W dniu 05 maja 2016 r. Stowarzyszenie „Republikanie” i Klub Republikański Warszawa rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem do Urzędu m.st. Warszawy o zmianę nazwy ulicy Juliana Bruna na warszawskim Mokotowie na ulicę prof. Zyty Gilowskiej w ramach projektu „Zyta Gilowska dla Warszawy”.

Organizator akcji, Marcel Klinowski, uzasadniając wniosek powiedział, że Zyta Gilowska „była ostatnią minister finansów, która miała na tyle odwagi, żeby obniżać w Polsce podatki oraz proponować rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej”. Jako minister finansów doprowadziła m.in.: do obniżenia składki rentowej oraz likwidacji trzeciej stawki PIT (40%), odmrożenia progów podatkowych i wprowadzenia ulg podatkowych na dzieci. Celem Stowarzyszenia w ramach prowadzonej działalności jest upamiętnienie osób zasłużonych dla polskiej gospodarki i propagujących rozwiązania wolnorynkowe, również tych z najnowszej historii Polski.

Propozycja zmiany nazwy ulicy Juliana Bruna jest związana z przyjętą przez Sejm na początku kwietnia ustawą zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zwaną potocznie „ustawą dekomunizacyjną”. Na podstawie przepisów ustawy ulica Juliana Bruna została zakwalifikowana do dekomunizacji jako jedna z trzydziestu na terenie m.st. Warszawy. Ulica Juliana Bruna znajduje się na Starym Mokotowie, między al. Niepodległości i ul. Rakowiecką, naprzeciwko gmachu Szkoły Głównej Handlowej.

Lokalizacja obecnej ulicy Bruna w Google Maps: https://goo.gl/maps/trANrkwLaCu

Podpisy pod wnioskiem będą zbierane przez najbliższe dwa tygodnie – aby wniosek spełniał warunki formalne należy zebrać minimum 200 podpisów osób zameldowanych na terenie m.st. Warszawy, z uwagi na fakt, że propozycja zawiera nazwę niepochodzącą z Banku Nazw. Po złożeniu wniosku Stowarzyszenie „Republikanie” będzie wnosić do Prezydenta m.st. Warszawy dopuszczenie nadania nazwy przed upływem 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby.

Kontakt dla mediów:
Marcel Klinowski – sekretarz zarządu Stowarzyszenia „Republikanie”
tel.: 506 338 747, e-mail: marcel.klinowski@republikanie.net
Twitter: @MarcelKlinowski