Z naszej poczty…
W księgarniach ukazało się II wydanie popularnej książki „Libertarianizm. Teoria państwa”, poświęconej współczesnej amerykańskiej filozofii polityki.
Jest to pierwsza książka na rynku, zawierająca przedstawienie filozofii politycznej najważniejszych myślicieli libertariańskich: Roberta Nozicka, Ayn Rand, F.A. von Hayeka, Miltona Friedmana czy Murraya Rothbarda.
Publikacja zyskała przychylność czytelników i bardzo dobre recenzje naukowe m.in. prof. Ryszarda Legutki, prof. Zbigniewa Raua i prof. Justyny Miklaszewskiej.
Obecne wydanie zostało uzupełnione o wątki krytyczne związane z kwestiami etycznymi – tolerancją lewicujących libertarian wobec patologii społecznych takich jak: homoseksualizm, pedofilia, narkomania czy prostytucja.
Krytyka dotyczy także anarchokapitalizmu, a konkretnie postulatu zniesienia państwa i zastąpienia go związkiem wolnych stowarzyszeń społecznych. Autor książki dr Tomasz Teluk udowadnia utopijność takiego myślenia i jego sprzeczność z chrześcijańską tradycją cywilizacji zachodu.
„Ze względu na teorię państwa, nie odnajdujemy w żadnych źródłach czy to biblijnych, czy teologicznych, czy tych dotyczących społecznej nauki Kościoła, negacji instytucji państwa. Z tego względu postawa negująca istnienie państwa jako takiego jest obca myśli chrześcijańskiej. Jeszcze większy sprzeciw musi budzić anarchizm na płaszczyźnie społecznej. Dowolność kształtowania prywatnych norm, wedle własnego uznania, „konkurujące ze sobą systemy etyczne”, wreszcie postawa jawnie wroga jakiejkolwiek religii, rozumianej jako system norm ograniczających wolność jednostki, musi budzić u osoby wierzącej odrazę i zgorszenie” – pisze autor.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here