3 kwietnia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski odbyła się uroczysta Msza św. której przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski.

Uroczystości rozpoczęły się w klasztorze oo. Jezuitów – sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, patronki polskich parlamentarzystów. Pielgrzymka duchowieństwa i wiernych przeszła ulicami Piotrkowa do kościoła Najświętszego Serca Jezusowego.

gadecki_piotrkow_450

Arcybiskup Gądecki poświęcił swoją homilię kwestii prawa naturalnego, tłumacząc jaką ma ono genezę i czym powinno być w życiu nie tylko poszczególnych ludzi ale także całych narodów. Przewodniczący KE zauważył, że prawo naturalne „(…) nie jest stanowione przez władców i instytucje, i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez władzę państwową czy też nie. Ponad to jest niezbywalne, więc nikt nie może człowieka go pozbawić. To prawo stoi przed wszelkim prawem stanowionym. (…) Prawo naturalne nie jest wymysłem Kościoła. Myślenie na jego temat przewijało się począwszy od starożytności greckiej i rzymskiej, przez wszystkie epoki historyczne aż do współczesnej.  (…) Zobowiązuje ono człowieka do podejmowania działań moralnie dobrych oraz zakazuje działań moralnie złych. To rodzaj zmysłu pozwalającego rozumem rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. To kodeks zachowań dla wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy, wyznawaną wiarę, czy na pochodzenie”.

Po Mszy odczytany został komunikat Episkopatu Polski wzywający prawodawców do podjęcia działań na rzecz pełnej ochrony życia poczętego. Głos zabrał również obecny na uroczystościach minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który zwracając się do hierarchów Kościoła oraz zgromadzonych wiernych powiedział:

macierewicz_piotrkow_450

„W imieniu parlamentarzystów ziemi piotrkowskiej, ale myślę też że w imieniu wszystkich parlamentarzystów narodu polskiego, proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za Ofiarę Pańską, w której mieliśmy dziś okazję uczestniczyć i za skierowane do nas przez Księdza Arcybiskupa Słowo Boże, które dzisiaj usłyszeliśmy, ale które rozbrzmiewa przecież w ziemi polskiej od 1050 lat. Choć wiemy, że i przedtem przybywali do nas ci, którzy przekazywali nam Dobrą Nowinę.

Zawsze – tak jak mówił Ksiądz Arcybiskup we wspaniałej homilii – towarzyszyło temu przypomnienie o prawie naturalnym, o tym prawie naturalnym, które towarzyszyło też naszej historii i było dla nas fundamentem ładu społecznego, narodowego i państwowego. W najbardziej dramatycznych momentach historii Polski to właśnie ono było przywoływane, żeby przypomnieć tylko wystąpienie delegatów Polski, z Pawłem Włodkowicem na czele, na Soborze w Konstancji. Ukształtowało nas – to Słowo Boże, w cywilizację chrześcijańską. Pamiętamy: „Anima est naturaliter christiana ” – czyli „Dusza ludzka z prawa naturalnego kieruje się ku chrześcijaństwu”.

Ale proszę pozwolić mi także podziękować, złożyć wyrazy najwyższego szacunku w imieniu wojska polskiego, tego wojska, które kształtowało się zawsze n treściach wywodzących się chociażby z dawnego hymnu polskiego „Bogurodzica”, które zawsze na sztandarach miało hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które zawsze strzegąc Polski strzegło najwyższych wartości chrześcijańskich”.

Paweł Sztąberek

Foto.: Prokapitalizm.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here