Policyjne radiowozy na pełnych obrotach podczas … kilkugodzinnego postoju

Skoro Pan Rzecznik Prasowy KM Policji stwierdził oficjalnie, że „Policja nie ewidencjonuje zużycia paliwa podczas zabezpieczeń imprez”, to w jaki sposób księgowość Policji rozlicza się z tego paliwa???

0
Foto. pixabay.com

Podczas tegorocznego „TOUR de Pologne” byłem zaskoczony, że radiowozy Policji, blokujące niektóre ulice w Bielsku-Białej, miały po kilka godzin włączone silniki mimo postoju!

W pobliżu Szpitala Wojewódzkiego stał sobie taki policyjny mikrobus i zatruwał powietrze spalinami. Uprzejmie zapytałem kierowcę dlaczego ma włączony silnik, skoro nigdzie nie jedzie?

Odpowiedział mi, że taki ma rozkaz od komendanta!

Zwróciłem się zatem do Rzecznika Prasowego KM Policji w Bielsku-Białej z szeregiem pytań i poniżej przedstawiam rezultat mojej korespondencji elektronicznej.

ODP: Kilkugodzinny postój radiowozów z załączonymi silnikami na Tour de Pologne

7 sie 2019

KA Rzecznik Prasowy KMP Bielsko-Biała rzecznik@bielsko.ka.policja.gov.pl

Do mnie

W odpowiedzi na Pańskie pytania informuję, co następuje:

1. Czy Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej dysponuje nadmiarem paliwa do radiowozów Policji?

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej nie magazynuje paliwa do pojazdów służbowych, wobec czego nie gromadzi nadwyżek paliwa.

2. Z jakich merytorycznych powodów radiowozy blokujące drogi dojazdowe do mety etapu Tour de Pologne w dniu 7.08.2019r miały podczas kilkugodzinnego postoju włączone silniki?

Taktyka i technika zabezpieczenia 76. Tour de Pologne została dostosowana optymalnie do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyścigu i jego publiczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie jego trwania. Czynności były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Czy wielogodzinny postój radiowozu, obok którego pracuje policjant kierujący ruchem można uznać jako dynamiczną interwencję w nagłej, nieprzewidzianej potrzebie???

Ręczne regulowanie ruchem przez policjantów w trakcie zabezpieczenia 76. Tour de Pologne było realizowane zgodnie z przyjętym planem zabezpieczenia wyścigu.

4. Ile litrów benzyny i innych paliw zużyła Policja w Bielsku Białej na potrzeby obsługi Tour de Pologne?

Policja nie ewidencjonuje zużycia paliwa podczas zabezpieczeń imprez.

5. Czy organizatorzy tego prestiżowego wyścigu kolarskiego partycypują w tych kosztach?

Organizator Tour de Pologne nie partycypuje w kosztach paliwa wykorzystanego przez pojazdy służbowe podczas zabezpieczenia wyścigu.

6. Czy Policja w Bielsku-Białej i MZD nie dysponują przenośnymi znakami zakazu ruchu, które można było umieścić zamiast radiowozów w miejscach, gdzie blokowano ruch?

7. Czy KM Policji w B.-B. nie dysponuje barierkami z paskami ostrzegawczymi, które można by było umieścić w poprzek blokowanej jezdni zamiast drogiego radiowozu?

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej dysponuje środkami technicznymi do doraźnej zmiany organizacji ruchu drogowego i oznakowania w tym celu dróg. Taktyka i technika zabezpieczenia 76. Tour de Pologne, w tym wykorzystanie funkcjonariuszy oraz policyjnego wyposażenie, została dostosowana optymalnie do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyścigu i jego publiczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie jego trwania. W zakresie wyposażenia Miejskiego Zarządu Dróg należy się zwrócić do właściwego urzędu.

8. Podczas Tour de France radiowozy francuskiej żandarmerii nie stoją w poprzek dróg, gdyż stawia się w tamtych miejscach odpowiednie barierki ze znakami zakazu. Czy Policja w Bielsku-Białej potrzebuje tłumacza języka francuskiego, który bezpłatnie udzieli instruktażu jak oszczędza paliwo żandarmeria Francji podczas Tour de France?

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej nie potrzebuje tłumacza języka francuskiego, który bezpłatnie udzieli instruktażu jak oszczędza paliwo żandarmeria Francji podczas Tour de France.

9. Dlaczego doświadczenia Policji francuskiej nie są wykorzystywane przez naszą wspaniałą Policję podczas Tour de Pologne?

Policjanci wykorzystują w służbie wszelkie dobre praktyki policyjne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i pragmatyką służbową.

Z wyrazami szacunku dla trudnej pracy dziennikarskiej.

Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej

p.o. asp. szt. mgr Roman Szybiak
Specjalista Wydziału Prewencji

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wapienna 45

Z powyższych odpowiedzi można byłoby wysnuć następujące wnioski :

  1. Skoro…. „Policja nie magazynuje nadwyżek paliwa”, to nikt nie powinien się czepiać faktu, że radiowozy dymią z rur wydechowych również na postoju.

  2. Bezustanna praca silnika w trakcie kilkugodzinnego postoju radiowozu nie była marnotrawstwem paliwa, lecz była to… „Taktyka i technika zabezpieczenia 76. Tour de Pologne.”

  3. Zużycie paliwa nie ma praktycznego znaczenia, bo….” Policja nie ewidencjonuje zużycia paliwa podczas zabezpieczeń imprez.”

  4. Wiele innych imprez zabezpieczanych przez Policję może mieć w swojej taktyce pracę silnika radiowozu w trakcie kilkugodzinnej blokady szosy lub ulicy, gdyż… „Policja nie ewidencjonuje zużycia paliwa podczas zabezpieczeń imprez.”

  5. Fakt, że we Francji tamtejsze radiowozy nie są używane do wielogodzinnych postojów w trakcie Tour de France nie ma żadnego znaczenia, gdyż…. „ Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej nie potrzebuje tłumacza języka francuskiego, który bezpłatnie udzieli instruktażu jak oszczędza paliwo żandarmeria Francji podczas Tour de France…..”

  6. Organizatorzy wszelakich imprez sportowych mogą oszczędzać na zatrudnianiu firm ochroniarskich i korzystać z darmowej (dla organizatora) pracy Policji gdyż…… „Organizator Tour de Pologne nie partycypuje w kosztach paliwa wykorzystanego przez pojazdy służbowe Policji podczas zabezpieczenia wyścigu.”

Reasumując chciałbym dodać, że do chwili obecnej Pan Rzecznik Prasowy nie odpowiedział mi na następujące moje pytanie:

Skoro Pan Rzecznik Prasowy KM Policji stwierdził oficjalnie, że „Policja nie ewidencjonuje zużycia paliwa podczas zabezpieczeń imprez”, to w jaki sposób księgowość Policji rozlicza się z tego paliwa???

Rajmund Pollak

Od redakcji: Od siebie dodajmy, że red. Rajmund Pollak zna język francuski i gdyby zaszła jednak potrzeba skorzystania z porad tłumacza, to zapewne policja z Bielska-Białej mogłaby na niego liczyć 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here