Foto.: pixabay.com

W związku z rezolucją jakiegoś tam Parlamentu Europejskiego godzącą w Rację Stanu Rzeczpospolitej, jako obywatel R.P. podjąłem decyzję o zawieszeniu przez Polskę płacenia składki do Unii Europejskiej.

Ponadto z uwagi na fakt, że 75% ceł za sprowadzane do Polski towary spoza UE trafia do kasy biurokratów i malwersantów w Brukseli, to zwracam się do Głównego Urzędu Ceł z dezyderatem o równoczesne zawieszenia odprowadzania jakichkolwiek ceł do UE i zaprzestania prowadzenia statystyk eurostatu!

Uzasadnienie:

Jako obywatel RP posiadam konstytucyjne prawa do wyrażania opinii i wolności słowa, a w kwestii decyzji o zawieszeniu płacenia składki członkowskiej do UE i zaprzestaniu odprowadzania 75% ceł mam nie mniejsze kompetencje od Parlamentu Europejskiego w ustosunkowywaniu się euro-osłów do decyzji podejmowanych przez niezawisły Trybunał Konstytucyjny w Polsce i Sąd Najwyższy w Rzeczypospolitej!

Obywatel Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej
mgr inż. Rajmund Pollak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here