sobota, 8 sierpnia, 2020

120 lat Adolfa Hitlera

Winny Jaruzelski?