Krajowy Rejestr Długów to nowoczesna i stale aktualizowana baza danych, która zawiera informacje o dłużnikach oraz rzetelnych płatnikach. Przechowywane tam dane w głównej mierze dotyczą kredytów bankowych, leasingu oraz zakupów ratalnych. Znajdują się tam również dane na temat osób, które nie odpowiadają na wezwania przedsądowe oraz sądowe.

Zawarte tam dane dotyczą też osób lekceważących egzekucyjne działania.

Dzięki KRD mamy możliwość sprawdzenia wiarygodności danej osoby oraz firm. Nierzetelni klienci mają kłopoty z uzyskaniem kolejnych pożyczek,kredytów, leasingu czy nawet usług telekomunikacyjnych lub medialnych. Możemy również sprawdzić czy sami jesteśmy dobrymi płatnikami i wywiązujemy się terminowo z naszych zobowiązań finansowych.

Klienci Krajowego Rejestru Długów mają stały dostęp do informacji na temat swojej historii, a osoby fizyczne oraz firmy nie będące klientami mogą raz na pół roku bezpłatnie sprawdzić dane na swój temat zawarte w bazie KRD. Można to zrobić w siedzibie firmy lub korespondencyjnie, płacąc tylko za wydruk oraz przesłanie informacji. Natomiast w przypadku większej ilości zapytań płacimy zgodnie z aktualnym cennikiem Krajowego Rejestru Długów.

Korzystanie z danych KRD pozwala na uniknięcie zawarcia transakcji z niewiarygodnymi kontrahentami oraz profesjonalne i skuteczne zarządzanie wierzytelnościami. Krajowy Rejestr Długów pozwala na bez prowizyjne odzyskiwanie długów nawet tych długo przeterminowanych. To również dobre rozwiązanie dla samych zadłużonych, ponieważ pozwala to uniknąć kolejnych długów i wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Brak zdolności kredytowej w bankach uniemożliwia zaciąganie kolejnych kredytów, które w przypadku braku płynności finansowej nie są dobrym rozwiązaniem.

Dzięki KRD również rzetelni płatnicy mają wiele korzyści. Między innymi mamy możliwość uzyskania korzystnych warunków kredytowych oraz zwiększonych limitów. Możliwość otrzymania raportu potwierdzającego rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań pozwala na zwiększenie wiarygodności w oczach potencjalnych kontrahentów.

KRD jest istotną bazą danych na temat dłużników oraz rzetelnych płatników, co pozwala na zawieranie korzystnych transakcji i uniknięcie kłopotów związanych z niespłaconymi wierzytelnościami.

Więcej dowiedz się na stronie: praca w krd forum