Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje, aby rok 2013 stał się Rokiem Edwarda Gierka. Politycy lewicy podnoszą przy tym jego rzekome zasługi w rozwoju kraju, a w szczególności w „podniesieniu poziomu życia Polaków”. Pomysł ten dowodzi jak bardzo niewłaściwa pozostaje nazwa wspomnianej partii, skoro wciąż odwołuje się ona do tradycji komunistycznych, do okresu, w którym Polska pozostawała satelitą Związku Sowieckiego.Warto chyba przypomnieć także pewne fragmenty biografii polityka, którego lewica chce uhonorować. SLD wydaje się ich, bowiem nie zauważać. A zdecydowanie jest, co przypominać.
Edward Gierek był bowiem wysokim rangą funkcjonariuszem partii komunistycznej już w okresie stalinowskim. Pozycję sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR osiągnął w 1948 roku, gdy wciąż podległe narzuconej przez Moskwę władzy służby bezpieczeństwa toczyły walki z podziemiem niepodległościowym. W partyjnej hierarchii Gierek awansował i za Bieruta, i za Ochaba i za Gomułki. Na Śląsku to on był jedną z twarzy antysemickich i antystudenckich wydarzeń z 1968 roku. Ówczesny I sekretarz KW PZPR w Katowicach wygłosił wtedy przemówienie, w którym powiedział m.in. „Nietrudno domyślić się, kto łoży na organizowanie awantur w Warszawie i kraju. Są to ci sami zawiedzeni wrogowie Polski Ludowej, których życie nie nauczyło rozumu, którzy przy okazji dają o sobie znać, różni pogrobowcy starego ustroju, rewizjoniści, syjoniści, sługusi imperializmu. Chcę z tego miejsca stwierdzić, że śląska woda nie była i nigdy nie będzie wodą na ich młyn. I jeśli poniektórzy będą nadal próbowali zawracać nurt naszego życia z obranej przez naród drogi, to śląska woda pogruchocze im kości”.
M.in. dzięki takiej postawie wobec „wrogów ustroju”, Gierek zyskał sympatię moskiewskiego kierownictwa. Szybko ją wykorzystał i w grudniu 1970 roku z poparciem Breżniewa przejął władzę w komunistycznej partii. Już, jako I sekretarz KC nie pozostał dłużny sowieckim mocodawcom. Zgodnie z ich zaleceniami doprowadził do zmiany Konstytucji PRL, zapisując w niej „nierozerwalną przyjaźń polsko-radziecką” oraz „kierowniczą rolę PZPR”. Samemu Breżniewowi nadał zaś Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari. Wbrew rozpowszechnianym przez zwolenników Gierka opiniom, dążył on do zwiększania poziomu uzależnienia Polski Ludowej od ZSRR także w sferze gospodarki. Symbolem tych działań może być budowa „linii hutniczo-siarkowej”, która miała za zadanie służyć wywożeniu polskich surowców do Związku Sowieckiego. Również ekonomiczne otwarcie na Zachód było ściśle związane w ustaleniami pomiędzy Gierkiem, a Breżniewem. Warto także przypomnieć, że to za czasów rządów Gierka powstała grupa „D” – głęboko zakonspirowana w strukturze MSW komórka specjalizująca się w działaniach przeciwko Kościołowi. To jej pracownicy odpowiadali za porwanie i bestialski mord na ks. Jerzym Popiełuszce. Szczególnie obciążające dla Gierka są wydarzenia z 1976 roku, kiedy to brutalnie stłumiono protesty robotnicze, a ich uczestnicy byli poddawani długotrwałym represjom. Schyłek lat 70. to również śmierć Stanisława Pyjasa i skandaliczne śledztwo, które miało wykazać, że zamordowany opozycjonista zginął w wyniku „upadku ze schodów”. Pozostaje także kwestia ogromnych długów, jakie pozostały po okresie jego rządów. Na kilka dziesięcioleci obciążyły one polską gospodarkę.
Wobec powyższych faktów historycznych kategorycznie sprzeciwiamy się, więc pomysłowi ustanowienia Roku Edwarda Gierka, a tym bardziej nadawaniu imienia komunistycznego aparatczyka ulicom czy rondom, jak chce tego lewica. Polska historia dostarczyła nam ogromne grono bohaterów zasłużonych w walce o wolność, niepodległość, suwerenność, prawdę i sprawiedliwość, którzy wciąż pozostają niedocenieni. To oni powinni zajmować miejsca na cokołach. Naszym zdaniem nie ma na nich miejsca dla ludzi odpowiadających za sowietyzację Polski, a taką postacią był Edward Gierek.
Biuro Prasowe
Stowarzyszenia KoLiber

