niedziela, 26 czerwca, 2022

Bojkot Demona trwa

Bazylejskie wieże

Wtrącani do niebytu

Co może rząd?