje spółek giełdowych.

Optymalne oprocentowanie według ankietowanych

Badania objęły także informacje na temat wysokości oprocentowania, jakie posiadają na lokatach bankowych ankietowani. Niemal 30 proc. osób założyło lokatę z oprocentowanie wynoszącym od 2% do 3%. Wyższe oprocentowanie zadeklarowało 24 proc. osób – które wynosiło na ich depozytach od 3% do 4%. Ok. 10% pytanych osób wskazało, że posiada lokatę z oprocentowanie w przedziale od 1% do 2%. Przypomnijmy, że obecnie najlepsze lokaty są oprocentowane na maksymalnie 5%.

Polacy są umiarkowanie zadowoleni ze swojego oprocentowania na lokacie. 46 proc. respondentów odpowiedziało, że obecne zyski z lokat są satysfakcjonujące. Jednak trochę ponad 44 proc. osób chciałoby wyższego oprocentowania na lokacie niż te dotychczasowe. Z całości ankietowanych – 41 proc. byłoby zadowolonych z oprocentowania powyżej 6%; a 25% wskazywało, że oczekiwałoby oprocentowanie na poziomie od 4% do 5%. Pytanie dotyczyło lokat zakładanych na okres 3 miesięcy.

Inflacja a zyski z lokat

Przy tak niskich stopach, oprocentowanie na poziomie wyższym niż 6% można traktować jako płonne nadzieje. Nie ma co liczyć na więcej, ponieważ banki mają dostęp do taniego kapitału na rynku międzybankowym. Dlatego raczej nie zdecydują się na podwyższenie oprocentowania na lokatach. Warto też zauważyć, że na wysokość zysków z lokat wpływa kilka innych czynników – np. termin zapadalności lokaty czy też rodzaj oprocentowania i kapitalizacji odsetek.

Jednak nawet przy niskich stopach procentowych można zarobić na lokatach. Stopy służą do kontrolowania ceny dóbr i usług w gospodarce – czyli inflacji. Od kilku miesięcy w Polsce możemy zaobserwować deflację, a więc spadek cen. Prawdopodobnie jest to przejściowe zjawisko, ale na podstawie projekcji inflacji przedstawianych przez NBP oraz przewidywań Ministerstwa Finansów – inflacja w 2015 roku nie powinna przekroczyć 1,5%. Jest to dobra wiadomość dla oszczędzających, ponieważ depozyty oprocentowane na ok. 4-5% z pewnością dadzą realnie zarobić.

Alternatywy dla lokat

Jeżeli dla kogoś oprocentowanie lokat jest niewystarczające, może skorzystać z innych produktów finansowych oferowanych na polskim rynku. Do wyboru pozostają m.in. produkty strukturyzowane – czyli depozyty połączone w inwestycjami kapitałowym. Można również zdecydować się na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Takie sposoby oszczędności nie muszą być tylko alternatywą dla lokat, ale dobry uzupełnieniem naszego portfela oszczędności. Pomoże to zdywersyfikować zyski z posiadanego kapitału.

Kto oszczędza na lokatach – profil osób oszczędzających?

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez jeden z polskich banków, kobiety jak i mężczyźni wybierają w równym stopniu lokaty bankowe jako formę oszczędzania – po 25% kobiet i mężczyzn. Najwięcej oszczędności na lokatach posiadają osoby w wieku od 25 do 34 lat – niemal 37 proc. ankietowanych. Najmniej oszczędności na lokatach posiadają osoby w wieku emerytalnym (+65 lat) – 15 proc. oraz osoby w przedziale 18-24 lata – ok. 10% oszczędza na lokatach.

Czy lokaty dalej będą popularne?

Lokaty mogą stracić nieco na popularności, głównie przez niskie oprocentowanie. Jednak większość oszczędzających to świadome osoby, które wiedzą, że niższe oprocentowanie lokat jest rekompensowane przez niską inflację. Można założyć, że przy niskich stopach procentowych, niektórzy z oszczędzających dotychczas na lokatach, zdecydują się na bardziej ryzykowne produkty finansowe. Prawdopodobnie będą to fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane – w mniejszym stopniu bezpośrednie inwestycje w akcje konkretnych spółek giełdowych.