7 KOMENTARZE

  1. Zastanawiam się czy w obecnej tzw. Konstytucji i kodeksie karnym znajduje się zakaz rozpowszechniania ideologii totalitarnych? Czy w ramach tego zakazu obowiązuje zakaz propagowania komunistycznych organizacji i ludzi? Jeżeli tak, to czy za łamanie przepisów Konstytucji i kodeksu karnego nie powinny zająć się z urzędu instytucje państwa do tego powołane? Czy może ludzie i organizacje powinny oficjalnie złożyć doniesienie do tych państwowych instytucji o ściganie łamiących przepisy o propagowaniu jednego z totaliryzmów w tym przypadku komunizmu? Myślę, że na ławie oskarżonych oprócz towarzyszy z SLD z przewodniczącym L.Millerem powinien zasiąść prezes P(opulizm)i S(ocjalizm) Jarosław Kaczyński, który odwoływał się w kampanii wyborczej do zasług tow.Gierka Edwarda. Piękny widok Leszek i Jarek obok siebie na wspólnej ławie!

  2. lemingu powyżej- po raz enty powtarzam, że stalinizm to nie socjalizm ani komunizm!
    po raz enty powtarzam- czy wasz ustrój kapitalistyczny jest taki wspaniały? bieda, wyzysk, bezrobocie, brak perspektyw i totalna obłuda społeczeństwa…
    Wiecie, że w Warszawie ludzie zarabiają gdzieniegdzie poniżej 1500 brutto!!!? To jest własnie sukces tego ustroju.

  3. dodam, że zarabiają poniżej 1500 i jeszcze zmuszeni są śmigać z odległych miejscowości, które zostały bez swoich zakładów pracy założonych między innymi przez Gierka. teraz mają za co dziękować jezząc po 100 ileś km w jedną stronę do pracy, której jutro mogą nie mieć…kogo to wina- Gierka, czy waszych ukochanych kapitalistycznych menago?

  4. A kto każe im pracować za 1500 zł. Nie zmienią robotę. A po ósme, to ile ma zarabiać biedny , głupi i niedouczony ? Czy tyle samo co dyrektor ? Bo jeżeli tak to skąd wziąć na to pieniądze ?

  5. Lewica dzieli się na wiele rodzajów, ras, odmian, typów i gatunków. Jest tego bardzo dużo, wszystko zależy od specyfiki kraju, narodu i wodzów, szczególnie teoretyków ideologicznych. Wymienię te najbardziej znane i podstawowe lewicowe mrzonki, społeczno-gospodarcze bzdury i otumanienia milionów: socjalizm, socjaldemokracja, komunizm, marksizm, leninizm, bolszewizm, stalinizm, trockizm, maoizm, socjaliberalizm, polpotyzm i inne podobne oraz ich połączenia, często z religią jak np. niemiecka CSU czyli chrześcijanie socjalistyczni albo chrześijańscy socjaliści albo w krajach arabskich islam połączony z socjalizmem jak było w Iraku za Sadama Husajna czy w Libii za Mummara Kadafiego. A wszystko zaczyna się od nadmiaru rozpasanego liberalizmu i nieposkromionej demokratycznej większości. A ten 'bezlebub’ to nowe wcielenie niejakiego 'marko’, który został oddelegowny z tej strony do innych równie ważnych zadań? Mogliby zmienić chociaż styl pisania i sposoby argumentowania i wówczas podpisywać się inną ksywą.

  6. „Prawda”pisze prawdę! Ciekawe czy odważy się jakiś człowiek albo organizacja i napisze odpowiednie doniesienie, pięknie prawniczo umotywowane do prokuratury albo sądu o ściganie towarzyszów z SLD i PIS w sprawie propagowania komunizmu w osobie Towarzysza I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka? I jeżli coś takiego będzie złożone to czy prokuratura albo sąd podejmią prawne kroki. Jestem pewien, że podejmią jeden – odrzucą taki wniosek jako…. I tyle!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here