W dniu 10 listopada odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym rozprawa o stwierdzenie niezgodności z konstytucją RP Traktatu z Lizbony. Na rozprawę stawili się wnioskodawcy, przedstawiciele sejmu, prokuratury i MSZ. Wnioskodawców reprezentowali: poseł Antoni Macierewicz oraz senator Piotr Andrzejewski.

Na sali obrad był reporter Prokapitalizm.pl, Wojciech Popiela. Poniżej przedstawiamy zapis dźwiękowy (MP3) z obrad Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawienie przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego przedmiotu rozprawy przed TK:
Pobierz plik… (MP3, 2,7 MB)

Poseł Antoni Macierewicz przedstawia stanowisko Grupy Posłów o stwierdzenie niezgodności z konstytucją RP Traktatu z Lizbony i jednocześnie przedstawia wniosek o odroczenie rozprawy w związku z przyjętą niedawno ustawą kompetencyjną:
Pobierz plik… (MP3, 4,5 MB)

Senator Piotr Andrzejewski prezentuje uzasadnienie wniosku Grupy Senatorów:
Pobierz plik… (MP3, 4,8 MB)

Głos zabiera przedstawiciel Sejmu RP:
Pobierz plik… (MP3, 5,3 MB)

Głos zabiera przedstawiciel kancelarii prezydenta:
Pobierz plik… (MP3, 3,7 MB)

Głos zabiera przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
Pobierz plik… (MP3, 5,4 MB)

Trybunał Konstytucyjny odrzuca wniosek posła Antoniego Macierewicza o odroczenie rozprawy:
Pobierz plik… (MP3, 173 KB)

Poseł Antoni Macierewicz przedstawia swoje stanowisko w związku z odrzuceniem wniosku przez TK i oznajmia, że nie może dalej brać udziału w rozprawie:
Pobierz plik… (MP3, 2,1 MB)

Senator Piotr Andrzejewski kontynuuje swoje stanowisko. Poseł PO, Grzegorz Karpiński wyraża ubolewanie w związku z faktem opuszczenia sali TK przez posła Antoniego Macierewicza:
Pobierz plik… (MP3, 1,6 MB)

Trybunał Konstytucyjny wyraża „głębokie ubolewanie” z powodu opuszczenia sali przez posła Antoniego Macierewicza:
Pobierz plik… (MP3, 318 KB)

Poseł Antoni Macierewicz w krótkiej wypowiedzi dla PROKAPA, wkrótce po opuszczeniu sali TK. Wojciech Popiela zadaje posłowi dwa pytania:
Pobierz plik… (MP3, 1 MB)

Obrady Trybunału Konstytucyjnego obserwował i relację nagrał Wojciech Popiela.
Opracowanie  i montaż: Iwona Sztąberek i Paweł Sztąberek
Foto. Wojciech Popiela/Prokapitalizm.pl


16 KOMENTARZE

 1. Proszę zwrócić uwagę na przebijający się wątek argumentacji zwolenników TL.
  Po pierwsze: TL daje nam gwarancje jak wszystkim innym.
  Po drugie: nasi przedstawiciele z rządu są na wstępnym etapie decyzyjnym.
  Po trzecie: już od „końca lat 60-tych” we Wspólnocie była praktyka głosowania większością i „wszyscy o tym wiedzieli przed przystąpieniem Polski do UE”.
  Po czwarte: i tak trybunał unijny orzeka, że prawo unii ma pierwszeństwo, i godzą się z tym „pozatraktatowo” w deklaracji wszyscy więc nie ma co oskarżać o to Traktatu, bo i cóż począć: sąd sądem.
  Po piątek-kluczowe: nawet jeśliby 1)2)3) i 4) nie miały znaczenia (vide stanowisko niemieckiego TK, gdzie głos Niemców w UE jest nieporównanie bardziej znaczący od polskiego) to przecież NARÓD w referendum 2003 ZDECYDOWAŁ że prawo unijne działać będzie BEZPOŚREDNIO i będzie miało PIERWSZEŃSTWO.
  Naród zdecydował też wówczas – jak się nam przypomina – że chcemy waluty EURO, itd.
  Dla przypomnienia pytanie referendalne z czerwca 2003 brzmiało: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? [która prawnie powstała 1.XII.2009 roku].
  Słowa o walucie, słowa o bezpośredniości i pierwszeństwie. Kto z 78% głosujących ZA spośród 58% które miały pójść głosować o tym wiedział?
  Post scriptum: Gdyby przez pomyłkę TK orzekł o niezgodności TL z konstytucją, to parlament zmieniłby konstytucję, jak to już uczynił w sprawie ENA. Ktoś ma wątpliwości?
  Na sali TK była tylko flaga polska. Po drugiej stronie ulicy przed MSZ polska i gwiazdki na niebieskim prostokącie. To ciekawe, gdyż…

 2. ….gdyż mimo powiewania tego prostokąta przed siedzibą prezydenta (od czasu prezydenta Kaczyńskiego) i wielu innych miejscach w Polsce deklaracja 52 jasno i wyraźnie pokazuje, że POLSKI w niej nie ma.
  Była o to burza przy okazji Traktatu Konstytucyjnego – odrzuconego przez Francję i Holandię.
  52. Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej
  Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej,
  Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa
  Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii,
  Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki
  Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej
  Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria,
  Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja oświadczają, że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych
  gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z „Ody do Radości” z IX Symfonii Ludwiga van
  Beethovena, dewiza „Zjednoczona w różnorodności”, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień
  Europy obchodzony 9 maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty
  obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią.

