Cmentarz ery covid-19
Czy tym razem WHO wyręczy polski rząd w wydawaniu absurdalnych zakazów? (foto. www.prokapitalizm.pl)

Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym. Zgodnie z projektowanymi założeniami dokumentu, WHO miałaby przejąć część kompetencji państw, globalnie regulując kwestie związane z polityką zdrowotną. Na 22-28 maja planowane jest 75. Światowe Zgromadzenie do Spraw Zdrowia w Genewie, na którym prawdopodobnie zapadną decyzje odnośnie ostatecznego kształtu traktatu. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera z apelem o sprzeciwienie się próbom ograniczania suwerenności Polski.

Deklarowanym celem „traktatu antypandemicznego” jest poprawa globalnej ochrony zdrowia. W rzeczywistości, dokument przewiduje ograniczenie suwerenności państw na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. Poparcie dla rozpoczęcia negocjacji nad treścią dokumentu wyraziła już Rada Europejska, a w lutym odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne. Zdaniem Rady, pandemie stanowią globalny problem, któremu „żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła”. Jedynym rozwiązaniem miałoby być przekazanie zarządzania międzynarodowym organizacjom, takim jak WHO.

W petycji podkreślono, jakie negatywne skutki mogłoby przynieść przyjęcie takiego traktatu. Autorzy apelu wskazują m.in. na prawdopodobne straty ekonomiczne.

„Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której eksperci Światowej Organizacji Zdrowia nakazują wszystkim sygnatariuszom dokumentu wprowadzenie bezwzględnego obowiązku szczepień czy lockdownu, który ma przecież wpływ także na naszą gospodarkę, a co za tym idzie – finanse całego państwa” – napisano.

Petycja skupia się również na kwestii rzeczywistej walki z przyszłymi epidemiami, która mogłaby być utrudniona przez tego typu akt.

„To właśnie dzięki zróżnicowanej strategii walki z epidemią, świat mógł weryfikować i wycofywać się z nieskutecznych instrumentów polityki sanitarnej” – zaznaczają autorzy apelu.

Petycja wzywa premiera rządu RP do o „stanowczego sprzeciwu wobec wpisania do traktatu niebezpiecznych przepisów, ograniczających polską suwerenność”. Jeśli jednak zapowiadane elementy „międzynarodowego traktatu antypandemicznego” zostałyby przeforsowane, sygnatariusze apelu domagają się „nieratyfikowania powstałej konwencji lub jakiegokolwiek wiążącego aktu prawa międzynarodowego, który narzucałby Polsce określone działania wpływające na naszą strategie walki z pandemią”.

Oto treść petycji:

List otwarty do Premiera Polski, Sz.P. Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze,

w grudniu ubiegłego roku, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rozpoczęcie negocjacji nad „międzynarodowym traktatem antypandemicznym”, który ma być wiążącym dla wszystkich sygnatariuszy aktem prawa międzynarodowego. Poparcie dla rozpoczęcia negocjacji wyraziła już Rada Europejska, a w lutym odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne nad treścią dokumentu, który ma być przyjęty w 2024 roku.

Rada Europejska w swoim komunikacie przekonuje, że pandemie to problem globalny, któremu „żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła”. Dlatego jedynym ratunkiem miałoby być przyznanie ponadnarodowym organizacjom, takim jak WHO, wiążącego prawa do ustalania jednej – wspólnej dla całego świata – strategii walki z epidemią.

Ratyfikacja tak sformułowanego aktu prawa międzynarodowego byłaby więc oddaniem istotnej części kompetencji władz krajowych na rzecz niewybieralnych demokratycznie ekspertów WHO, którzy mieliby większą władzę niż polski rząd w zakresie tak kluczowego dla państwa obszaru jak polityka zdrowotna.

Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której eksperci Światowej Organizacji Zdrowia nakazują wszystkim sygnatariuszom dokumentu wprowadzenie bezwzględnego obowiązku szczepień czy lockdownu, który ma przecież wpływ także na naszą gospodarkę, a co za tym idzie – finanse całego państwa.

Poza oczywistym zagrożeniem dla suwerenności państw narodowych oraz praw i wolności obywatelskich, taka centralizacja globalnego zarządzania może mieć też opłakane skutki dla skuteczności walki z przyszłymi epidemiami. To właśnie dzięki zróżnicowanej strategii walki z epidemią, świat mógł weryfikować i wycofywać się z nieskutecznych instrumentów polityki sanitarnej.

Dlatego też wzywamy Pana do obrony suwerenności Polski w obliczu próby odebrania krajowym rządom istotnej części kompetencji na rzecz ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Jako obywatele zaniepokojeni zapowiedziami dotyczącymi treści powstającego dokumentu, apelujemy o stanowczy sprzeciw wobec wpisania do traktatu niebezpiecznych przepisów, ograniczających polską suwerenność.

Gdyby jednak zapowiadane elementy „międzynarodowego traktatu antypandemicznego” zostały przeforsowane w ramach negocjacji, wzywamy Pana do nieratyfikowania powstałej konwencji lub jakiegokolwiek wiążącego aktu prawa międzynarodowego, który narzucałby Polsce określone działania wpływające na naszą strategię walki z pandemią oraz w konsekwencji także na politykę zdrowotną i całą gospodarkę państwa.

Z wyrazami szacunku
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

DW
Minister Zdrowia Adam Niedzielski
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel

PODPISZ PETYCJĘ