Amerykańska wolność tonie?
foto. pixabay.com

W piątek 3 lutego Prokurator Generalny USA Merrick Garland oznajmił, że wszystkie zamrożone rosyjskie aktywa zostaną skonfiskowane i przekazane Ukrainie. Jest to zwykłe złodziejstwo, bezprawna kradzież. Swoją decyzję poparł prawem USA znanym jako Civil Forfeiture, czyli Cywilny Przepadek Mienia. Ten zapis prawny umożliwia rządowi (zwykle policji) przejęcie — a następnie zatrzymanie lub sprzedaż — dowolnego mienia, które rzekomo ma związek z przestępstwem kryminalnym lub inną nielegalną działalnością.

Właściciel mienia nigdy nie musi być aresztowany ani skazany za przestępstwo, aby jego pieniądze, samochody, a nawet nieruchomości zostały na stałe odebrane przez państwo. Państwo nie musi oskarżyć właściciela skonfiskowanego mienia o żadne konkretne przestępstwo, aby przejąć jego własność, musi jedynie wykazać słuszność zebranych dowodów, że własność podlega prawnemu przepadkowi. Po zajęciu mienia ciężar dowodu przenoszony jest na właściciela, który musi udowodnić, że mienie nie było wykorzystywane, ani też nie zostało uzyskane w wyniku przestępstwa lub nielegalnej działalności. Civil Forfeiture zostało stworzone w celu walki z przestępczością zorganizowaną, handlem i przemytem narkotyków.

Według Departamentu Sprawiedliwości istnieją trzy główne uzasadnienia prawa o cywilnym przepadku mienia:

  1. Kara i odstraszanie. Karanie i wstrzymywanie działalności przestępczej poprzez pozbawienie przestępców mienia używanego lub nabytego w wyniku nielegalnej działalności.

2. Wzmocnienie współpracy policyjnej. Aby wzmocnić współpracę między zagranicznymi, federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania, poprzez sprawiedliwy podział aktywów odzyskanych w ramach tego programu.

3. Dochody dla organów ścigania. Jako produkt uboczny, generowanie dochodów w celu zwiększenia wykrywalności przestępstw i wzmocnienia organów ścigania.

Prawo o przepadku mienia (Civil Forfeiture) gwałci czwartą, piątą, i ósmą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jest jawnym bezprawiem i czystym złodziejstwem w świetle prawa i z wykorzystaniem prawa! Aby w pełni docenić zwyrodnienie tego prawa muszę wyjaśnić czym jest Bill of Right czyli Karta Praw Stanów Zjednoczonych. Bill of Right jest zbiorem pierwszych 10 poprawek do konstytucji USA. Są to niezbywalne, niepodważalne i gwarantowane prawa obywateli, które są prawami naturalnymi, otrzymanymi od Boga, z którymi każdy człowiek się rodzi. Do tych niezbywalnych, niepodważalnych i gwarantowanych praw zalicza się: wolność słowa, prasy, wypowiedzi, składanie skarg na rząd i wolność zgromadzeń. Te prawa gwarantuje Pierwsza Poprawka do Konstytucji. Druga poprawka gwarantuje prawo do posiadania i użycia broni. Trzecia poprawka zabrania stacjonowania wojsk na prywatnych posesjach podczas pokoju bez zgody właściciela, a w razie wojny tylko w ramach ustalonego wcześniej prawa. (Ta poprawka jest całkiem fajna, zwłaszcza jak się ma niesforna pociechę, która przyjeżdża na przepustkę z wojska).

Czwarta poprawka do konstytucji brzmi:

Fourth Amendment

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

POPRAWKA IV

Nie będzie naruszane prawo ludzi do bezpieczeństwa osobistego, nietykalności mieszkania, dokumentów i ruchomości, oraz zapewniające ochronę przed nieuzasadnionymi rewizjami i sekwestrami. Nakaz rewizji lub aresztowania może być wydany jedynie przez sąd na podstawie uzasadnionego podejrzenia, popartego przysięgą lub oświadczeniem, przy czym dokładnie musi być wymienione miejsce rewizji oraz osoby i rzeczy, które mają być obłożone aresztem.

Piąta poprawka do konstytucji brzmi:

Fifth Amendment

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

POPRAWKA V

Nikt nie będzie pociągany do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub inne hańbiące przestępstwo bez zalecenia lub postawienia w stan oskarżenia przez Wielką Ławę Przysięgłych; przepis ten nie dotyczy członków wojska, marynarki wojennej ani milicji, będącej w służbie czynnej podczas wojny lub zagrożenia publicznego. Nie wolno też tej samej osoby sądzić ani narażać na karę śmierci lub karę cielesną dwukrotnie za to samo przestępstwo; ani też nie wolno wymagać od oskarżonego w sprawie karnej by świadczył przeciwko sobie, ani pozbawiać go życia, wolności lub mienia inaczej niż w drodze czyniącej zadość istotnym wymaganiom sprawiedliwości. Nie wolno też przejąć prywatnej własności na użytek publiczny bez słusznego odszkodowania.

