Poniższy tekst zawiera wyciągi z przemówienia Scott’a Hodge’a, szefa Tax Foundation.
Nazywam się Scott Hodge i jestem prezydentem Fundacji Podatkowej. Dziękuję za możliwość przemawiania do Was w dniu dzisiejszym o tym, w jaki sposób wszechstronna reforma podatkowa może poprawić długoterminowy wzrost ekonomiczny Ameryki i wzmocnić naszą światową konkurencyjność.Założona w 1937 r., Fundacja Podatkowa jest najstarszą krajową, bezstronną organizacją non-profit, poświęconą promowaniu ekonomicznie solidnej polityki podatkowej na wszystkich poziomach rządu.
W naszych działaniach drogowskazami są dla nas niezmienne zasady zdrowej polityki podatkowej, w myśl których podatki powinny być neutralne wobec podejmowania decyzji ekonomicznych, proste, przejrzyste, stabilne oraz powinny wspomagać wzrost ekonomiczny.
Innymi słowy, idealny system podatkowy powinien gwarantować jedną, jedyną rzecz – podnosić poziom dochodów w sposób wystarczający dla sfinansowania przedsięwzięć rządowych z jak najmniejszą szkodą dla gospodarki.
System podatkowy Stanów Zjednoczony daleki jest od tego ideału. Desperacko potrzebuje on uproszczenia i zmian. Przez dwie ostatnie dekady, prawodawcy uczynili z przepisów podatkowych sposób na realizację  socjalnych i ekonomicznych celów. To w przepisach podatkowych zawierały się regulacje różnych sfer ludzkiej aktywności jak np.: zachęcanie ludzi do kupowania hybrydowych aut, ustalenie procesu produkcji benzyny z kukurydzy, większe oszczędzanie na emeryturę, nabywanie ubezpieczeń zdrowotnych, kupno domu, wymiana okien, adopcja dzieci, zapisywanie ich do przedszkoli, opieka nad babcią, kupno obligacji, przeznaczanie większych sum na badania, nabywanie zaopatrzenia i przyborów szkolnych, zapisanie się do college’u, inwestowanie w budowle o historycznej wartości i wiele, wiele innych.
Niepohamowany wzrost ilości kredytów na rynku i zwolnień podatkowych przez ostatnie 20 lat nie tylko usunął połowę amerykańskich gospodarstw domowych ze specyfikacji podatkowych ( z ang. tax roll – lista wszystkich możliwych do opodatkowania praw własności w aktualnym stanie prawnym – przyp. Tomasz Tokarski), ale także uczynił z IRS (Internal Revenue Service, urząd skarbowy – przyp. Tomasz Tokarski) super-agencję, zaangażowaną w tak niezwiązaną z podatkami działalność, jak np. dotowanie produkcji energooszczędnych lodówek. Nie do takich zadań powołany jest urząd skarbowy.
Jak na ironię, choć nie będzie to pewnie zaskoczeniem, gałęzie gospodarki, które przechodzą obecnie największy kryzys finansowy – opieka medyczna, nieruchomości i samorządy – otrzymują największe dotacje z mocy prawa podatkowego. Receptą na problemy nękające te sektory jest odzwyczajenie ich od przepisów podatkowych i subwencji z nimi związanych, przekazywanych poprzez takie rozwiązania, jak Kredyt kupującego dom po raz pierwszy (First Time Homebuyer’s Credit – przyp. Tomasz Tokarski), kredyty Premium Assistance czy większa ilość wolnych od podatku obligacji.
Całość wypowiedzi szefa Tax Foundation można znaleźć tutaj:
http://taxfoundation.org/publications/show/27613.html
Tłumaczył: Tomasz Tokarski
Artykuł ukazał się również w serwisie internetowym Fundacji PAFERE…

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here