W Wielkiej Brytanii ukazała się niedawno książka zawierająca wybrane eseje uznanego za jednego z najwybitniejszych brytyjskich libertarian swojej epoki – Chrisa Tame’a. Oryginalny tytuł tego zbioru to „The Science of Liberty: Selected Essays on Politics, Culture and Economics”.

Chris Tame (1949-2006) był założycielem i szefem Libertarian Alliance. Prace opublikowane w wydanej niedawno książce stanowią próbę wykazania, że klasyczny liberalizm (dziś częściej określany jako libertarianizm) był bogatszą, głębszą i bardziej systematyczną szkołą myślenia niż na ogół próbuje się go przedstawiać. Książka opisuje także co doprowadziło do odejścia przed laty od liberalizmu oraz co sprawiło, że współcześnie zaczyna on się cieszyć wzrostem popularności, następuje jego powolny renesans.

Na ścieżkę idei wolnościowych wszedł Chris Tame w wieku 17 lat, kiedy to po raz pierwszy zetknął się z pracami Ayn Rand. Zanim powołał do życia Libertarian Alliance, działał w innych organizacjach, takich jak Society for Individual Freedom i w Institute for Economic Affairs. Jednak – jak uznał – think-tanki te nie wystarczająco zajmowały się promowaniem wolności i klasycznego liberalizmu, dlatego wraz z grupą współpracowników powołał własną fundację, której został pierwszym prezesem. Chris Tame angażował się w różne akcje społeczne, których celem była zawsze walka z absurdalnymi przepisami ograniczającymi wolność jednostki. Stał m.in. na czele organizacji praw palaczy.

Książka „The Science of Liberty: Selected Essays on Politics, Culture and Economics” zawiera kilkanaście esejów Tame’a. Autor pisze w niej m.in. o życiu i twórczości Murraya Rothbarda, kondycji współczesnej socjologii, nowym merkantylizmie, czy moralnym obliczu prywatnej przedsiębiorczości. Na pewno warto sięgnąć po wydaną w 10 lat po śmierci Chrisa Tame’a książkę, by przekonać się, że był on niebanalnym myślicielem i bardzo uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Może znajdzie się również polski wydawca tej książki?

Sz

Tekst ukazał się na stronie Fundacji PAFERE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here