 3. W ślady P.Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP poszedł p.Antoni Macierewicz, w ślady zdrady, łamiącej przysięgi obrony suwerenności państwowej i integralności terytorium Polski. W przyszłym roku kartka wyborcza nie pójdzie na p.Antoniego Macierewicza. Myślałem, że jest ostatnim niezłomnym w sejmie, lecz zawiódł, tak samo jak P.Lech Kaczyński jako Prezydent Polski. Zdrada, przewalanka, cała elita, nie tylko polityczna również kulturowa i intelektualna zawiodła, zdradziła i zeświniła się do imentu. Może za małymi wyjątkami(senator Andrzejewski ale jak długo?)

 4. Jeśli senator Andrzejewski będzie do końca walczył przed TK, to dosłuży się miana Rejtana III RP. Senatorze – nie zawiedź tej garstki, co jeszcze trzeźwo myśli.

 5. Panie Wojciechu
  Jeden z Pańskich zarzutów
  ,,Dla przypomnienia pytanie referendalne z czerwca 2003 brzmiało: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? [która prawnie powstała 1.XII.2009 roku]. ”
  Otóż UE powstała po wejściu w życie traktatu z Mastricht natomiast od 1 grudnia 2009 jest organizacją miedzynarodową.

 6. To nie zarzut. W 1993 r. strony ustanowiły Unię pomiędzy sobą.
  „Niniejszym Traktatem Wysokie Umawiające się Strony ustanawiają między sobą Unię Europejską, zwaną dalej „Unią”.
  (…) Unię stanowią Wspólnoty Europejskie (sic!), uzupełnione politykami i formami współpracy przewidzianymi niniejszym Traktatem. Jej zadaniem jest kształtowanie w sposób spójny i solidarny stosunków między Państwami Członkowskimi oraz między ich narodami.”
  W nawiasie przypominam rok 2009 skoro sami autorzy TL uznali za stosowne poinformować, że Unia ma osobowość prawną i że od tego czasu jest to coś innego niż Unia stanowiona przez Wspólnoty…

 7. ,,W nawiasie przypominam rok 2009 skoro sami autorzy TL uznali za stosowne poinformować, że Unia ma osobowość prawną i że od tego czasu jest to coś innego niż Unia stanowiona przez Wspólnoty…”
  Ale nie oznacza to że UE wczęsniej nie istniała, to że coś nie jest podmiotem prawa międzynarodowego, nie oznacza że nie istnieje.
  Wczesnie tylko WE miały podnmiotowść natomiast teraz UE jako całość takową posiada.

 8. no, nikt z Niemców też nie wierzył w 1933, że jakiś demokratycznie (sic!) wybrany polityk zrobi Gleichschaltung i że będzie za późno na odwrócenie kijem rzeki. Życzę Panu wiktorowi, by stał się dysydentem okresu po „Gleichschaltung”, który też „zaskoczył” ówczesnych polityków, intelektualistów, socjologów i zwykłych zjadaczy chleba. Najwyraźniej niektórzy ludzie są jak żaby, które można ugotować powoli podgrzewając wody i najwyraźniej Wiktor taką żabą jest.

 9. Kamil
  Prosiłem pana o podanie konkretnego artykuły który jest zamachem na niepodległość, jest niekonstytucyjny. Nie odpowiedział pan. Czas się więc przyznać i wydobyć to z siebie:
  NIE POTRAFIĘ WSKAZAĆ TAKIEGO ARTYKUŁU BO (NAJPRAWDOPODOBNIEJ) NIE MIAŁEM NIGDY PRZED OCZYMA ANI TUE ANI TFUE.

 10. Istniała, istniała od 50 lat…
  W ciekawej jednak postaci skoro wg Maastricht „UNIĘ STANOWIĄ WSPÓLNOTY uzupełnione politykami i formami współpracy.”
  A teraz istnieje tak, że Unię stanowi 27 państw.
  Dokładnie tak jak z symbolami państwa federacyjnego. Niby istniały i istnieją i nawet wokół się o nich mówi, widzi je i słyszy, ale ich nie ma… Formalnie, gdyż 11 państw się nie zgodziło/odważyło na to przystać oficjalnie.
  W efekcie „flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z „Ody do Radości” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza „Zjednoczona w różnorodności”, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień
  Europy obchodzony 9 maja pozostają dla nich symbolami”, ale takimi samymi jak gadanie o prastarej Unii.
  I być może któregoś dnia, w Traktacie Berlińskim zostanie zapisane, że Unię stanowi 30 państw, flagę to, godło to, hymn to itd.
  Warto zauważyć, że w mitologizacji Unii używano niedawno [2007] formuły „50-lecie Unii Europejskiej”. Pod stosownym bannerem przemawiała pani kanclerz i inni.
  Wszystko to jednak ma niewielkie znaczenie. W styczniu 1898 twórca Konstytucji Europejskiej (przekształconej w T.Lizboński) Valery Giscard d`Estaing mówił Gorabczowowi: Europa Zachodnia doświadcza obecnie pieriestrojki, zmienia swoje struktury. Trudno powiedzieć kiedy dokładnie to się zakończy, za 5,10 czy 20 lat. Jednak w wyniku tego procesu wyłoni się nowe współczesna państwo federalne. W tym kierunku zmierzamy (…).
  W naszym województwie „nadwiślańskim” właściwie wszyscy przyjęli to już milcząco do wiadomości.
  A przecież przed nami jeszcze budowa Wspólnego Europejskiego Domu od Atlantyku po Ural.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here