Porady eksperta

Coraz szybciej zbliża się zakończenie tego roku kalendarzowego, co oznacza, że w sklepach pojawiają się powoli dekoracje świąteczne, a podatnicy nieśpiesznie przygotowują się do zamykania roku podatkowego. W 2019 ustawodawca nie próżnował – wprowadzono bardzo wiele nowych przepisów prawnych i znowelizowano szereg ustaw z zakresu prawa podatkowego. Co zmieni się więc w przypadku rozliczenia tego roku na PIT za 2019 rok? Co czeka podatnika w PIT 2020?

Rewolucja w wysokości podatków i progach podatkowych

W tym roku ustawodawca pokusił się o ogromne zmiany w całym systemie rozumienia i wyliczania podatków. Do najbardziej rewolucyjnych zmian można zaliczyć:

  • zmiany w skali podatkowej, poprzez obniżenie niższej stawki podatkowej 18% na 17% (z etapem przejściowym 17,75%), przy jednoczesnej zmianie kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty wolnej od podatku;

  • wprowadzenie nowego podatku, nazywanego trzecim progiem skali podatkowej, czyli tak zwanej „daniny solidarnościowej” – innymi słowy dodatkowego % rocznego podatku dla osób, których podstawa opodatkowania przekroczy 1.000.000 (jeden milion) złotych;

  • wprowadzenie nowego zerowego podatku dla młodych, czyli zwolnienie odpowiedniej grupy podatników (spełniających odpowiednie kryteria, w tym maksymalny wiek do ukończenia 26 roku życia) z obowiązków podatkowych wobec państwa, z tytułu wynagrodzenia z zatrudnienia na umowie o pracę, pracę nakładczą, czy zlecenie.

Ulgi i zwolnienia elementem wspierania przez Państwo konkretnych działań

W swoich działaniach w mijającym roku podatkowym, ustawodawca starał się zwracać uwagę na wagę nowoczesnych rozwiązań, ochrony środowiska oraz współpracy z oświatą i edukacją. Te programy mają swoje konkretne odwzorowania w zmianach dotyczących rozliczenia PIT za 2019 rok. W PIT 2020 pojawią się nowe ulgi, takie jak na przykład:

  • ulga termomodernizacyjna, umożliwiająca odliczenie wydatków na polepszenie warunków cieplnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla ich właścicieli (tak zwana ulga na ocieplenie domu), nowelizacja ta ma wspierać inwestycje w modernizacje, które docelowo będą miały dobry wpływ na środowisko naturalne, w tym emisję CO2;

  • specjalne ulgi na oświatę, umożliwiające wspieranie darowiznami cele kształcenia zawodowego w szkołach publicznych, które mają na celu przede wszystkim przywrócenie na rynek pracy osób z konkretnymi umiejętnościami technicznymi i zawodowymi, a także placówek artystycznych i tym podobnych.

Nowe formularze PIT w usłudze Twój e-PIT

Według zapowiedzi ustawodawcy, nowości mają pojawić się również w zakresie rozliczania deklaracji podatkowych w usługach Twój e-PIT. Przede wszystkim, do istniejących deklaracji podatkowych mają dojść kolejne, możliwe do przygotowania w tej formule. Zmiany tym razem mają być skierowane przede wszystkim do jednostek „przedsiębiorczych”, w tym przedsiębiorców sensu stricto rozliczających się na przykład na formularzach PIT-36 i PIT-36L oraz do podatników PIT-28, czyli na przykład osób zajmujących się wynajmowaniem swoich nieruchomości (np. mieszkania). Nadal Twój e-PIT dla PIT 2020 ma być formą dobrowolnej usługi do skorzystania przez podatnika, jednak indywidualnie przygotowana deklaracja, w formie na przykład elektronicznej e-PIT, będzie mieć pierwszeństwo przed zeznaniem przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here