Artykuł ukazał się pierwotnie 12 marca 2009 roku – mamy już swoją historię! Niech jego swoistą aktualizację stanowi jeden z naszych najnowszych działów COVID-19 – WAŻNE

*  *  *

Kapitalizm od czasów zakończenia Drugiej Wojny Światowej nie miał w Polsce dobrej prasy. W PRL – z wiadomych względów, dyktatura komunistyczna nienawidziła kapitalizmu z przyczyn ideologicznych. Kapitalizm, wolny rynek, liberalizm, liberalna gospodarka, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, czy inne pojęcia, bądź nazwiska kojarzące się ze znienawidzonym, „imperialistycznym Zachodem”, tępione były z całą zaciętością. Ludzi, którzy w okresie PRL-u starali się przecierać szlak dla programu wolnorynkowego, takich chociażby jak Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Mirosław Dzielski, prześladowano, a nawet zamykano do więzień. Cóż, to wszystko wydaje się zrozumiałe… Każda wydana przez tych ludzi publikacja, każda wydrukowana ulotka, godziła wszak w „podstawy ustroju socjalistycznego…”.

Czemu jednak również w III RP kapitalizm nie cieszy się zbytnią popularnością – trudno czasem pojąć, choć jedna odpowiedź jakby sama się narzuca – demokracja, a w każdym razie ten ustrój, który zrodzony został z okrągłostołowego fetoru… Z jednej strony „politycy” z SB-ckiego (kiszczakowego) nadania, z drugiej koncesjonowani opozycjoniści spod skrzydeł Adama Michnika i Jacka Kuronia, którzy tak naprawdę nigdy nie dążyli do obalenia socjalizmu, a jedynie do jego „ulepszenia”, oczyszczenia z „wypaczeń”. Trzeba tu jeszcze dodać o innej, wynikającej z obecnie obowiązującego ustroju, potencjalnej przyczynie, dla której kapitalizm nie ma w naszym kraju dobrej prasy… Otóż ustrój, w którym znaczącym politykiem zostaje ten, kto potrafi przypodobać się tłumowi, siłą rzeczy, tych, którzy mówią o wolności a jednocześnie o odpowiedzialności, spycha na margines. Na powierzchnię wypływają ci, którzy obiecują wolność bez odpowiedzialności, a jednocześnie pełne bezpieczeństwo, czyli tak naprawdę totalne bezhołowie. Ta opcja, jak dotąd zwycięska, wcześniej czy później prowadzić musi do jakiejś nowej formy tyranii. Pierwsze jej zwiastuny możemy powoli obserwować – choćby Unia Europejska. Jeśli nie nastąpi przebudzenie, za jakiś czas może nie być za wesoło…

PROKAPITALIZM.PL to serwis internetowy, którego głównym celem jest propagowanie takich idei jak wolny rynek, kapitalizm, liberalizm gospodarczy, ekonomia wolnorynkowa. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy to, w związku z rozlewającym się po świecie kryzysem, na kapitalizmie, wolnym rynku, liberalizmie gospodarczym, powszechnie wiesza się psy i obwinia za zjawiska, za które odpowiada tak naprawdę ktoś inny.

W ramach serwisu nie będziemy stronić również od innej tematyki, zarówno historycznej, jak i – na przykład – religijnej. Są to zagadnienia ściśle powiązane z tematyką wiodącą serwisu, bo to przecież historia różnych krajów dowodzi, iż wszędzie tam, gdzie szanowana była własność prywatna, gdzie panowała wolność gospodarcza, gdzie w sposób nieskrępowany mogła się rozwijać przedsiębiorczość, ludziom żyło się o wiele lepiej, niż tam, gdzie panował socjalizm, interwencjonizm, etatyzmReligia chrześcijańska natomiast, jako nośnik etyki, to spoiwo społeczeństwa jako pewnego organizmu, mający wpływ na uchwalane prawa i panujące obyczaje. Nie trzeba tu nikogo przekonywać, jak duże korzyści odnoszą ludzie, gdy do tej etyki się stosują, ot chociażby, gdy przestrzegają np. VII Przykazanie Dekalogu – „Nie kradnij

Coraz bardziej etatyzująca się Polska, ale i pozostałe kraje Unii Europejskiej (i nie tylko), upodabniającej się do jakiegoś euro-kołchozu, gdzie perspektywa wsadzania ludzi do więzień za wyrażanie poglądów innych niż „oficjalnie obowiązujące”, jest coraz bardziej realna – te zjawiska muszą wyzwolić reakcję. PROKAPITALIZM.PL jest jedną z nich. I dotąd, dopóki internet stanowił będzie najistotniejszą obecnie przestrzeń dla rozwoju wolnej myśli, oby podobnych „reakcji” było jak najwięcej.

PS

Nasze bannery
pro_kapitalizm01

pro_kapitalizm02

pro_kapitalizm03

pro_kapitalizm04

 

2 KOMENTARZE

  1. Przykro jest mi pisać o tym, lecz muszę.Na akcję jest reakcja, na Rewolucję jest KONTRREWOLUCJA.Wszystko wskazuje, że w przeciągu najbliższych do 50 lat wybuchnie wojna wszystkich z każdym i każdego z wszystkimi.Dalszy rabunek i opresyjność państwa wobec własnych społeczeństw, wywoływanie zawiści i zazdrośći o majątki i zarobki będzie skutkować rabunkami i morderstwami.Uniemozliwianie bogacenia się biednych w sposób prosty,uczciwy i jasny wywoła bunty i rebeli,gdzie rozlew krwi będzie na porządku nie tylko dnia ale i godziny.Politycy ogranięci lewackim szałem nie chcą wycofać się z dalszej socjalizacji ekonomii i polityki doprowadzą do III wojny światowej co będzie dla ludzkości Apokalipsą i końcem świata.Bóg ma takie plany, aby cała ludzkość odczuła czerwono-różowego smoka, a nie tylko Rosja(ZSRR),Chiny i pozostałe demoludy miały mieć to szczęście, niech inni również posmakują światłości komuny.A potem…..? Zobaczymy.

  2. Niestety internet dzięki wspólnym działaniom władz i firm ponadpaństwowych i ponadnarodowych (wiemy co i kto się za tymi pojęciami chowa i kryje?) powoli staje się również zniewolony i propagandową tubą okłamywania oszukiwania manipulowania narodów i obywateli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here