Konferencja „Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo” już 8 września 2012 roku w Krakowie! Przedstawiamy program konferencji i zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się na końcu informacji.
Wśród prelegentów m.in. prof. dr Alejandro Chafuen, prof. Michał Wojciechowski, red. Stanisław Michalkiewicz, prof. Piotr Jaroszyński, red. Sławomir Skiba oraz prof. Marek Chodakiewicz


Program konferencji:

Godz. 9:00-9:45

Rejestracja uczestników (kawa i poczęstunek)

Godz. 9:45-10:00

Otwarcie konferencji

Krzysztof Zawitkowski, Piotr Toboła

Panel I

Historyczne genezy państw opiekuńczych

Godz. 10:00–10:30

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski

Nauka Biblii o państwie a koncepcja państwa opiekuńczego.”

Godz. 10:30-11:00

 Prof. dr Marek Chodakiewicz

„Chrześcijaństwo a sprawiedliwość społeczna: Instytucje kościelne a państwo po upadku Rzymu”.

Godz. 11:00-11:30

Seweryn Szwarocki, prezes Stowarzyszenia KoLiber

Dynamika państwa socjalnego na świecie. Analiza czynników wzrostu w ujęciu historycznym”.

Godz. 11:30-12:00

 Przerwa kawowa

Panel II

Państwo opiekuńcze współcześnie

Godz. 12:00-12:30

Sławomir Skiba, red. nacz. „Polonia Christiana”

Duch rodzinny w domu, społeczeństwie i państwie kiedyś i dzisiaj”

Godz. 12:30-13:00

Stanisław Michalkiewicz, publicysta

Kapitalizm kompradorski a państwo opiekuńcze”

Godz. 13:00-13:30

Paweł Sztąberek, wiceprezes PAFERE, redaktor portalu Prokapitalizm.pl

Teoria i praktyka państwa opiekuńczego – zagrożenia dla społeczeństwa i gospodarki”

Godz. 13:30-14:00

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Od państwa nadopiekuńczego do totalitaryzmu”

Godz. 14:00-15:00

Przerwa obiadowa

Przyszłość państwa opiekuńczego a rozwój gospodarczy

Panel III

Godz. 15:00-16:00

Dyskusja na temat:

Czy są granice opiekuńczości państwa? Moralne aspekty życia na cudzy koszt i perspektywy na przyszłość”

W dyskusji wezmą udział (w kolejności alfabetycznej):

1. Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

2. Stanisław Michalkiewicz

3. Prof. dr hab. Michał Wojciechowski

4. Prof…. Zwolennik państwa socjalnego*

5. Prof…. Zwolennik państwa socjalnego*

Moderator: Tomasz Tokarski (PAFERE)

Godz. 16:00-16:45

Prof. dr Alejandro A. Chafuen

Economic Development and Welfare in Catholic Thinking” (Prelekcja w języku angielskim tłumaczona na żywo na polski)

Panel IV

Godz. 16:45-18:00

Dyskusja na temat:

Czy przy obecnych uwarunkowaniach polityczno-społecznych możliwe jest odejście od modelu welfare state? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Udział wezmą:

1. Prof. dr Alejandro A. Chafuen

2. Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców*

3. Przedstawiciel Fundacji Republikańskiej*

4. Dziennikarz rozumiejący istotę gospodarki wolnorynkowej*

Moderator: Paweł Toboła-Pertkiewicz (PAFERE)

Godz. 18:00-18:30

Przerwa kawowa

18:30-19:30

Wolne wnioski i dyskusja

Moderator: red. Stanisław Michalkiewicz

Godz. 19:30-20:00

Zamknięcie konferencji

 Godz. 20:30-22:30

Bankiet dla zaproszonych gości w restauracji „Zielone Tarasy”

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w konferencji…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here