Z naszej poczty…
Na progu utworzenia Unii Europejskiej nasz kraj znalazł się o krok od złamania finansów państwa. Deklaracje Platformy Obywatelskiej o rzekomo dobrej kondycji polskiej gospodarki poważnie mijają się z prawdą.
Jeśli w najbliższym czasie nie wprowadzimy poważnych reform systemowych, stracimy ostatnią szansę na naprawę państwa. Platforma Obywatelska okazała się zupełnie nieprzygotowana do rozwiązania poważnych wyzwań stojących przed Polską. W tej sytuacji wszystkie środowiska obozu patriotycznego muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość Polski. „Czas odrzucić partykularne interesy partyjne i skupić się na zbudowaniu szerokiego porozumienia na prawej stronie polskiej sceny politycznej. Nasze partyjne podziały i animozje osłabiają morale patriotycznie nastawionych obywateli. Tylko zjednoczona i silna prawica może sprostać aktualnym wyzwaniom stojącym przed Polską i odsunąć od władzy nieudolną Platformę Obywatelską” – przekonuje Bolesław Witczak, prezes UPR.
UPR wzywa wszystkie środowiska patriotyczne do pilnego rozpoczęcia konsultacji w sprawie wspólnego startu w przyszłorocznych wyborach. UPR jako najstarsza partia III RP, która zrzesza różne nurty polskiej prawicy, stawia sobie za cel dołożenie starań do urzeczywistnienia wizji zbudowania wielonurtowego obozu patriotycznego.
P.

5 KOMENTARZE

  1. Popiera w w pełnej rozciągłości. Tylko trzeba inaczej. Bo to już było.
    Kochani mam pewną propozycję. Powinien powstać niezależny trochę na zasadach open source (jakw Linuksie) program polityczny, bo liderzy kanapowych partyjek nigdy się nie dogadają. Musi powstać ruch społeczny. Zacząłem nad tym pracować jakieś pół roku temu. Trzeba uruchomić bloga. Nazwać do otwarty, wolny projekt polityczny i zacząć go poprawiać i udoskonalać. Ja wkład mam. Jeśli kogoś interesuje mój pomysł zapraszam do współpracy.

  2. blebleble i dlatego wywaliłem panów Korwin-Mikke i Michalkiewicza z UPR. Zasłużonych nie tylko dla UPR lecz przede wszystkim dla idei konserwatywnej i liberalnej(ale tak naprawdę). Pan prezez Witczak to……. je3dnak bezczelny facio.

  3. Piękne słowa. Ale tu potrzebne są czyny. Dlatego puki nie zobaczę jak kilka marginalnych partyjek nie zawiąże jakiegoś porozumienia, porzucam wszelka nadzieję.

  4. Już żeśmy zawarli jedno porozumienie, do cholery jasnej. Nie chcę, by polska myśl liberalna została przehandlowana jakiemuś Ganleyowi, a myśl konserwatywna zapewne PiSowi, bo przecież prezio Witczak rozmawia(ł) z PiSem…
    Dlaczego ten karierowicz i naciągasz musi obrzydzać mi to, co uważałem za jedyną szansę na poprawę bytu mojej ojczyzny? Dlaczego, panie Witczak?

  5. Porozumienie z Ganleyem chyba zawarł T. Sommer i Najwyższy Czas (albo z R. Geirtychem, a nie z Ganleyem)? Jedno spotkanie z J. Kaczyńskim kiedyś tam to mało jak na rozmowy o przehandlowaniu?

Comments are closed.