Wraz z kolejnymi zmianami dotyczącymi rozliczania podatku według polskiego ładu, przyszły kolejne wątpliwości i „zawirowania”. Wszystkie zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w ustawach podatkowych, spowodowały bowiem sporo niejasności, zwłaszcza wśród osób, które zajmują się dokonywaniem rozliczeniem. Nowy Polski Ład, który wszedł w życie 1 lipca 2022, ma zdecydowanie uprościć zasady i sposób kalkulacji podatku dochodowego. Wśród wielu zmian, zmieniła się także kwota wolna od podatku.

Czym jest kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to nic innego jak wartość dochodu, od której podatnicy podatku PIT nie zapłacą podatku dochodowego. Podstawą jej wyliczenia jest przychód, pomniejszony o koszty jego uzyskania. W ramach Polskiego Ładu, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2022 roku, kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że dochód tej wysokości jest zwolniony z PIT, a podatnik zapłaci go tylko od wartości dochodu, pomniejszonej o tę kwotę. Warto dodać, że to istotna zmiana od 2018 roku, od którego do tej pory ta kwota wynosiła 8 tysięcy złotych. Czy jednak każdy może z niej skorzystać?

Kto może z niej skorzystać, a komu nie przysługuje kwota wolna od podatku

Niestety kwota wolna od podatku nie przysługuje wszystkim. Dotyczy ona jedynie osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 lub PIT-36, a więc osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem pracodawców i zleceniodawców, jak i osoby, prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się na zasadach ogólnych. Kwota wolna od podatku nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się poprzez podatek liniowy (PIT-36L), według karty podatkowej czy poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Jakie zmiany wprowadził Nowy Polski Ład z 1 lipca 2022

Istotną zmianą w podatku dochodowym jest także kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku. Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania. Nowy Polski Ład wprowadza kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł do wysokości podstawy, wynoszącej 120 tysięcy złotych, podczas gdy do 30.06.2022, kwota ta wynosiła 5100 zł. Jest to związane ze zmianą wysokości podatku PIT z 17 na 12%. Jeśli w trakcie roku podatnik nie korzystał z kwoty zmniejszającej to w rozliczeniu rocznym może wnioskować o zwrot nadpłaty.

Pomimo wprowadzenia nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez Ministerstwo Finansów, podatnik dalej może korzystać z przysługujących mu ulg, w tym:

  • odliczenia składek ZUS,

  • darowizn,

  • ulgi za Internet,

  • wydatków rehabilitacyjnych i na IKZE,

  • zwrotów otrzymanych świadczeń, podwyższających postawę opodatkowania,

  • ulg na działalność badawczo-rozwojową,

  • na termomodernizację.

Kwota wolna a rozliczenie współmałżonków

Podatek małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, ustalany jest po odjęciu od łącznego dochodu, przysługujących im indywidualnie ulg i kosztów. Gdy zatem jedno z nich opodatkowane jest podatkiem 32%, a drugie 12% lub w ogólnie nie ma przychodów, to we wspólnym rozliczeniu mogą odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w wyższej wysokości. To o wiele korzystniejsze rozwiązanie, niż obowiązujące w 2021 roku, gdzie kwota zmniejszająca podatek zmieniała się wraz ze wzrostem wynagrodzenia.

Nowy Ład 2022

Nowe rozwiązania podatkowe, przedstawione w Polskim Ładzie to podatkowa rewolucja, na której skorzysta wielu podatników. Nie wszyscy jednak na niej skorzystają. Wraz z wprowadzonymi zmianami zniknęła, chociażby ulga dla klasy średniej. Wróciła z kolei możliwość odliczania składki zdrowotnej, ale nie od podatku, lecz od dochodu i to w kwocie nie większej niż 8700 zł rocznie. Wśród wszystkich nowych zasad znajdzie się wiele zmian korzystnych, dla jednych i mniej korzystnych dla innych podatników. Jeśli chcesz poznać więcej podatkowych zagadnień, odwiedź portal e-pity.pl

(Materiał zewnętrzny)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here