Ósma poprawka do konstytucji brzmi:

Eighth Amendment
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

POPRAWKA VIII

Nie wolno żądać nadmiernych kaucji i wymierzać nadmiernych grzywien ani też stosować kar okrutnych lub wymyślnych.

Civil Forfeiture stało się plagą w USA. Zwykli obywatele tracą często majątek całego swojego życia i to w mgnieniu oka, tylko dlatego, że pozwolili policji na przeszukanie swojego samochodu w drodze do banku, gdzie planowali zdeponować utarg ze swojego sklepu lub innego biznesu. Tracą majtek z powodu donosu lub zwykłego widzimisię lokalnego kacyka. W 2021 Stephen Lara, weteran wojen za Amerykę, został zatrzymany przez policję i bezczelnie okradziony z $89 tysięcy dolarów, które miał w samochodzie. Przygodę Pana Lara można sobie obejrzeć na YouTube:

 

Takich kradzieży w USA jest tysiące. Koszty sądowe i bariery prawne aby odzyskać skradziony majtek są nie do pokonania. Ludzie są zrujnowani i doprowadzeni do desperacji. Władze zaś są bezkarne! Można? Można! Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobi?

Konfiskata szeroko pojętych lokat rosyjskich obywateli przez Prokuratora Generalnego USA Merrick Garland i przekazanie ich Ukrainie, najbardziej skorumpowanemu państwu w Europie, już odbiło się szerokim echem wśród biznesmenów z Europy, Chin, Brazylii i państw arabskich. Firmy krzaki, które zarejestrowane są w stanie Delaware, dzięki którym olbrzymi kapitał napływa do USA z Szanghaju, Hongkongu, Singapuru, Londynu i Dubaju, zaczęły drżeć o swoje bezpieczeństwo i płynność finansową. Większość aktywów tych firm jest lokowanych w US Treasury Bonds (Obligacje Skarbu Państwa USA), teoretycznie najbezpieczniejsza inwestycja na świecie. Dzięki tym obligacjom USA finansuje swój deficyt budżetowy. Skoro rząd USA jest w stanie bezprawnie okraść Rosjan to dlaczego nie miałby okraść innych? Tu zaczynają się schody dla całego globalnego systemu finansowego i jego płynności i od tej właśnie płynności zależą losy Polski. Złotówka jest podwieszona pod amerykańskiego dolara. Wartość dolara USA jest oparta tylko i wyłącznie na słowie i wiarygodności rządu USA i niczym więcej.

Chiny znacznie ograniczyły odpływ twardej gotówki przez przejęcie całkowitej kontroli nad Szanghajem, Hongkongiem i Makau gdzie zachodnie banki i kasyna należące do koncernów z USA filtrowały pieniądze do Nowego Jorku i Londynu. Dokładnie taki sam proceder we wszystkich państwach Ameryki Łacińskiej i krajów położonych w basenie Morza Południowochińskiego. Tarcia między USA i Chinami połączone z kradzieżą rosyjskich aktywów w USA już znacznie zaburzają płynność finansową globalnego systemu, który powstał po II Wojnie Światowej. Jest kwestią czasu kiedy finansjera przestanie lokować swoje zasoby w USA. Na początku 2023 roku, Iran wraz z Rosją ogłosiły, że wprowadziły alternatywę dla systemu płatności SWIFT. Czas pokaże jakie będą konsekwencje tego posunięcia. Jeżeli doda się to tego wysadzenie w powietrze przez Norwegów i Amerykanów rurociągu Nord Stream, a jest to akt zwykłego piractwa i terroryzmu, który sparaliżował niemiecką gospodarkę, to mamy początek gigantycznej katastrofy. Gospodarki wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego uzależnione są od rury South Stream. Ona też może być wysadzona w powietrze. Wszystko zależy od widzimisię Pani Wiktorii Newland.

Finansowe konsekwencje wojny na Ukrainie, są celowo pomijane w mediach. Polacy powinni pamiętać, że 40% całego polskiego eksportu trafia do Niemiec. Wysadzenie w powietrze rury pod Bałtykiem już się odbiło na polskiej gospodarce. Polskie firmy przechodzą gehennę. Decyzja Prokuratora Generalnego USA Merrick Garland spowoduje poważne tąpnięcia na rynku kapitałowym w USA, jest to kwestia czasu. Wojna na Ukrainie toczy się także na światowym rynku finansowym, a Polacy nie mają o tym zielonego pojęcia. Niestety USA przegrywa tę wojnę na każdym odcinku frontu.

Paweł Szymański

Autor prowadzi swojego bloga

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here