czwartek, 29 października, 2020

Bojkot Demona trwa

Bazylejskie wieże

Wtrącani do niebytu

Co może rząd?