Wszystkie osoby i pomioty przyczyniające się do rozwoju sfery badawczej i innowacyjnej w Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego i merytorycznego z programu Horyzont 2020 z Unii Europejskiej. Na czym on polega?

O programie

Program „Horyzont 2020”, w skrócie H2020 to nowy program ramowy zorganizowany przez Komisję Europejską. Pełna nazwa programu wybrana w konkursie internetowym spośród 1600 propozycji brzmi „Horizon 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation”. Skupia on w sobie wszystkie programy unijne pozwalające na finansowanie badań naukowych i szeroko rozumianych innowacji. Łączy w sobie:

 •     program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologii,
 •     Europejski Instytut Innowacji i Technologii,
 •     program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, ale wyłącznie w kwestiach dotyczących innowacyjności.


Filary Horyzontu 2020

Komisja Europejska konstruując Horyzont 2020 podzieliła go na trzy filary, ułatwiając tym samym poszukiwanie właściwych dla nich konkursów i dotacji, jakie mogą im przysługiwać. Wśród filarów tych wymienia się:

 •     Excellence in Science – Doskonałość w nauce,
 •     Industrial Leadership – Wiodąca Pozycja w Przemyśle,
 •     Societal Challenges – Wyzwania Społeczne.

Pierwszy z nich ma finansować infrastrukturę badawczą – jej budowę i rozwój. Można w jego ramach pozyskać stypendia indywidualne imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz finansowanie międzynarodowych badań, które doskonalą istniejące już technologie lub prowadzą do powstania całkowicie nowych rozwiązań. Oprócz tego, filar Excellence Inscience uwzględnia granty dla najlepszych naukowców i ich zespołów, jakie docelowo będą przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych – European Research Council – ERC.

Drugi z filarów – Industrial Leadership ma wspierać beneficjentów podejmujących się badań z obszarów istotnych dla gospodarki krajowej i międzynarodowej, m.in.:

 •     technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 •     mikro i nanoelektroniki,
 •     fotoniki,
 •     nanotechnologii,
 •     biotechnologii,
 •     zaawansowanych materiałów i technologii produkcji i przetwarzania,
 •     technologii kosmicznych.

Filar drugi umożliwia beneficjentom ułatwiony dostęp do instrumentów finansowania ryzyka na pograniczu badań i wdrożeń – Access to Risk Finance oraz wspiera rozwój innowacji u małych i średnich przedsiębiorców.

 Trzeci filar programu Horyzont 2020 ma za zadanie wspierać wyzwania społeczne, z zakresu zdrowia, zmian demograficznych, dobrostanu, bezpieczeństwa żywności, efektywnej, czystej energii, zielonego transportu czy działań dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Ma dofinansowywać projekty pozwalające na innowacje w życiu społecznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here