czwartek, 9 lipca, 2020

Bojkot Demona trwa

Bazylejskie wieże

Wtrącani do niebytu

Co może rząd?