Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie to ważny składnik mechanizmu ochrony środowiska. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, każde z nich powinno włączyć się w działania prowadzące do stworzenia optymalnego systemu, który stworzy jasne i zrozumiałe reguły współdzielenia naturalnego środowiska, w jakim wszyscy żyjemy.

Czym jest BDO?

BDO czyli Baza Danych Odpadowych, to rejestr danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami. To zintegrowany system teleinformatyczny, w który wpisano sam rejestr BDO oraz szereg różnych innych rejestrów i ewidencji związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach.

Baza Danych Odpadowych została stworzona po to, aby zgromadzić w jednym miejscu zbiór informacji dotyczących i pochodzących od podmiotów gospodarczych , które w procesach produkcji, obok właściwego produktu, wytwarzają odpady. BDO ma na celu usystematyzowanie całego sektora gospodarki odpadami, stworzenie łatwego dostępu do zawartych tam informacji, zapanowanie nad procesami, procedurami i schematami rozproszonymi do tej pory w różnorodnych branżowych przepisach.

BDO działa na mocy ustawy z 2012r. z nowelizacjami. Rejestr BDO wszedł w życie w roku 2018, prowadzi go aktualnie Ministerstwo Klimatu, gromadząc w nim dane wszystkim firm , które z tytułu ustawy mają obowiązek zarejestrowania się w nim.

Dlaczego BDO powstało? 

Baza Danych Odpadowych przede wszystkim ma wspierać działania związane z ochroną środowiska, ale nie tylko. Ma ona bowiem również wspomagać organy administracji państwowej i samorządowej w walce z nieprawidłowościami w tym sektorze. Główny cel to walka z firmami działającymi na granicy prawa lub bez żadnych zezwoleń, firmami z szarej strefy tworzącymi nielegalne wysypiska śmieci lub porzucające odpady w miejscach niedozwolonych, lasach, rzekach, pustostanach czy głęboko w ziemi. Utylizacja śmieci zawsze pociąga za sobą koszt. Przedsiębiorstwa, nawet te, które oficjalnie wytwarzają odpady, bardzo często zaniżały ich ilość , jakość i rodzaj, po to, by zaoszczędzić środki. BDO ma na celu ograniczenie niezgodnych z prawem i dobrymi praktykami działań i wprowadzić przejrzystość w tym obszarze.

Rejestracja w BDO

Do rejestracji w BDO zobligowane są te przedsiębiorstwa, które opisane są w art. 50 i 51 ustawy o odpadach. Część z nich jest z góry zmuszana do składania wniosku a pozostałe zgłasza marszałek danego województwa. Obowiązek rejestracji firmy realizują składając BDO online lub drogą tradycyjną. Instrukcja znajduje się na stronie ministerialnej i tam też znajduje się opis i umocowanie przepisów. W przypadku wątpliwości o szczegóły można dopytać albo w samymi ministerstwie albo w urzędzie marszałkowskim, w wydziale ochrony środowiska.

Do wpisu do BDO zobligowani są przedsiębiorcy, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • producenci, importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

Obsługa systemu BDO

Sam system BDO nie jest znacząco skomplikowany, natomiast można spodziewać się, że będzie on coraz bardziej rozbudowywany i tym samym czasochłonny z punktu widzenia operatora. Na rynku powstały już firmy, którym można podzlecić obsługę systemu BDO w imieniu przedsiębiorstwa. W ramach usługi można spodziewać się następujących działań:

  • zarejestrowania w systemie
  • przygotowywania zamówień na odbiór odpadów
  • wprowadzenie do ewidencji
  • prowadzenie ewidencji
  • sprawozdawanie w ewidencji

(Materiał zewnętrzny)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here