Do rozliczania ksiąg handlowych zobowiązane są tylko określone podmioty gospodarcze – spółki handlowe, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, a także osoby fizyczne, dla których przychody netto pochodzące ze sprzedaży i operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość 1 200 000 euro w walucie polskiej za poprzedni rok obrotowy.

Prowadzenie pełnej księgowości, takie określenie jest stosowane zamiennie z księgami handlowymi, nie jest prostym zadaniem. Jest to najbardziej skomplikowana i sformalizowana forma rozliczania się z fiskusem.

Co włącza pełna księgowość?

W ramach pełnej księgowości przedsiębiorca musi prowadzić księgi rachunkowe włączające zapisy zdarzeń w porządku czasowym i systematycznym, sporządzać inwentaryzacje aktywów i pasywów oraz ich wycenę w celu ustalenia wyniku finansowego, ponadto ciąży na nim obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i ich badania, a także inne czynności przewidziane ustawą.

Zalety i wady prowadzenia pełnej księgowości

Dzięki pełnej księgowości przedsiębiorca jest w stanie uzyskać pełną kontrolę nad sytuacją finansową swojego biznesu, co pozwala mu także na tworzenie własnych planów kont, które dotyczą specyfiki prowadzonego biznesu. Wady to przede wszystkim wysoki stopień skomplikowania formalności i tym samym wyższa cena jej prowadzenia w profesjonalnym biurze rachunkowym – jest to jednak zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Znalezienie odpowiednich specjalistów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych, nie jest obecnie złożone. Pomoże wyszukiwarka internetowa – wystarczy tylko wpisać do niej słowa takie jak „pełna księgowość wrocław” czy podobne, aby wyszukać w danej okolicy adresy biur, które działają w branży.

Przy wybieraniu usług rachunkowych warto wziąć pod uwagę doświadczenie danego biura oraz opinie o nim. Zakres usług powinien być też dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa – może włączać dodatkowo doradztwo podatkowe, obsługę kadrowo-płacową czy nawet windykację należności.