Ukazała się właśnie nowa książka o. Jacka Gniadka SVD – „Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły”. Jest ona teologiczno-moralnym studium koncepcji osoby ludzkiej u Ludwiga von Misesa, przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii, z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła. Nauczanie to zostało zdominowane przez myśl Jana Pawła II, spod którego pióra wyszła najbardziej prorynkowa encyklika społeczna Centesimus annus.


Austriacki ekonomista i papież byli głęboko przekonani, że ludzka godność realizuje się w wolnym działaniu. Ostatecznie – co nie było pierwotnym zamierzeniem autora – otrzymaliśmy pracę, w której analizie poddano twórczość dwóch wielkich myślicieli XX w. pochodzących z Galicji. Książka powstała w oparciu o rozprawę doktorską z teologii moralnej pt. „Człowiek i jego działanie w przestrzeni społeczno-ekonomicznej u Ludwika von Misesa – przedstawiciela austriackiej szkoły w ekonomii. Studium teologiczno-moralne”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Pawła Góralczyka SAC na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009).
J.

Jacek Gniadek SVD – „Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły” Wydawnictwo Fijor Publishing, Warszawa 2011, s. 335.
Książkę zamówić można w księgarni internetowej Multibook.pl…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here