Bogactwo, siła i niepodległość Polski zależą przede wszystkim od jej rozwoju gospodarczego. Dlatego konieczne jest uczenie się i rozumienie podstawowych prawd ekonomii wolnorynkowej przez tych, którym dobro kraju leży na sercu. Służy temu działalność edukacyjna w Polsce takich fundacji jak PAFERE (patrz: www.pafere.org), która od 10 lat promuje i wydaje książki i inne materiały edukacyjne, organizuje wykłady, konferencje i konkursy, wszystko to mając za cel ukazywanie ludziom mechanizmów ekonomicznych prowadzących do dobrobytu, a demaskowaniu rożnych mitów szkodliwych dla rozwoju gospodarczego. PAFERE jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Jej działalność uzależniona jest od dobrej woli i hojności darczyńców.
Inwestujmy wiec w działalność edukacyjną PAFERE, możliwie najefektywniej!
A nie jest to trudne i czas jest teraz odpowiedni, bo właśnie przeżywamy okres rozliczenia podatku dochodowego. Przy składaniu zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 należy tylko wpisać w odpowiednią rubrykę: „równowartość 1% należnego podatku dochodowego”, oraz nazwę: „Polsko – Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego”, podając nr KRS – 0000278610.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here